Nyheder fra året der gik 2007" - 2008" - 2009"

 

 

 

 

 Bøde for besiddelse af pyntekniv stadfæstet af byretten i Odense

 

 Redaktionen d.29/12-09

 

 Helt som forventet blev der ikke lyttet til Michael Ellegaards argumenter i sagen , og sagen

 vil nu blive forsøgt  indbragt for landsretten i det nye år - denne gang med advokat bistand - , 

 da sagen er af principiel karakter.

 

______________________________________________

 

 

 

Konservativt idioti når det er værst... 

 

Redaktionen d.28/12-09

 

Skal alle Danskere nu til at indhente blankvåbentilladelse

til deres køkkenknive ???... - jvf. " køkken-relamentet " ???...

 

 

Jeg skrev idag til dommeren i denne latterlige sag og forklarede mit syn på sagen. 

 

Nedenstående vil imorgen være mine argumenter i sagen , og alt efter udfaldet så

vil vi i Danmark have endnu en knivsag der er egnet til at gå hele vejen til højesteret

om nødvendigt. Nedenunder hèr er et kopi af nævnte skrivelse til retten i Odense.

 

 

 
Att. Retten i Odense - 8 afdeling , journal nr. 8-5483/2009‏
Fra: OfflineMichael Ellegaard (michael_ellegaard@hotmail.com)
Sendt: 28. december 2009 09:36:27
Til: odense@domstol.dk
 
Vedrørende Rettens journal nummer : 8-5483/2009
 
 
Min påstand i sagen : DER ER IKKE TALE OM EN FORSEELSE SOM ANGÅR VÅBENLOVEN !.
 
 
1) Der er tale om en uslebet PYNTEKNIV / REPLICA , som de sidste 4 1/2 år har haft sin faste plads
oven på et køkkenskab i mit køkken !.
 
Den har været udstillet på et plastic podie som jeg har medbragt og som politiet ikke
tog med.
 
Jeg vil gerne med rettens tilladelse vise hvordan den stod til skue på podiet.
 
2) Ved fire andre ransagninger foretaget af politiet siden 2004 , - fordelt med ca. 1 års
interval , fandt politiet IKKE den nu konfiskerede kniv ulovlig , og tog den da heller ikke
med sig ved nogen af de nævnte ransagninger - hvoraf man kun kan udlede , at den aldrig
tidligere har været fundet i strid med våbenloven.
 
3) Da den blev " opdaget " og konfiskeret fra mit KØKKENved den nylige ransagning , skal
jeg komme med følgende betragtninger :
 
 
A ) Hvis knive - som befinder sig i køkkenet på en privat bopæl er omfattet af våbenloven ,
så er man ganske enkelt fra politiets side gået langt over stregen for , hvorledes knivloven
skal fortolkes !
 
Lad os starte med at slå fast , at der kun er tale om en replika - en uslebet pyntekniv !.
( Souveniren stammer fra filmen  " star-treck - the first genneration " )
 
De fleste Danskere har i deres køkken udstillet deres "virkelige" skarpe knive - enten i en
kniv-blok på køkkenbordet , eller på en magnetisk ophængs-skinne monteret på køkkenvægen.
 
Disse knive er således placeret på en måde , så de frit kan anskues , og er dermed også
" til pynt " !
Mig bekendt er der aldrig lovmæssigt udformet et regelsæt ( " køkken-relament " ? )
for :
 
- Hvormange knive man må have i et køkken
- Hvor store eller små disse knive må være
- Og til hvilket formål hver enkelt kniv eller økse skal anvendes
- Eller hvordan disse skal anbringes i køkkenet
 
Når politiet i deres anklageskrift påstulerer at jeg skulle have haft politiets tilladelse til at beside
denne pynte-kniv , " fordi den har en klinge på over 12 cm. , hvor klingen var tve-delt og
tve-ægget , ligesom skæftet var udformet som et kno-jern " så tillad mig at mane disse
argumenter i jorden !!!.
 
Jeg har idag medbragt et billed af en helt almindelig køkkenkniv som findes i de fleste hjem ,
- EN SÅKALDT OSTE-KNIV - , som opfylder NØJAGTIG de samme krav som den konfiskerede
" pynte-kniv " !!! - Jeg vil bede retten om at tage dette billed nøje i øjensyn for at kunne
ratificere ligheden !.
 
- DEN ER 13 cm. lang , klingen er tve-delt og tve-ægget ,  og er altså efter anklagemyndighedens
opfattelse også ULOVLIG AT HAVE I ET KØKKEN ??????????
Hvis denne kniv tilsyneladende også findes ulovlig i politiets øjne , så skal ALLE private hjem i
Danmark i pricippet ransages for osteknive og andre pyntegenstande - hvilket jo realistisk vil
være noget af en u-mulighed !.
 
Da politiet tydeligvis ikke vèd hvordan et kno-jern ser ud og er udformet , så har jeg taget et
eksemplar med at " lademanns våben leksikon " , hvori det med al tydelighed fremgår af
de illustrative tegninger hvordan et virkeligt kno-jern skal opfattes , og at der OVERHOVEDET IKKE
er den mindste sammenligning med det konfiskerede pyntevåben og virkelighedens verden !
( dette ønsker jeg ligeledes at fremvise for retten )

 
Det er således min påstand at den konfiskerede pyntekniv / decor-kniv ikke hører under våbenloven ,
udfra at den er fast indventar i køkkenet - på lige fod med andre pyntegenstande og knive i køkkenet - ,
og den kun tjener et dekorativt formål , -  og at der ikke findes et lovudformet såkaldt
" køkkenrelament " over tilladte knive som man må have i et køkken. 
 
Jeg skal på ovenstående grundlag forlange pyntegenstanden udleveret og bødeforlæget droppet.
 
 
Bevismateriale jeg tager med i retten :
 
1.stk Lademanns våben-leksikon
1.stk. plastic-podie til pyntekniv
1.stk. Billed af oste-kniv
 
 
Med Venlig Hilsen
 
Michael Ellegaard
 

______________________________________________

 

 

 

Muslim idømt fængsel for at slå lærer

 

 

Faderen, der slog en lærer under en skole-hjem-samtale på

Abildgårdsko­len i Odense, er blevet idømt seks måneders

ubetinget fængsel, oplyser Fyens.dk.

 

Det var et møde på Abildgårdskolen i Odense i oktober, der

udviklede sig til et voldeligt overfald.

 

Faderen og hans datter i 3. klasse skulle til samtale med to

lærere. Men inden de var kommet i gang, gik det galt.

 

Ifølge de hidtidige forklaringer spyttede og slog faderen den

ene lærer, ligesom han også rev ham i øjet.

 

De første meldinger efter overfaldet gik på, at faderen gik

amok, fordi læreren gav hånd til hans datter, men senere har

faderen selv forklaret, at han reagerede, fordi han mente

læreren tog unødigt hårdt fat om datterens skuldre, inden

mødet skulle begynde.

 

Både faderen og læreren har en anden etnisk baggrund end

dansk.

 

I retten var mange af lærerens kolleger mødt op for at støtte

ham og markere, at de finder vold mod lærere fuldstændigt

uacceptabelt.

 

 

 

 Kommentar :Tja , lad os starte med dèn ting som var den 

 egentlige årsag til hele missæren , nemlig mandens religiøse

 tilhørsforhold !

 

 Som det er veloplyste borgere bekendt , er islam ( bam-bum )

 IKKE integrerbar med Dansk kultur og levevis - det er vidst

 bevist op til halsen med fakta på vores hjemmeside hèr !

 

 Hvad man så i dèn forbindelse kan rynke på panden af , er at

 manden ikke straks blev varetægtsfængslet med det samme ,

 som enhver Dansker var blevet det hvis han havde slået

 med en flagstang , bedet en mand i øret , prøvet at prikke

 en mands øje ud og slået ham med hænderne på kroppen !.

 

 Meeen , - " VI SKAL JO VÆRE SÅ GOOOOOODE VED DEM ,

 SÅ DET SNART ER TIL AT BRÆKKE SIG OVER !!!

 

 Det er da godt for barbarerne at de har nogle naive Danskere

 til at forsvare deres hensynsløse opførsel overfor de 

 lovlydige borgere i dette land !.

 

 Hvad skulle de jo ellers gøre uden godtroende

 Social-kamerater , de Radikale og medløberne fra SF ?

( og politiske medier som fks. Fyens Stiftstidende )

 

 Vort land bliver løbet over ende indefra af landssvigere som 

 først og fremmest tænker på uromagernes velbefindene , og ikke

 på os indfødte og vores børn - og børne-børns - fremtidige

 levevilkår !.

 

 Mandens statsborgerskab burde have været taget fra ham ved

 samme lejlighed , men takket være Dansk Folkeparti ,

 de Konservative og Venstre bliver det sikkert aldrig

 anderledes - fordi de også - på lige fod med de andre politiske

 partier er bange for at tage fat om nællens rod og begynde en 

 repatriering af de u-integrerbare fremmede !.

 

 Hvem kan vi snart stole på ???

 

 

 Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.21/12/09

 

 

 

 

______________________________________________

 

 

 

 

Fyens Stiftstidende lavest af alle medier i Danmark!

-Ytringsfriheden er absolut ikke til debat  !!!

 

"SÅ kan islamkritikerne lære dèt ! "

  

- daglig debat nu en umulighed for sympatisører 

 af FRIT DANMARK...

 

Personforfølgelse er en mærkesag for lokalavisen !!!

( herunder følger fakta af påstandene i artiklen )

 

 

"I tiden fra 1994 til nu kan vi ikke nævne nogen medier som

 Fyens Stiftstidende , der i forbindelse med noget

Kommunal - og Regionalvalg/ Amtsrådsvalg lige siden med

samme beslutsomhed og vilje har skrevet SÅ meget

dårligt om EÉN person uden at nævne FRIT DANMARKs

valgprogram som værende dèt , som vælgerne skulle forholde

sig til ! "

 

- Citat Michael Ellegaard ."

 

 

Senest har Michael Ellegaard måttet bukke under for Fyens

Stiftstidendes multikulturelle tendens på Fyens.dk debatside , da

man ikke længere mente at Folkebevægelsen skulle have lov til at

ytre sig omkring bl.a den omsig gribende fremmedkriminalitet , - da

der tilsyneladende er andre " angenta`er " der optog

" Fyens Stiftstidende " mere intenst  !

 

Mens den politiske satte agenda under valgkampen , såsom den 

multikulturelle tendens med arrangementer på Odense rådhus kørte

på fulde sider på Fyens Stiftstidende  , og interessen for hvilken 

borgmester der nu kunne komme til at pleje Fyens Stiftstidende egne 

politiske interesser virkede desto mere realistisk for

lokalsprøjten Fyens Stiftstidende at opproklamere , så blev vi andre

stille og roligt tiet ihjel !!!! !

 

- derfor var der også flere fortielser end der officielt var indsigelser ,

selvom der var bred folkelig modstand imod både multikulturelle

arrangementer og kommende mooske-byggerier i Odense  !

 

Dette bar dækningen af valgkampen i høj grad præg af - set i

- ikke i lyset af - men i skyggen af manglende artikler og omtale 

fra andre af anden opfattelse !.

 

Det bedste eksempel på dette efter valgkampen , var udelukkelse hos

Fagforeningsbladet " Fyens Stiftstidende "  , da Fyens

Stiftstidende udelukkede FRIT DANMARK - Folkebevægelsen mod

indvandringen - i den almindelige debat netop om fremmedkriminalitet.

 

Dette skete overraskende ganske kort efter valget  i en debat omkring

netop dette emne , da den valgte ( politiske ? ) redaktør på lokalavisen

synes uden grund at udelukke os fra den almene debat på fyens.dk

 

( Michael Ellegaard er selv medlem af HK , så dèt ser vi ikke i sig selv 

som noget negativt i ) 

 

Pludselig og uden nogen varsel bliver han ekskluderet og sat udenfor debatten

- FORDI NOGLE IKKE KUNNE LIDE "AGENDAEN " ! 

 

 

Ikke fordi der beviseligt var nogen grund til dette dramatiske træk - som

man kan se af nedenstående " fakta " som aldrig blev besvaret af redaktøren 

på fyens.dk  ( fakta nummer. 1 )

Nogen må nødvendigvis have sat en bremse i offentliggørelsen af

meningsudvekslingen , og vi mener at have indsnævret feldtet af skyldige

og medskyldige i undertrykkelsen af den almene del af ytringsfriheden!

 

Efter udelukkelsen fra Fyens.dk`s debatforum savnede Michael Ellegaard

en grund til udelukkelsen , eftersom han ikke havde overtrådt Fyens.dk`s

regler for god debat tone , og tog derefter kontakt pr. e-mail til . " peter " ,

som er ansvarshavende redaktør på nettet hos www.fyens.dk.

 

Ganske bekvemt undlod han at svarre - sikkert fordi hans argumenter for

udelukkelsen ikke holdt en meter ! ( se fakta nummer 2 ).Der kom aldrig et svar.

 

 Anden gang lykkedes det heller ikke ( se fakta nummer ) , Men på eèn eller

anden måde var tredie gang lykkens gang , - for selv om der ikke kom nogen

respons pr. e-mail , så lykkedes det dog at vække mandens " vrede " - for

han ringede efterfølgende d.16/12-09 kl. 21.00  Michael Ellegaard op og det eneste han kunne

postulere var  " hvor er i dog latterlige " - ikke noget med et konkret svar på hvorfor

Fyens Stiftstidende udelukkede FRIT DANMARK fra al fremtidig debat på nettet

på fyens.dk !.

 

Efterfølgende besluttede Michael Ellegaard at kontakte hans chef ,  Jan Kristensen 

( e-mail :jak@fyens.dk). for et fornuftigt svar  ,og en nærmere  redegørelse for  ,

hvorfor  man ikke kunne få et fornuftigt svar fra redaktøren på´nettet for Fyens.dk

 

Da der jo efterfølgende ikke længere var tvivl om  , hvorvidt net-redaktøren

reagerede i egen interesse , men i Fyens Stiftstidens almene interesse , mente

Michael Ellegaard at det var relevant at stille ham et par spørgsmål !. :

Nedenstående er et kopi af Michael Ellegaards E-mail til ham:

 

Vedr. udelukkelse af alle tidligere kandidater fra FRIT DANMARK i den almindelige daglige
debat på www.fyens.dk‏
Fra: OfflineMichael Ellegaard (michael_ellegaard@hotmail.com)
Sendt: 17. december 2009 13:17:39
Til: jak@fyens.dk
 
Til
Hr. Jan Kristensen
Fyens Stiftstidende
 
 
Vi har beklageligvis måtte erfare , at alle vore kandidater fra det nyligt afholdte Kommunal- og
Regionalrådsvalg er blevet nægtet adgang til debatten inde hos fyens.dk.
 
Jeg har forgæves 3 gange kontaktet jeres redaktør på debatten - Peter - pr.e-mail for at få en
forklaring på den pludselige censur , men uden held.
 
Da vi ikke har fremsat ytringer der er i splid med jeres almindelige debat-regler , håber jeg hermed
at De kan give os et svar på de nye tilstande.
 
I forbindelse med Fyens Stiftstidendes åbenlyse politiske undertrykkelse af ytringsfriheden overfor
FRIT DANMARK er jeg ved at skrive en artikel om emnet , som vil blive bragt d. 20/12-09 på vores
yderst velbesøgte hjemmeside www.fritdk.dk .
 
I den forbindelse har jeg et par spørgsmål som jeg håber du vil besvarre og som vil indgå i artiklen.
Jeg håber at du vil maile mig svarene inden d. 19/12-09 kl. 20.00.
 
Spørgsmål 1)
 
Når man kollektivt nægter ALLE politiske kandidater for FRIT DANMARK at deltage i den
almindelige debat på nettet , er det så et udtryk for politisk censur fra Fyens Stiftstidendes side ?
 
Hvis ja , - er dette så en officiel ny politisk linie hos Fyens Stiftstidende ?
Hvis nej, - hvordan skal man så fortolke ovenstående ?
 
Spørgsmål 2)
 
Mener Fyens Stiftstidende ikke , at FRIT DANMARKs kandidater - på lige fod
med alle andre - burde kunne gøre brug af ytringsfriheden på www.fyens.dk ?
- hvis ikke - hvilken farve partibog skal man i så fald have for at komme i
betragtning som debatør inde på www.fyens.dk ?
 
Jeg ser frem til dit snarlige svar på ovenstående
 
 
Med Venlig Hilsen
 
Michael Ellegaard
Landsformand FRIT DANMARK
 
 
Citat slut :
 
I hans svar kunne man ikke forvente andet , end han forsvarede hans underordnede
som enhver anden chef ville have gjordt ,Men afvigende svar og benægtelser var der
mange af  , og sågar også trusler om sagsanlæg , hvis vi citerede fra avisen , men
 
Derimod kunne chefen svarre på alt dèt som hans underordnede
ikke kunne i 3 e--mails og en telefonopringning ! - FANTASTISK !!!
 
Vi kan kun anbefale Hr. Jan Kristensen at blive underordnet i sit næste liv hos Fyens  , så
vi andre almindelige borgere kan få et svar - hvor tåbeligt det så end måtte lyde  !.
 
Hvis den enfoldige lokalsprøjte " Fyens Stiftstidende " nogensinde vil beskæftige sige
sig med oprigtig , neutral og u-politisk journalestik , så er et flot eksempel til efterfølgelse
Jydske Vestkysten , hvis dækning af valgkampen ikke var præget af personlige interesser
og politiske agendaer , men FORDOMSFRIE og FAKTUELLE temaer ! -
 
Dèr har Fyens.dk meget at lære endnu !-  hvis de endnu ikke ved næste valg er blevet klogere
og gået fra ensidig politisk fordrejning til journalistiske faktualiteter !.
 
Men hvis www.fyens.dk endnu ved valget i 2013" fastholder ikke at ville bringe
kommentarer og indlæg fra islam-kritikere , så ved vi hvor vi har " parti-avisen "
 
Hvorom alting er , så er dette bevis på hvor ensidigt visse medier de teèr sig når det
kommer til politik - og hvis i ikke tror os endnu , så gå blot ind hos www.fyens.dk og se
med egne øjne hvilken tilsvining denne lokal-avis tillader sig overfor potentielle politiske
modstandere !. Søg blot på navnet " Michael Ellegaard "
 
Som deres journalistiske linie er nu , kan de aldrig blive en " folkets avis " - men kun
en fattig efterligning af partibladet " arbejderen "
 
 
 
Redaktionen d.18/12-09
 
 
 
Fakta nummer 1 :
 
 
Hvorfor er jeg udelukket fra debatten ? - Michael Ellegaard‏
Fra: OfflineMichael Ellegaard (michael_ellegaard@hotmail.com)
Sendt: 11. december 2009 16:58:57
Til: peter@fynskemedier.dk
 
I mit indlæg har jeg kun tilkendegivet min mening , hvilket der ikke burde være noget kompromitterende ved.
 
Jeg har overholdt god sprogbrug ved ikke at nævne den omtalte person som
" perker " , " samfundsnedbrydende element " , " terrorist " eller andet som ikke
er passende.
 
Er Fyens Stiftstidende ved at blive så politisk korrekt at man ikke længere må
tilkendegive sin mening om diverse " kulturberigelser " ?
 
Jeg ser frem til jeres svar , som jeg efter omstændighederne vil forbeholde mig ret
til at mangfoldiggøre på
www.fritdk.dk
 
 
Med Venlig Hilsen
 
Michael Ellegaard - FRIT DANMARK

Fakta nummer 2 :
 
RYKKER : Venligst besvar tidligere e-mail : HVORFOR ER JEG OG ALLE ANDRE
KANDIDATER FRA FRIT DANMARK UDELUKKET FRA AT DELTAGE I DEBATTEN ?
Fra: OfflineMichael Ellegaard (michael_ellegaard@hotmail.com)
Sendt: 16. december 2009 19:12:56
Til: peter@fynskemedier.dk
 
Det er ikke undgået vores opmærksomhed at det ikke kun er mig der er blevet udelukket
fra at deltage i debatten. Det er alle andre der var kandidater for FRIT DANMARK ved det
overståede Kommunal- og Regionalrådsvalg også !.
 
Dit manglende svar på min første e-mail kan jeg kun fortolke , som om du ud-delegerer
demokrati på www.Fyens  efter egen eller andres politisk forgodtbefindende !
 
Jeg vil godt have præsiceret helt nøjagtigt hvad årsagen er til jeres kollektive udelukkelse
af ALLE af FRIT DANMARKs Kommunal- og Regionalrådskandidater ved de debatter der
nødvendigvis følger indtil næste valg !.
 
Hvis du tror at dette ikke vil komme til offentlighedens kendskab , så tro du roligt om igen !.
Dette er ikke mindre end et angreb på demokratiets hjørnesten - YTRINGSFRIHEDEN - !
 
 At Fyens Stiftstidende ikke just er kendt for deres demokrati-opfattelse er jo i forvejen et fakta ! ,
og hvis du ikke åbner for vores ret til at ytre os på jeres " oven-over - styrede lokal- avis " ,
så skal jeg bruge HELE MIN FUCKING GRUNDLOVS-SIKREDE YTRINGSFRIHED ved det
kommende Kommunal- og Regionalvalg i 2011" til at fortælle om jeres forudindtagede og
fordomsfulde forhold til grundloven !!!
 
Til orientering , så vil der på vores yderst velbesøgte web-site blive lave en tilbundsgående
artikel omkring jeres syn på ovenstående sag - incl. jeres IKKE EKSISTERENDE SVAR ! - blot
så du ved dèt Peter !.
 
SVAR UDBEDES PETER !!!.
 
 
Michael Ellegaard
Landsformand
FRIT DANMARK
 
 
Fakta nummer 3 :
 
Blot til orientering : Varsling om artikel på www.fritdk.dk , se "nyheder indland 1 og forsiden...‏
Fra: OfflineMichael Ellegaard (michael_ellegaard@hotmail.com)
Sendt: 16. december 2009 20:55:26
Til: peter@fynskemedier.dk
 
 
Artiklen forventes færdiggjordt d.20/12-09 , og vi ser naturligvis frem til jeres syn på sagen.
 
Uanset jeres manglende svar og/eller sorte somvittighed vil den blive bragt d. 20/12-09.
 
 
 
Michael Ellegaard
Landsformand
FRIT DANMARK
 
 
 
Fakta nummer 4 :
 
 
Debatkultur‏
Fra: OfflineJan Kristensen (jak@fyens.dk)
Sendt: 17. december 2009 15:43:14
Til: Michael Ellegaard (michael_ellegaard@hotmail.com)
Cc: Peter Bergman (peter@fynskemedier.dk)

Til Michael Ellegaard
Frit Danmark

Fyens Stiftstidende udelukker debattører, der ikke overholder de
offentliggjorte regler for en sober og fair debat.
Disse regler har du ikke overholdt - og derfor er du nu blacklistet.
Reglerne er ikke til debat. De administreres alene af os.

Hvis samtlige kandidater fra Frit Danmark er blacklistet, så er det fordi
samtlige kandidater har overtrådt disse debatregler. Det har intet med
politisk censur at gøre. Det har noget med debatkultur at gøre.

Frit Danmarks kandidater har ytringsfrihed som alle andre i dette land,
men når de ikke kan overholde vore debatregler, så ønsker vi ikke at lægge
medier til.

Venligst

Jan Kristensen
chefredaktør


I øvrigt bedes I fjerne artikler fra Fyens Stiftstidende på www.fritdk.dk
Prisen for at bryde vores ophavsret er 8.000 kr per artikel. Samme risiko
har I med artikler fra Ritzau og JP.
 
Citat slut :
 
NB: Det er tilsyneladende ikke Hr. Jan Kristensen bekendt , at man helt 
lovligt kan citere fra ALLE OFFENTLIGE MEDIER , så derfor kan han ikke 
skræmme os en meter - medmindre han bekender kulør og laver lokalsprøjten 
om til et parti-medlemsblad !.

 
 
 


_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Valget er kun 3 dage gammelt , og alt i Odense er ved det gamle.

Folket har fået en " Boye " , og muhammeddanerne kan igen

slappe af og fortsætte med dèt de nu engang er bedst til... 

 

 

77-årig udsat for gaderøveri


 

21. november 2009 10:28 - Citat fra Fyens Stiftstidende

 
En 77-årig mand blev natten til lørdag frarøvet sine penge
af to mænd på Rosenlunden i Odense C.

Odense: En 77-årig mand blev natten til lørdag udsat for
røveri, mens han gik ad Rosenlunden i Odense C.

Det fortæller Hans Frederiksen, der er vagtchef ved Fyns
Politi.

To unge mænd kom gående ad samme gade, da de
pludselig på ubehagelig vis henvendte sig til den ældre
mand.

Med ord truede de ham til at aflevere en sort læderpung
med omkring 200 kroner i kontanter.

Og så stak de to unge af fra stedet i retning mod Absalonsgade.

Den 77-årige mand, der ikke kom fysisk til skade ved
røveriet, beskriver de to gerningsmænd som personer med
anden etnisk baggrund end dansk, de var begge klædt i mørke
hættetrøjer og henholdsvis 13-15 år og 17-18 år gamle
 
 
Kommentar :Det er en sørgelig men sand kendsgerning at
vælgerne mere har gået op i blokpolitik ved det nyligt afholdte
Kommunalvalg , end de har prioriteret Odense som en mere
tryg by at færdes i de næste 4 år.
 
De sidste 3 uger af valget overtog Anker Boye (A) imidlertid en stor
del af FRIT DANMARKs valgprogram ved at love vælgerne at
slå hårdt ned på kriminaliteten de næste 4 år.
 
Det bliver spændende at følge udviklingen indtil næste valg , da
Anker Boye ikke just er kendt for at foretage sig noget , der bare
tilnærmelsesvis kan opfattes som værende kritik af
muhammeddanernes opførsel.
 
Derfor er jeg bange for , at der på dette område absolut ingenting
sker de næste år , og Odense bliver et stort slaraffenland for
kriminelle muhammeddanere - hvilket er værd at bide mærke i
de kommende år , da man forhåbentlig bliver klog af skade !.
 
 
Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.21/11-09
 
 
 

______________________________________________

 

 

 

 

Et rigtig godt valg på trods af alle odds...

syv andre opstillede lister og partier gik i

minus... men

 

 

37 % fremgang i forhold til valget i 2005 til

FRIT DANMARK i Region Syddanmark

 

Resultat 2005" 1730 stemmer

Resultat 2009" 2359 stemmer

 

A Socialdemokratiet 166568 (-31449) 0.0 (0.0)
B Det Radikale Venstre 14458 (-12798) 0.0 (0.0)
C Det Konservative Folkeparti 59201 (-20111) 0.0 (0.0)
D Folkeflokken 495 (495) 0.0 (0.0)
E Borgerligt Centrum 1255 (1255) 0.0 (0.0)
F SF - Socialistisk Folkeparti 83211 (45516) 0.0 (0.0)
H Visions-Partiet 569 (-47) 0.0 (0.0)
J Frit Danmark - Folkebevægelsen 2359 (641) 0.0 (0.0)
K Kristendemokraterne 5743 (-2443) 0.0 (0.0)
L Lokallisten Region Syddanmark 7896 (-6040) 0.0 (0.0)
O Dansk Folkeparti 52949 (6230) 0.0 (0.0)
P Centerpartiet 255 (255) 0.0 (0.0)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 177651 (-7287) 0.0 (0.0)
Z Fremskridtspartiet 2241 (-40) 0.0 (0.0)
Æ Dansk-Rygeparti 1998 (1998) 0.0 (0.0)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 8232 (-4763) 0.0 (0.0)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (-2144) 0.0 (0.0)
I alt gyldige stemmer 0 (0) 0.0
Blanke stemmer 38492 (6729)
Ugyldige stemmer 2417 (369)
I alt afgivne stemmer 0 (0)


 

 

På vejen imod målet overhalede FRIT DANMARK

sent på valgaftenen Fremskridtspartiet , og kan

hermed erklære vores liste for

REGION SYDDANMARKS NÆSTSTØRSTE LISTE IMOD

fremmedgørelsen af Danmark - kun overgået af

Dansk Folkeparti - som egentlig ikke seriøst lægger

sjæl i dèt , som folk  stemmer på dem for -

nemlig en strammere fremmedpolitik.

 

For " VI TØR , HVOR DE ANDRE TIER " -  dèt vil 

helt sikkert sætte sit præg på Dansk Udlændingepolitik

før vi igen skal ned og sætte krydset næste gang .

 

Vi tør godt røbe , at der er blevet talt i korridorerne

og hvisket og tisket med henblik på , at få en

repræsentant indvalgt næste gang for de mindre

borgerlister/Folkebevægelser v.h.a et valgteknisk

samarbejde og/eller alternative tiltag , og på en - måske

utraditionel  måde - , men midlet helliger som bekendt

målet , hvilket tiden sikkert vil vise , for går det som

vi håber , har vi muligheden for virkelig at kunne gøre en

forskel næste gang !

 

Vi håber på opbakning fra alle vore vælgere i hele 

Region Syddanmark når vi - i fuld forståelse med

andre i vores situation - lancerer vort udspil i

begyndelsen af foråret 2010".

 

 

Også fremgang på 13 % i Odense Kommune

 

 

Valgresultat 2005" 161

Valgresultat 2009" 182

 

 

Også hèr var vejen lang og trang og fyldt med forhindringer 

som blev overvundet - kun som sædvanligt overdøvet af den

lokale presse , ( Fyens Stiftstidende ) som i sit hysteri IGEN 

valgte at sætte focus på " kampen om den stjålne borgmesterkæde "

( boye versus Boye ) og dermed for anden gang i træk sætte

focus på de enæggede tvillingers interne personlige stridigheder 

istedet for at sætte focus på reèlle ting som den stigende

fremmedkriminalitet ude blandt os almindelige borgere.

 

Jeg vil blive enddog meget overrasket om der de næste 4 år

bliver gjordt noget som helst ved dette problem - så indtil næste valg 

må borgerne efter al sandsynelighed bare " vænne sig til " 

diverse daglige " kulturberigelser " , indtil de erfarer at der

ingen forskel er sket overfor de fremmede på dette område -

uanset om man er såkaldt " borgerlig " eller " Socialist " vil

berøringsangsten overfor realiteternes verden være så stor ,

at man blot sædvanen tro finder på noget andet at snakke om ,

og - tja - så forsvinder problemerne jo nok af sig selv -

" ligesom de plejer " ??????? - ellers bestikker vi dem bare

med en mooske eller to hvis de ikke holder op med deres

kriminelle adfærd - så ka de jo lære det ?!.

 

Mærk mine ord ,  - om det er den ene eller den anden Boye

er flintrende ligegyldigt i den sammenhæng - de begge

bare ELSKER de fremmedes u-undværlige " kulturberigelser " !

 

Vi tager selvfølgelig emnet op igen til næste valg , hvor

temaet blot er blevet dobbelt så aktuelt  som nu , så vælgerne

kan se hvem der egentlig vandt den store præmie da de

stemte på " Boye versus Boye " ? !!! - eller skal vi nærmere

sige " tabte" ? !

 

Man bliver som bekendt klog af skade ? -

( se nærmere under " de fremmedes kriminalitet ")

 

 

Slutteligt vil vi rette en stor tak til vore vælgere for deres støtte 

til vor sag ,  - vi kommer endnu stærkere igen ved næste valg ,

så bliv endelig hængende på linien !.

 

En speciel tak skal rettes til folkene bag smædekampagnen

" STOP FRIT DANMARK" , som er at finde påwww.venstreradikal.dk

samt deres kampagne-sympatisører på dagbladet politiken , som 

bidrog til den fornødne interesse omkring FRIT DANMARK , og til 

at vi fik det gode valgresultat .

(Uden jer - ingen plakater- og knap så megen omtale !).

"KEEP ON BELIEVING"

 

Der er nyheder igen på disse sider straks når de melder sig igen ,

for det laver vi selvfølgelig ikke om på , sålænge vi har kriminelle 

muhammeddanere der bare ELSKER at blive omtalt på

internationale hjemmesider !

 

Endnu engang en stor tak til vore sympatisører fra FRIT DANMARK

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.18/11-09

 

 

 

Fakta omkring Kommunal- og Regionalrådsvalget 2009"

 

Antal hits på vores hjemmeside i perioden Septemper ,

Oktober - og til og med d. 16/11-09 :

 

131688

 

Antal lande der så med :

 

50

 

92 % af alle hits var fra Danmark.

______________________________________________

 

 

 

Går du og tænker på at give FRIT DANMARK

din stemme d.17/11 , så er her en... 

 

 

Opfordring til vore sympatisører

 

 

 

Gå ned og stem på os fordi :

 

Vi ikke er en flok levebrødspolitikere men

bekymrede borgere der ønsker at gøre

en tiltrængt forskel i den førte fremmedpolitik!

 

I Odense Kommune har politikerne de sidste

4 år ikke formået at skabe tryghed i gaderne

grundet den stigende fremmedkriminalitet.

Her vil vi ved indvælgelse kunne gøre en fremtidig

positiv forskel.

 

I Regionalt regi vil vi kæmpe  for trygheden for alle

vores borgere , -også dem der bor langt væk fra

SUPERSYGEHUSENE . Derfor vil vi bevare de små

sygehuse og spare på de store .

 

Prioriterer du også disse områder højt på din liste

over punkter , vil DIN stemme på liste J kunne gøre

en afgørende forskel - også for dine efterkommere.

 

- Sig derfor  Ja til liste J - From all of us , to all of you 

 

 

ønskes du et godt valg fra

 

Kandidaterne fra FRIT DANMARK

 

 

 

 

______________________________________________

 

 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE  FRA FRIT DANMARK :

 

D.15/11-09

 

 

Man kan idag i dagbladet politiken læse en artikel , hvori det postuleres

at vi skulle have truet vore kandidater til at opstille  ved det kommende

Kommunal- og Regionsvalg.

 

Michael Ellegaard skulle ligeledes have skrevet kandidater på valglisten ,

selv om de ikke ønskede at opstille.

 

Dette kan vi kun afvise som den velnok største løgn ved valget i 2009" -

overhovedet !.

 

Michael Ellegaard stiller sig uforstående overfor , hvorfor politiken har

nøjes med at bringe denne artikel i avisen , og ikke politianmeldt ham for

overtrædelse af straffeloven , hvis artiklen skulle have sin rigtighed !.

 

Hvis der ikke bliver taget skridt til - fra politikens side - at politianmelde

Michael Ellegaard , vil Michael Ellegaard selv tage skridt til at foranledige

en politiundersøgelse af deres grove beskyldninger , ligesom politiken

vil blive meldt til pressenævnet for overtrædelse af god presse etik.

 

Vi kan oplyse , at ALLE FRIT DANMARKs kandidater uden undtagelse 

har taget afstand fra politikens udlægning af dagens artikel.

 

Desuden har en undersøgelse af eèn af de indvoldverede journalister

vist en stor tilknytning til den yderste venstrefløj i Danmark  , hvor

vedkommende på facebook bl.a er venner med flere fremtrædende

medlemmer af Enhedslisten. Vi må derfor antage , at dette er et

primitivt politisk forsøg på at spolere FRIT DANMARKs chancer for

indvælgelse ved det forestående valg.

 

 

P.V.A FRIT DANMARK

Pressetalsmand

Michael Ellegaard

 

 

 

 

Herunder bringes artiklen i hele dens længde : 

 

 

 

 

Kandidater: Vi blev truet til at stille op

Formanden for Frit Danmark har skrevet kandidater på valglisten, selvom de ikke ønsker at stille op.

 
Formanden for partiet Frit Danmark har flere gange truet kandidater til at stille op for sit parti.

Det siger en nuværende og en tidligere kandidat for det højreradikale parti, der på tirsdag

går til valg i Odense og Region Syddanmark.

 

Partiformand Michael Ellegaard har i flere tilfælde selv skrevet kandidater på listen uden

deres kendskab og godkendelse og har efterfølgende truet dem til at blive stående på listen.

 

Truede med tæsk


En af dem, der har oplevet trusler på egen krop, er Karsten Persson, der var opstillet for

Frit Danmark ved kommunalvalget i 2005:

 

»Jeg sagde til ham, at han ikke bare kunne tillade sig at sætte mig på listen, for jeg havde

kun snakket med ham én gang. Så sagde han, at hvis jeg havde mødt ham et andet sted,

ville jeg have fået tæsk«, siger han.

 

Men også en nuværende kandidat, der af frygt for Michael Ellegaard ønsker at være anonym,

er blevet tvunget til at stille op.

 

Kandidaten tør ikke trække sig fra listen af frygt for konsekvenserne og er derfor på stemmesedlen

på tirsdag - men krydser fingre for ikke at blive valgt.

 

Ellegaard afviser alle anklager


Michael Ellegaard afviser, at han har presset kandidater til at stille op for Frit Danmark.

»Det siger sig selv, at en sådan kandidatliste ville være fuldstændig illegal. Det ville jo

være fuldstændigt groteske forhold« siger han.

 

»Det var frivilligt at opstille. Der var ikke nogen, der stod med en pistol foran panden på dem og

bad dem om det«, siger Ellegaard.

 

Pumper kandidatlisten


I Frit Danmark er det eneste, der knytter kandidaterne sammen, den fremmedkritiske mærkesag.

På partiets hjemmeside, der i løbet af de sidste to måneder er blevet besøgt 100.000 gange, er der

19 kandidater til det kommende valg.

 

Flere kandidater fortæller, at Michael Ellegaard har opfordret så mange som muligt til at stå på listen.

På den måde ser det ud som om, der er stor opbakning til partiet, hvis mærkesag er, at islam er vor

 tids største samfundstrussel.

 

»Jeg stillede op, fordi han spurgte, om jeg ville, så der kunne være nogle flere på listen. Jeg kendte

ikke så meget til Frit Danmark inden«, siger kandidat Kristian Kundal Hansen.

 

Har ikke læst brochuren


Også andre kandidater stiller op uden at have den store interesse i politik.

Når kandidaten Søren Aarøe bliver spurgt, hvorfor han stiller op, svarer han:

 

»Fordi jeg har nogle holdninger, jeg gerne vil ud med, men nu har jeg ikke lige læst Frit Danmarks

 brochure helt«.

 

En anden kandidat, Carsten Bakmand, har fundet ud af, at politik ikke helt er noget for ham alligevel.

Men han bliver på listen:

»Jeg ville gerne prøve at støtte foreningen, og det kunne være sjovt hvis ens venner også stemmer

på en«, siger han.

 

Pressen må ikke tale med kandidaterne


De 19 kandidater, der stiller op til kommunal- og regionsvalget, skilter ikke med, hvem de er.

De er hverken opstillet med billeder og kontaktoplysninger, som i de andre opstillede partier.

 

Ifølge formanden ønsker kandidaterne ikke at blive kontaktet.

 

Men de siger selv, at de har fået besked på at stille henvendelser videre til Michael Ellegaard.

 

Lars Grønbæk Larsen, der er formand for den indvandringskritiske organisation 'Vederfølner'

og nummer to på listen i Frit Danmark, er ifølge Michael Ellegaard den eneste, som har lyst til

at tale med pressen.

Selv siger Lars Grønbæk Larsen:

»Vi har mere eller mindre lavet den aftale, at alt, der vedrører pressen, skal enten gå gennem

mig eller Michael Ellegaard«.

 

 

 

 

__________________________________________

 

 

 

Vælgerne viser FRIT DANMARK

overvældende interesse...

 

 

FRIT DANMARK er nu den tredie mest læste

valgpræsentation på www.tv2fyn.dk s Odense

valgsite

 

 

Vi kan med stor tilfredshed konstatere , at der hos TV2fyns

seere er en stigende interesse for vor sag , hvorfor vi for en

uge siden bevægede os op på en suveren tredieplads over

mest læste valgpræsentationer af ALLE opstillede partier

( Venstre , Konservative , Dansk Folkeparti , Radikale ,

Enhedslisten samt 3 lokal lister ,  - kun overgået af SF og

Socialdemokratiet.

 

En plads som vi regner med at kunne holde indtil på Tirsdag

hvor valget afholdes.

 

Hvis denne tendens holder på valgdagen - sammenholdt med

de ca. 100.000 hits der har været på vor hjemmeside de sidste

2 måneder , vil vi være  sikre på at erobre et mandat i Odense

byråd den næstkommende Tirsdag !.

 

Tendensen ser også ud til at holde i Region Syddanmark ,

dog i lidt mindre omfang da vi ikke har formået uddeling af

valgmateriale i alle Jydske byer.

 

Men alene på baggrund af antallet af hits på vor hjemmeside ,

og den megen omtale vi har fået i Jydske

Vestkysten forventer vi også et godt valg i Regionen.

 

Dermed kan vi nu godt love vore potentielle vælgere at der ikke

bliver tale om stemmespild ved at afgive sin stemme på

FRIT DANMARK.

 

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.12/11-09

 

 

 

__________________________________________

  

 

 

 

 

Kommuner skal gøre en aktiv indsats for

hjemsendelse af utilpassede udlændinge...

FRIT DANMARK støtter op 

 

 

VKO: 100.000 for at rejse hjem

 

 

Regeringen og Dansk Folkeparti er blev­et enige om

en hjemsendelsesaftale, der betyder, at udlændinge

får 100.000 kroner, hvis de rejser ud af Danmark.

 

"Det er en stor gevinst både for det danske samfund

og den enkelte udlænd­ing. Man får en bonus nu, som

kan mær­kes langt mere end førhen," siger DF's

formand, Pia Kjærsgaard, til TV 2.

 

Aftalen gælder den gruppe af udlændin­ge, der er

kommet til Danmark under asylsystemet og via

familiesammenfø­ring.

 

Ordningen er frivillig.

 

"Vi øger muligheden for at udlændinge vender

tilbage til deres oprindelige hjemland. Den udlænding,

der vælger at vende tilbage, får et beløb på

100.000 kroner per person," siger Dansk Folkepartis

retsordfører Kristian Thulesen Dahl.

 

Kommuner skal gøre en aktiv indsats


Aftalen indebærer også, at der bliver sat penge af på

finansloven til, at kommunerne skal gøre en aktiv

indsats for hjemsendelse af utilpassede udlændinge.

 

"Samtidig ligger vi 20 millioner ind i en pulje, som

kommunerne kan søge til at motivere udlændinge til

at rejse hjem," siger Kristian Thulesen Dahl.

 

Penge til udlændinge var stort ønske


Det var ét af Dansk Folkepartis helt store ønsker forud

for finanslovsfor­handlingerne, at der skulle sættes

penge af til, at utilpassede og uintegrerede udlændinge

kan sendes hjem igen.

 

Det ønske har Dansk Folkeparti fået opfyldt.

Forhandlingerne om finansloven for 2010 er afsluttet for

i dag og fortsætter i morgen, hvor den endelige aftale

forventes at blive forhandlet på plads.

 

 

Kommentar :Lad os først rose Dansk Folkeparti for

ENDELIG at banke i bordet og bruge den politiske

indflydelse som de har erhvervet sig fra vælgerne på

baggrund af deres påståede " hårde " fremmedpoltiske

linie. 

 

Med de rigtige folk på de rigtige poster i Kommunerne

efter Kommunalvalget vil dette forslag måske have den

ønskede effekt , og derfor støtter FRIT DANMARK også 

dette initaitiv 100 % ved evt. indvælgelse af kandidater 

i Odense Kommune .

 

Ved opfølgning af denne nye lov i arresthuse , hvor

kriminelle muhammeddanere med dobbelt statsborgerskab

afventer en- eller flere længerevarende domme , hvor

udvisning ikke kan dømmes , kunne man jo friste dem med

100.000 kr og kun afsoning af den halve dom ,  mod at de

afleverer deres Danske pas og skriftligt tilkendegiver at de

ønsker at repatriere efter endt afsoning. 

Dette skal naturligvis meddeles før domsafsigelse.

 

Reèlt vil resultatet svare til en udvisning af landet efter endt

afsoning.

 

Hvis man kan se mulighederne i denne nye lov , er

sandsyneligheden for at få ryddet op i fremmedkriminaliteten

og få hjemsendt mange ballademagere absolut til stede !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.8/11-09

 

 

_______________________________________

 

 

 

 

 Ladbrokes.com : Spil på den kommende 

 Borgmester i Odense

 

 

 

Citat fra Fyens Stiftstidende d.7/11-09

 

Bookmakerfirmaet Ladbrokes har netop åbnet for

spil på kommunalvalget 17. november 2009.

I Odense er socialdemokraten Anker Boye ifølge

Ladbrokes nærmest kåret på forhånd.

 

Hvis du sætter en hund på ham, får du kun 115 kroner

tilbage.

Borgmester Jan Boye (K) giver pengene tre gange igen.

Hvis du virkelig vil satse og få mange penge igen, så

prøv at sætte pengene på veteranen Alfred Hansen, der

stiller op for Borgerlisten.

67 gange pengene igen hvis det usandsynlige sker.

Af de andre spidskandidater giver Jane Jegind (V)

pengene igen 21 gange, den radikale Susanne Ursula

Larsen 29, Stina Willumsen (SF) 34, viceborgmester Alex

Ahrendtsen (DF) 41, mens

Michael Ellegaard fra Frit Danmark og Enhedslistens

Per Berga Rasmussen begge er sat til odds 51. 

 

 

 

Kommentar :Det er glædeligt  at erfare at Ladbrokes er

mere realistiske i deres vudering af vores chancer for

indvælgelse , end Fyens Stiftstidende har været i hele

denne valgkamp.

 

For man satte vel ikke samme ods på FRIT DANMARK

som på Enhedslisten , som jo i forvejen sidder i Odense

Byråd , hvis man ikke forventer en indvælgelse af os ?

 

End ikke en simpel Gallup undersøgelse er endnu blevet

lavet af Fyens Stiftstidende hvor folk kunne tilkendegive

at de ville stemme på lister udenfor de etablerede partier.

 

Man fjernede simpelthen bare punktet " andre " i Gallup

undersøgelsen , og " vupti " , så siger alle målinger kun

hvad de etablerede partier gerne vil høre.

 

Men modsat Fyens Stiftstidende ved Ladbrokes sikkert

nok at FRIT DANMARK har omdelt et to cifret tusindantal

valgaviser i Odense alene , og at vi har haft respons på

vor hjemmeside på ca. hver tredie valgavis.

 

I de sidste 2 måneders valgkamp nærmer vi os 100.000

visits på vor hjemmeside , så odsen for at vi bliver valgt 

ind i Odense byråd - og for den sags skyld i Region

Syddanmark , er rigtigt nok sammenlignelige med

enhedslistens chancer for at blive indvalgt begge steder.

 

Men at spille på at FRIT DANMARK skulle løbe med

borgmesterposten , ville nok være at tage hatten for fuld -

så vil jeg hellere anbefale vore sympatisører at bruge

pengene på en god flaske vin , så i på valgaftenen kan

fejre vor kommende indflydelse i Dansk politik til en start.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.7/11-09 

 

 

_______________________________________

 

      

 

 

 

     Kandidatpræsentation :

 

     

 

 

 

Navn: Leif Grønbæk Larsen.
Alder: 69.
Stilling: Pensioneret Skorstensbygger.
 
Jeg stiller op til
regionsvalget fordi jeg er meget

utilfreds med de nuværende politikere og vil

gerne gøre en forskel.

 

For mig betyder det meget at vi bevarer de små

sygehuse og at vi passer godt på borgernes

penge, det er jo ikke altid politikerne er lige gode

til det.

 

Jeg har siddet i komunalbestyrelsen i Ørbæk i 8 år

for Fremskridtspartiet så jeg ved hvor snu

politikerne kan være, jeg vil opføre mig som hvis

jeg var en del af operation x og lægge alle

sanhederne frem på bordet, det har vælgerne

krav på.
 
Det offenlige system skal fungere effektivt, så der

skal både reduceres i papirnusseriet og i

administrationen det er de områder som koster

en masse penge og kun er til besvær.
 
Frit Danmark vil gøre en forskel, hjælp os med at

hjælpe dig - derfor X ved liste J.
 
Med venlig Hilsen
Kandidat nr. 4
Leif Grønbæk Larsen


 

_______________________________________

     

         

 

Navn: Lars Grønbæk Larsen
Alder: 23
Stilling: Hjemmehjælper
 
Jeg er forlovet og har en lille datter fra d.7 marts 2009.

 

Min familie betyder alt for mig og jeg vil gøre alt for at

sikre dem et godt liv. 

 

Jeg stiller op til regionsvalget for Frit Danmark fordi den

er tværpolitisk og jeg kun står til ansvar for mig selv på

listen.


Jeg er national og liberal i praksis vil det sige at jeg ønsker

et Danmark på danske vilkår hele vejen igennem, skatten

på arbejde skal afskaffes, lovene skal være til at forstå og

der skal skæres grundigt ned i dem.

Frihed, demokrati og Danmark er tre ord som betyder

meget for mig det er de ord der driver mig i mit politiske

arbejde.


At hjælpe andre er en naturlig ting for mig og det er frem

for alt det jeg vil bruge min plads til i regionsrådet.

Bekæmpe centraliceringen og bevare de små sygehuse,

sikre en fornuftig offentlig transport, og stoppe alle

særordninger til indvandrere. det er disse punkter jeg vil

kæmpe hårdest for i regionsrådet.  
 
Politisk blå bog:

 

Medlem af Fremskridtspartiet fra 1999 til 2008

 

Medlem af hovedbestyrelsen i Fremskridtspartiets ungdom fra 2000 til 2008.

 

Medlem af hovedbestyrelsen i Fremskridtspartiets fra 2002 til 2008.

 

Medstifter De National-Liberale og talsmand  2006.

 

Medlem af Vederfølner fra 2007.

 

Formand for Vederfølner fra 2008.

 

Medlem af Den Danske forening af flere gange.

 

Kandidat nr. 2 til regionsrådsvalget i 2005. For frp

 

Kandidat nr. 2 til kommunevalget 2005 i Svendborg for frp.

 

Medstifter og formand for støtteforeningen

”Bente bedst i byrådet” i 2009. 

 

Kandidat til regionsrådet for

Frit Danmark- folkebevægelsen mod indvandringen.

 

________________________________________________

 

 

Hej til jer allesammen.

 

Mit navn er Lise Jørgensen , og stiller op som kandidat for

FRIT DANMARK til Kommunalvalget i Odense og til Region

Syddanmark.

 

Jeg er 37 år gammel og er praktikant ved et firma i Odense.

 

Jeg bor i en lejlighed i Odense V. , hvor også min søn på

11 år - Mike bor.

 

Af oprindelig politisk overbevisning er jeg Socialdemokrat ,

men føler ikke at dette parti har gjordt nok for at vende den

kedelige udvikling som de fremmede har påført vort land

de seneste år.

 

Derfor har jeg valgt at fortælle min historie hèr på

FRIT DANMARKs hjemmeside , så alle i derude kan få indblik

i min motivation for netop at stille op som kandidat for

folkebevægelsen.

 

Jeg har på min egen krop måtte mærke konsekvensen af

min egen naivitet , da jeg engang som 19 årig blev gift med

en muslim fra Marokko. 

 

Han virkede i starten troværdig og tillidsfuld , og jeg troede

helt sikkert på ,at nu havde jeg fundet manden i mit liv - den

sande kærlighed. Han ville have mig med til Marokko for at

møde hans familie , og jeg tog med ham derned , hvor vi var

i 3 uger.

 

Jeg kendte på det tidspunkt intet til den islamiske kultur , men

dèt skulle jeg hurtigt komme til !.

Det var et mareridt for en Dansk kvinde som mig at blive

introduceret for islamisk kultur og levevis. Man måtte ikke gå

klædt i korte ærmer eller bukser - man skulle være helt dækket

af tøj.

 

Den sidste uge vi var dernede ville hans familie have at jeg

tog tilbage til Danmark for at få vielsesparpirer fra rådhuset ,

men det sagde jeg nej til. Så fik tonen en helt anden lyd !.

Muslimske mænd er ikke vant til at blive sagt imod af kvinder ,

så med eèt forsvandt al familiens venlighed og den blev vendt

til decideret onskabsfuldhed hele den sidste uge jeg var

dernede.

 

Vi kom endelig hjem igen , blev gift - og genoptog vores

hverdag i en 3 værelses lejlighed i København. Tiden gik , og

vi nærmede os nu tidspunktet hvor han efter 3 år i Danmark

kunne opnå opholdstilladelse  i landet. Han ansøgte og fik den.

 

Blot 2 dage efter kom han anstigende med en muslimsk

udseende kvinde hjem til vores lejlighed , som han

præsenterede som sin forlovede fra Marokko.

 

Da han og jeg var gift spurgte jeg hvorledes dèt kunne hænge

sammen.

 

Og så kom historien frem med , at han kun havde giftet sig med

mig proforma og at han lang tid før han mødte mig var blevet 

forlovet med den Marrokanske kvinde , som det hele tiden havde

været meningen han skulle giftes med.

 

Først dèr fandt jeg ud af , hvor falske , udspekulerede og

beregnende disse muslimer er !.

 

Jeg blev hurtigt derefter skilt , men havde dog dårlig somvittighed

over at have bidraget til indvandringen i Danmark , og valgte derfor

at prøve at råde bod på dette igen ved at stille op som kandidat for

FRIT DANMARK , og til skræk og advarsel for alle andre Danske

kvinder , som er faldet for muslimske mænds smiger , at fortælle

min historie så der ikke er flere der begår den samme fejl som jeg

gjorde.

 

Med Venlig Hilsen

 

Lise Jørgensen - Odense

Kommunal- og Regionalrådskandidat

FRIT DANMARK

 

_________________________________________________________

 

 

Jyllandsposten tør - hvor de andre tier...

 

Imens valgkampen topper , og befolkningen leder efter svar

på OM det virkelig kan svare sig at stemme på lokale lister , så

er Jyllandsposten ene om at bringe resultatet af en undersøgelse

i det midtjydske .

Den viser med al tydelighed 2 mandater til " andre " - udenfor partierne.

Mon ikke dette mindst kan overføres til resten af landet - inklusive

Region Syddanmark ?

 

Dette kan kun Fyens Stiftstidende og Jydske Vestkysten

svare på - HVIS DE TURDE !. - 

 

For selvfølgelig ligger de også inde med relevante meningsmålinger !

 

Men prøv selv at danne din egen mening ud fra nedenstående !

Det nytter virkelig at gøre noget!. 

 

Afstemning

Hvilket parti får din stemme til kommunalvalget?
Det Radikale Venstre
5% 
Det Konservative Folkeparti
12% 
Socialistisk Folkeparti
10% 
Liberal Alliance
6% 
Kristendemokraterne
1% 
Dansk Folkeparti
16% 
Venstre
25% 
Enhedslisten
3% 
Lokalliste
4% 
Stemmer i alt: 4216
 
 
 
Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.2/11-09
 
 

_________________________________________________________

 

 

" Fredens religion " atter godt på vej med løgnen

som sin følgesvend , - " TERROR " er deres endelige mål...

 

 

 PET :

"I Danmark er fænomenet ”home-growns” - terrorister,

der er opvokset i landet, hvor de vil begå terror - et stigende

problem i hele Europa, og årsag til en fortsat stigende

 bekymring.

 

Det er ikke kun unge fra etniske minoriteter, der bliver

”home-growns” - også europæiske konvertitter er en trussel ."

 

PET efterforsker flere terrorsager  - JP- d.31/10-09

 

Flere sager efterforskes. I Europa er tendensen den samme.

187 blev sidste år anholdt for islamistisk terrorvirksomhed.

 

Politiets Efterretningstjeneste, PET, kører i øjeblikket en række

contra-terroroperationer, for at undgå at Danmark rammes af

terror og for at forhindre, at herboende militante islamister

deltager i terrorrelaterede handlinger i udlandet.

PET vil ikke oplyse det præcise antal sager og slet ikke, hvad

de omhandler. Årsagen er, at ingen skal vide, hvor meget

efterretningstjenesten ved. Sagerne ligger ud over den

efterforskning, der i øjeblikket foregår i Danmark i forsøget på

at klarlægge terrorplanerne mod Morgenavisen Jyllands-Posten

og avisens to ansatte Kurt Westergaard og Flemming Rose.

»Jeg kan sige, at vi arbejder med andre sager også. Danmark

står over for en alvorlig terrortrussel, og det må vi forholde os til.

Risikoen for at blive offer for terrorangreb, er dog lille,« lød det

fra PET-chef Jakob Scharf på et pressemøde tirsdag.

PET har de seneste år afsløret tre store terrorsager herhjemme,

Glostrup-sagen, Vollsmose-sagen og Glasvejs-sagen.

   Travlt i Europa

Det er ikke kun i Danmark, at efterretningstjenesterne har travlt.

Ifølge en ny rapport fra det europæiske politisamarbejde,

Europol, var der sidste år 515 terror-episoder i Europa.

 

'

Hovedparten af sagerne handler om seperatistbevægelser, og

mange af dem blev aldrig ført ud i livet, enten fordi terroristerne

selv opgav dem, eller fordi de blev opdaget af myndighederne.

Rapporten fremhæver Holland og Danmark som lande, hvor der

er særlige trusler. I Holland skyldes det ikke mindst den

hollandske politiker Geert Wilders ”Fitna”-film, og i Danmark

peges på Muhammed-tegningerne.

Som i Danmark er fænomenet ”home-growns” - terrorister, der

er opvokset i landet, hvor de vil begå terror - et stigende problem

i hele Europa, og årsag til en fortsat stigende bekymring.

 

Det er ikke kun unge fra etniske minoriteter, der bliver

”home-growns” - også europæiske konvertitter er en trussel.

Det sås bl.a. i Storbritannien i oktober 2008, da en 22-årig

mand konstruerede en bombe, som eksploderede ved en

restaurant i Exeter i den sydvestlige del af landet.

Den 22-årige arbejdede alene og var derfor svær at opdage.

Han var formentlig blevet ”selvradikaliseret” via litteratur og

internettet.

Et andet problem er, at de unge ikke længere radikaliseres i

moskéer, hvor det er relativt nemt at overvåge eller få

efterretninger om, at der foregår radikalisering. Til gengæld

foregår radikaliseringen privat og kan forekomme i fængsler,

eller de kan blive radikaliseret via internettet. Samtidig vælger

flere europæere at tage til Pakistan eller Afghanistan for at

kæmpe fremfor at tage til Irak - samme tendens ses i Danmark.

I Europa blev der sidste år anholdt 187 personer, der er

mistænkt for at være involveret i islamistisk terrorisme.

Hovedparten af anholdelserne fandt sted i Spanien og Frankrig.

   Terrorfinansiering

Finansieringen af terror foregår også fra Danmark, men både

PET og statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, SØK,

har flere gange påpeget, at det er uhyre vanskeligt at dykke ned

i de økonomiske sager og få nogle dømt for terrorstøtte.

 

Men de europæiske efterretningstjenester har indikationer af, at

der er et europæisk netværk af islamister, der via økonomisk

kriminalitet arbejder for at samle penge ind til terror-formål.

Den svenske efterretningstjeneste, SÄPO, har åbent oplyst, at

Sverige er base for logistisk støtte for terroraktiviteter i andre lande.

PET oplyste i går, at der ikke er nyt om den aktuelle efterforskning.

 

 

 

Kommentar :Jeg tror ikke der er ret mange der længere er i tvivl om

at islamismen er farlig overfor vort etablerede samfund - tværtimod !.

 

Derfor er det også mit håb , at dette kommer til udtryk når folk nu

skal ned og sætte deres kryds d. 17/11 !.

 

Det er vigtigt at folk sender et signal til de etablerede politikere om , at

vi IKKE ønsker samfundsomstyrtende virksomhed i Danmark !.

 

Om islam i Danmark er selveste problemet ? , tja - gæt selv !!!.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.31/10-09

 

 

 

 

_________________________________________________________

 

 

 

Autonom desperation ender i kriminalitet...

 

FRIT DANMARK d.29/10-09

 

FRIT DANMARK erfarede for et kort stykke tid siden , at et

betonkommunistisk sammenrend fra den yderste venstrefløj -

bestående af brostenskastende palæstinensertyper og andre

autonome - havde planer om at prøve at spolere vores

valgkamp ved at uddele pamfletter og opklæbe plakater , som

alene havde til formål at få FRIT DANMARK til at fremstå i et

dårligt offentligt lys ved at lyve om vore oprindelige intentioner.

 

Initaitivet er bragt til verden af det afskyeligste og mest ynkelige 

anti-demokratiske foretagende på Fyn som lovligt kunne ytre sin

mening uden at blive retsforfulgt.

( www.venstreradikale.dk ) .

 

Det sidste er imidlertid ikke længere en mulighed , da

" de herrer uden studenterhuer " bramfærdigt og uden at tænke

sig om , havde fotograferet dem selv i færd med at opklæbe

plakater rettet imod FRIT DANMARK på offentlige steder , hvor

dette ikke er tilladt , og opsat på deres hjemmeside ! 

 

Så istedet for at argumentere sig til døde overfor de " frelste "

fremmedvenner ( " Antifa " - "Brorsons kirke tilhængere" , samt

" befri Christiania - tilhængere ) , valgte vi istedet det mest logiske

at gøre i situationen , nemlig at anmelde deres ulovlige opsætning

af plakater til politiet i Odense.

 

Genierne havde nemlig været så geniale og stolte af deres

kriminalitet , at de havde følt det nødvendigt at dokumentere det

illegale forehavende vha. billeder på deres hjemmeside , som

politiet nu vil vise yderligere interesse , da man fra

redaktionens side med vilje havde sløret de kriminelles ansigter. 

 

Geniernes " gode gerning" står nu at læse i politiets døgn rapport

d.30/10-09 hos Fyns politi , hvor det er vores håb at se dem i

nærmeste fremtid - med gulvskrubben i hånd - gnuppe al deres

løgnagtige probaganda af det offentliges ejendom - , eller betale

Kommunernes renovationsfolk for at nedtage det igen !.

( Vi skal ikke glemme at tage pinlige billeder , og vride

smilebåndet en smule ! )

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.29/10-09

 

 

NB: Tak til vore sympatisører i Ørbæk , Svendborg og Nyborg for tippet.

 

 

 

_________________________________________________________

 

 Danmark mål for islamiske terrorister...

 

Rose og Westergaard skulle dræbes

 

 

Det amerikanske justitsministerium op­lyser, at to mænd

fra Chicago er blev­et anholdt for planer om

terroratten­tat mod Jyllands-Posten.

 

Ved anholdelsen af den ene mand fandt FBI en

USB-nøgle med ti forskellige vi­deoer af København,

herunder en video af Jyllands-Postens hovedsæde på

Kong­ens Nytorv.

 

Der var også optagelser af militære barakker i nærheden

og optag­elser af Køben­havns hovedbanegård. En af de

terrormistænkte har angiveligt indrømmet, at tegneren

Kurt Westergaard og JP-redaktør Flemming Rose skulle

dræbes i angrebet.

 

Samtidig havde den ene anholdte en bil­let til et fly fra

Atlanta til København den 29. oktober - om to dage.

 

Blev anholdt i international lufthavn

 

Den amerikanske anklagemyndighed oplyser, at der er

tale om David Coleman Headley på 49 år og Tahawwur

Hussain Rana på 48 år.

 

David Coleman Headley ændrede i 2006 sit navn fra Daood

Gilani. Han blev arresteret den 3. oktober af FBI i Chicagos

interna­tionale Lufthavn O'hare, da han ville gå om bord på

et fly til Philadelphia, hvorfra han skulle rejse videre til

Pakistan.

 

Han er sigtet for medvirken til at begå terror, herunder

mord uden for USA's grænse.

 

Anholdt har pakistanske rødder


 

Den anden mand, Tahawwur Hussain Rana, har pakistanske

rødder, er canadisk statsborger og har været kaptajn i den

pakistanske hær. Han blev arresteret den 18. oktober i sit

hjem af FBI-agenter.

 

Rana ejer flere forskellige forretninger i Chicago, herunder

en immigrationsservice og en købmand i Chicago samt en

gård 80 kilometer uden for Chicago, der sælger halalslagtet

kød til muslimer. Immigrationsservicen er blevet ransaget.

 

Rana er blevet sigtet for at fremskaffe materiel støtte til

terrorhandlinger, som involverer den anden anholdte,

Headley, og mindst tre andre navngivne personer i Pakistan.

 

Mindst fem mænd var involveret i planerne om et

terrorangreb mod Morgenavisen Jyllands­Posten, oplyser

FBI på sin hjemmeside. Ud over de to, der nu er anholdt i USA,

er de tre andre pakistanere, bosat i Pakistan.

 

Aktionen havde kodenavnet "Mickey Mouse Projektet".

 

De anholdte har i forbindelse med planlægningen været i

kontakt med personer med militante terrornetværk

Lashkar-eTaliban (LeT), al-Qaida og Harakat-ul-Jihad

Islami (Huji), oplyser PET.

 

Rose og Westergaard skulle dræbes


Ifølge den amerikanske avis Chicago Tribune har den ene

af de nu anholdte terrormistænkte angiveligt indrømmet, at

terrorplanerne blandt andet gik ud på at at angribe

Morgenavisen Jyllands­Postens bygninger eller dræbe

kulturredaktør Flemming Rose og tegneren Kurt Westergaard.

 

 

 

Kommentar :Så kom dèt som alle os realister har råbt

" vagt i gevær " for de sidste mange år ! :

 

Et veltilrettelagt terrorangreb rettet imod Danmark og

selveste ytringsfrihedsforkæmperne - 

Hr. Flemming Rose og Hr. Kurt Westergaard.

 

Enhver med bare et overfladisk kendskab til den dogmatiske

lov-religion islam har kunne se dette komme på et tidspunkt !.

 

Men man undres egentlig ikke , da politikerne jo endnu ikke

har samme realitetsføling med virkelighedens verden som

den "dumme "og belæste gennemsnitsdansker !.

 

Jeg er overbevist om , at dette var endt galt på et tidligere

tidspunkt - var det ikke for udenlandske efterretningstjenesters

bevågenhed.

 

Men spørgsmålet melder sig stadigvæk : Hvorfor tøver

politikerne stadig med at gribe ind  overfor islams virke i

Danmark ?

Det er jo allerede bevist mere end eèn gang , at islam er mere

end en religion - det er en kime til fanatisme , terrorisme og

samfundsomstyrtende virksomhed i hele vesten !.

 

 

Gud bedre det , for politikerne gør det sku ikke !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.27/10-09

 

 

 

_____________________________________________________________

 

        Statsløs palæstinenser i amokløb...


 

Muhammeddaner tæsker Dansk 

lærer med flagstang

 

 

"Motivet kender vi ikke 100 procent, men vi har

en formodning om, at faren blev ophidset af, at

den mandelige sko­lelærer gav hans datter hånden

og sag­de goddag, da de ankom," siger politi­kommissær

Jesper Pedersen til TV 2.

 

Mens læreren fik tæsk, løb en kvinde­lig kollega efter

hjælp og fik ringet efter politiet, der anholdt manden.

 

Læreren blev kørt på hospitalet

 

Faren brugte både spark og slag mod den mandlig

lærer, der ifølge politiets foreløbige oplysninger også

blev slået med en mini-flagstang.

 

"Han har det rigtig skidt, han er i chok og kan slet ikke

forstå, hvordan det her kan ske," siger skoleinspektør

Allan E. Feldskou.

 

 

Kommentar :Ja , - her ser vi det så igen !.

 

Islams negative indflydelse på det Danske samfund.

 

En Dansk folkeskolelærer ville høfligt give hånden

til hans elev , men ifølge islam er det forbudt for

vandtro af det mandlige køn at give hånd til pige ,

hvis hun er muhammeddaner !

 

Den Danske folkeskolelærer skal prise sig lykkelig

over at tingene ikke gik værrere end de gjorde , da

det ikke er unormalt for denne barbariske religion

at stene folk til døde for en sådan forseelse !.

 

Dette groteske eksempel er blot eèt blandt mange

på , at islam er uforenelig med Dansk kultur og levevis,

og at tilhængerne af denne tro sætter religionen

højere end den Danske lovgivning - i dette tilfælde 

overfald på sagesløs , grov vold m.m.

 

Hvis eksempler som det ovenstående ikke i fremtiden

mere skal være regelen end undtagelsen , må der 

indvælges politikere der tør sige fra overfor 

muhammeddanernes u-acceptable opførsel

 

- og det haster !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.22/10-09

 

  

________________________________________________

 

 

Imens politikerne render rundt og småsnakker om

fremmedkriminalitetens fremmarch , så... 

 

 

Brænder Bilerne stadig i Kalundborg

 

Offentliggjort 21.10.09 kl. 08:51

 

Den seneste tid i Kalundborg har budt på

adskillige bilafbrændinger og groft hærværk,

og natten til onsdag fortsatte det.

 

Justistminister Brian Mikkelsen (K) var søndag

på besøg i det uroplagede kvarter omkring

Klosterparkvej, hvor han opfordrede kommunen,

de sociale myndigheder og forældrene til at

hjælpe et synligt politi med at sætte en stopper

for urolighederne.

 

Og natten til onsdag var den så gal igen.

 

Kl. 4.30 rykkede Midt- og Vestsjællands Politi ud

til tre biler, som brændte. Ligesom de tidligere

tilfælde af bilafbrændinger skete det på

Klosterparkvej.

 

Branden var ifølge politiet opstået i en af bilerne,

hvorefter varmen fra ilden bredte sig til de to andre

biler, som blev skadet.

 

Lokalpolitiet i Kalundborg efterlyser vidner, der

kan give oplysninger i sagen. Politiet kan træffes på

114 

 

 

Kommentar :Justitsminister Brian Mikkelsen (K)

kan snakke alt det han vil , og besøge resten af landets

problem-soner hvis han synes dèt er sjovt , for med

hans partis indgangsvinkel til fremmedproblematikken

vil dette ikke ændre en tøddel på tingenes tilstand !

 

Hvad der hèr er brug for , er en langt skarpere

indgangsvinkel til muhammeddanernes amokløb overalt

i landet !.

 

Hvor lang tid regner Hr. Brian Mikkelsen og co. mon med ,

at den Danske befolkning gider at blive ved med at finde

sig i urimlighederne ?

 

De Konservative må være godt og grundigt naive , hvis

de tror den Danske befolknings tålmodighed med deres

evindelige tågesnak rækker ret meget længere....!

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.21/10-09

 

 

_________________________________________________________

 

 

Kvinder mange steder i verden bliver betragtet som " fødemaskiner "

Dette giver anledning til bekymring hos eksperter...

 

 

Alarm over befolkningsvækst

 

 

Offentliggjort 18.10.09 JP kl. 23:00

 

Nødhjælpsorganisationer, miljøeksperter og indbyggerne

i fattige lande erkender, at befolkningstilvæksten er et

større problem end klimaforandringerne.

 
 


Hvert minut vokser verdens befolkning med 150 mennesker.

 

I dag er vi 6,8 milliarder, i 2050 vil vi være ca. 9,1 milliarder.

Ifølge FN sulter en milliard mennesker allerede i dag.

Samtidig er klodens natur og miljø ved at bryde sammen

på grund af vores enorme forbrug af ressourcer.

Alligevel tør ingen for alvor tale om at begrænse antallet

af mennesker. Verden er stadig lammet af historier om

tvangssterilisation, tvungne aborter og tvungen prævention

i 1960'erne.

»Men vi kan simpelthen ikke løse verdens miljø- og

klimaproblemer, hvis verdens befolkning hvert år vokser

med 79 millioner,« lyder det fra vicepræsident Robert

Engelman fra det anerkendte amerikanske miljøinstitut

Worldwatch Institute.

»Mange steder er befolkningsvæksten et langt større

problem end klimaforandringerne, fordi presset på jorden

og efterspørgslen efter rent vand konstant stiger, hvilket

igen øger risikoen for sult, underernæring og hungersnød.

 

Hvis kvinderne fik lov at bestemme, hvornår de ville have børn,

ville Jordens befolkning formentlig begynde at falde allerede i

dette århundrede.«

   Befolkningspres

Engelman mener, at mange i dag fejlagtigt giver klimaet skyld

for problemer, der skyldes overbefolkning:

»Det er f.eks. meget mere sandsynligt, at den seneste tørke i

Østafrika, Kenya og Etiopien skyldes øget pres fra den

voksende befolkning, ikke ændringer i klimaet.«

14 millioner af Etiopiens 85 millioner indbyggere skal i år have

hjælp for at overleve. Programmedarbejder hos FN's

Fødevareprogram, WFP, Fithanegest Gebru, som selv er etiopier,

er ikke i tvivl om hvorfor:

»I mit liv er befolkningen vokset fra 25 millioner til 85 millioner.

Vi er simpelthen blevet for mange mennesker.«

Abby Maxman, landedirektør for hjælpeorganisationen Care

i Etiopien, mener, at befolkningsproblemet er undervurderet.

»I 2025 vil der være 120 millioner indbyggere i Etiopien.

hvad vil det betyde for fødevareforsyningen?«

 

Kommentar : Idag deltager Danmark aktivt med at tage en

del af disse landes overskudsbefolkning. Men selv om alle

lande verden over gør det samme , vil problemets omfang

om få år være så stort , at verden simpelthen ikke vil kunne

brødføde sig selv !.

 

Udvandringen fra disse underudviklede lande imod det rige

EU vil ligge et enormt pres på EUs grænser - et pres fra de

fattige lande som i realiteten betyder overlevelse eller død

for dem.

 

Derfor står vesten i virkeligheden kun med eèn mulighed

for at standse denne katastrofekurs.

 

Gennemtvingelse hos de underudviklede lande af

kvinders ret til selv at bestemme hvornår de vil have børn.

 

Hos de afrikanske befolkninger må fremtidig fødevarehjælp

betinges af et hjælpeprogram for kvinder og deres mulighed

for prævention.

 

Hos de muslimske befolkninger må man - med trussel om

stop for al samhandel , og totalt stop for modtagelse af mere

overskudsbefolkning derfra til vesten - tvinge dem til at vælge imellem

hensynet til islam eller hensynet til den globale krisesituation.

 

Vælger de islam - som forbyder kvinders ret til prævention ,

skal de tvinges til indenfor deres egne grænser - at løse

deres egne kommende store overbefolkningsproblemer.

 

Uden konsekvens overfor overbefolknings producenterne

vil det hele ende i katastrofer , der får atom bomberne i

Heroshima og Nagasaki til at ligne et banalt trafikuheld !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.19/10-09

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Utrygheden stiger i samfundet. Ikke engang hjemme

i privaten kan man længere føle sig sikker overfor

fremmedes overgreb på privatlivets fred...

 

 

Stadig flere hjemmerøverier

 

 

17. okt. 2009 22.47 DR Indland

 

 

Antallet af hjemmerøverier fortsætter med at stige.

 

 

Det viser en opgørelse fra Berlingske Tidendes

Research, som har registreret 92 tilfælde af

hjemmerøverier i år, mod 56 tilfælde på samme

tidspunkt sidste år.

 

Det er en stigning på 64 procent.

 

Men sammenligner man med indbrud i hjemmet -

der i år løber op på omkring 22.000 - er antallet af

hjemmerøverier stadig få.

 

Alligevel står hjemmerøverier højt på politiets

prioriteringsliste, fordi de berører ofrene meget

voldsomt, siger formanden for Politiforbundet,

Peter Ibsen.

 

På Christiansborg har retspolitikerne for længst

erklæret krig mod hjemmerøverier, og mere er på

vej, oplyser den konservative retsordfører, Tom

Behnke, der er på vej med en række forslag om

tiltag vendt mod indbrud og hjemmerøverier.

 

 

Kommentar :Nå , - så de Konservative er på vej

med en række tiltag vendt mod indbrud og

hjemmerøverier ?

 

Så er vi da helt sikker på at der ikke sker noget ud

over " det sædvanlige " !. Opstramninger i form af

længere straffe , hårdere straffe , flere straffe

virker jo ikke overfor folk , der er udenfor

pædagogisk rækkevidde !.

 

Det har vi senest set eksempler på i den verserende

bandekrig , hvor opstramninger af våbenloven ikke

har skræmt bandemedlemmer fra at rende rundt og

skyde på uskyldige folk på gaden !.

 

Det eneste der virker hèr , er øjeblikkelige

hjemsendelser af ALLE de fremmedkriminelle elementer

- uanset om nogle af disse har opnået Dansk

statsborskab eller ej !.

 

Så hvis politikerne vitterligt ønsker at gøre noget

effektivt ved disse problemer , skulle de starte

med at vedtage " lov om fratagelse af Dansk statsborgerskab "

, så vi eèn gang for alle kan få ryddet op i galskaben !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.18/10-09


 

________________________________________________________

 

 

I forbindelse med fordrivelsen af en Dansk folkekirkepræst hævder 

muhammeddanerne nu deres nyvundne  territorium...

 

 

Muhammeddanere smadrede TV2-vogn

i ghettoen Tingbjerg

 

 

14-10-09: 15:24 | opd. 14-10-09: 15:38 | TV 2

Et tv-hold fra TV 2 | NYHEDERNE fik her til formiddag

smadret ruderne i deres vogn ved kirken i Tingbjerg,

efter at de var blevet konfronteret af ophidsede unge

på knallert.

 

De unge var voldsomt utilfredse med at blive filmet

og spurgte flere gange, hvem der havde givet

tilladelse til det.

 ( TV 2 skulle nok have indhentet tilladelse fra den

lokale imam - RED. )

 

 

"Vi var ved at tage nogle billeder udenfor, da to unge

på knallert kommer kørende op til os. De sagde, at vi

i hvert fald ikke skulle filme dem, og at alt det med

 præsten ikke passede, at det bare var propaganda,"

fortæller journalisten Therese Rokkjær Birch, der var

ude for at tale med de kirkegængere, der nu står uden

præst, efter at præsten gennem 17 år nu har følt sig

tvunget til at flytte fra bydelen pga. chikane.

 

Det er tilladt at filme og vise billeder af folk, der befinder

sig på offentlige steder, og som foretager sig

almindelige dagligdags ting. Undtaget er

"omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget

offentligheden", straffelovens § 263d.


Therese Rokkjær Birch ringede hjem til redaktionen for

at orientere sin redaktør, mens de to unge kørte væk fra

kirken. De to unge kørte tværs over vejen og over på

parkeringspladsen, hvor TV 2's filmvogn holdt.

 

"Så kan jeg lige pludseligt se, at de bare begynder at

smadre bilen," siger hun.

 

Episoden er meldt til politiet, der har afhørt de to

TV 2-medarbejdere.

 

Præsten, der nu er sygemeldt, boede i præstegården i

tilknytning til kirken. Han har bl.a. oplevet hærværk i

form af rudeknusninger og indbrud, hvor ledninger er

blevet flået ud af vægen, malerier ødelagt og møbler er

flænset.

 

 

Kommentar : Groteske tilstande som muhammeddanerne

byder Danskerne !!!.

 

VORE SVAGPISSERE AF EN FLOK U-DUELIGE

POLITIKERE MÅ SE AT VÅGNE OP , ELLERS UDBRYDER

DER SKU BORGERKRIG I LILLE DANMARK !!!

 

Lad mig i bedste fald sige , at der kun mangler en gnist !.

 

PIS PERKERE !!!.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.14/10-09

 

 

_________________________________

 

 

 

     Kulturberigelsen lever

     stadig i bedste velgående

 

 

En stor tak til vore politikere - vi KAN simpelthen ikke leve uden... 
 
 
14. okt 2009 Politiken kl. 12:52
   
En mand bevæbnet med en stor køkkenkniv begik her
til middag røveri mod Danske Bank på Farum Bytorv.

Han truede sig til et endnu ikke opgjort beløb og stak
af til fods med retning mod Farum Midtpunkt, oplyser
Nordsjællands Politi.

Den eftersøgte røver var lille og spinkel og iført en
armygrøn hættetrøje.

Han talte med udenlandsk accent.

ritzau
 
Kommentar :Nå , ja - det er vel ikke værrere end dèt
som blev begået igår , og i forgårs , og sidste år ved
samme tid - og igen imorgen , vel ?
 
For vi ligger jo som vi har redt , - ved at stemme på de
etablerede politikere gir vi jo grønt lys for at
galimatiasen får lov til at fortsætte igen , og igen , og igen
og.... ?
 
Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.14/10-09
 
 

__________________________________________________

 

 

 

Med denne nye dom er der åbnet op for at smide kriminelle

muhammeddanere ud af almenyttigt boligbyggeri , hvis der

vel og mærke er den fornødne lokalpolitiske vilje hertil...

 

 

Brabrand Boligforening vandt

udsmidningssag - hele familien

til kriminel muhammeddaner bliver

sat på gaden

 

 

Offentliggjort 13.10.09 JP kl. 12:43

 

Boligretten har givet Brabrand Boligforeing

medhold i, at den kan smide en familie ud af

dens lejlighed.

 
    Boligretten har i dag givet Brabrand Boligforening
    ret til at smide en familie ud. Familien bliver smidt ud
    af dens lejlighed, da en 14-årig søn i 2006 satte ild til
    en kælderopgang.
 

Sagen er principiel, da den dengang 14-årige dreng,

trak sin tilståelse tilbage, og Højesteret ville derfor

ikke tage stilling til sagen.

 

Betjenten, der afhørte drengen har i stedet vidnet i

Boligretten, hvor han har bekræftet drengens tidligere

tilståelse.

 

Familien skal være ude af lejligheden senest

1. december. 

 

 

Kommentar :Dette er ikke mindre end et gennembrud

i bestræbelserne på at kunne vise konsekvens overfor

de kriminelle indvandrerknægte samt forældrerne der

på det groveste har svigtet med opdragelsen , og som

dermed også bærer en ligeså stor del af skylden !.

 

Ved at smide hele den omtalte muhammeddanerfamilie

på gaden , kan det måske inspirere andre fremmede

til at tage fat i deres yngel og fortælle dem , hvad vi hèr

i Danmark betragter som rigtigt og forkert - og gør de

ikke dèt må de fremtidigt se sig om efter en helårs

campingplads , - eller endnu bedre - en enkeltbillet

med familierabat tilbage hvor de kom fra !.

 

Så kan de måske lære det !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.13/10-09

 

 

__________________________________________________

 

 

Hvis der stadig er folk der tror på magtens 3 deling

med lovgivende , dømmende , og udøvende magt i Danmark ,

så læs her Ekstrabladets afsløring af " de skjulte bånd " ...

 

 

Politiet i valgkamp

 

06:00 - 12. okt. 2009 | Ekstra Bladet

 

 

KØBENHAVNS Politi er i fuld gang med at føre

valgkamp for partiet Venstre.

 

Ikke alene stiller den ny politidirektør, Johan

Reimann, op til et møde i Venstres Retspolitiske

Netværk mindre end en måned før valget –

politiets officielle talsmand, Flemming Steen Munch,

er samtidig opstillet på en rimelig sikker fjerdeplads

til Borgerrepræsentationen og i fuld gang med sin

personlige valgkamp.

I et indlæg i partibladet Venstreposten kræver han

sammen med partifællen Pia Allerslev flere penge til

politiet og et stop for ’misforstået blødsødenhed’.

Et slet skjult spark til den socialdemokratiske

overborgmesterkandidat, Frank Jensen.

DENNE sammenblanding af kasketter er naturligvis

fuldstændig uacceptabel, og det er ubegribeligt, at

Johan Reimann som politidirektør atter kvajer sig

ved ikke straks at flytte Dobbelt-Flemming til et andet job.

Den opgave burde hans forgænger i direktørembedet

naturligvis have taget på sig; men den konfliktsky Hanne

Bech Hansen skulle ikke nyde noget af ballade på

Politigården kort før afgang – så hun gjorde som i mange

andre sager bare ikke noget.

 

Reimann ved om nogen, hvor farlig en cocktail politik og

politi kan være. Og han ved, at det naturligvis ikke vil blive

glemt hos Socialdemokraterne, når Frank Jensen rykker

ind i overborgmesterstolen, at politidirektøren ikke formår

at mobilisere så meget lederskab, at han sætter

Dobbelt-Flemming til andet arbejde.

At Munch selv ikke for længst har set det uholdbare i

dobbeltmandatet, understreger bare mandens almindelige

mangel på sund fornuft og omtanke. Flemming Steen Munch

er et fjols og har ofte bevist det. Netop derfor burde hans

chef vise sig som chef.

MED udsigt til klimatopmøde og ballade i gaderne sejler

politiet tanketomt videre med en talsmand, der vil slå politisk

plat på de samme emner, han som polititalsmand skal

kommentere.

Hvis Reimann og Munch ikke kan se det totalt uacceptable,

bør landets justitsminister, Brian Arthur Mikkelsen, eller

oppositionen på Christiansborg vågne op og fortælle, at den

går altså ikke. Slet ikke.

 

 

Kommentar :Når der nu beviseligt foregår et enddog særdeles

tæt samarbejde imellem politikere og politi i hovedstaden , så

kan det foregå overalt i Danmark - også i provinsen !.

 

Så er det at jeg ikke kan lade være med at tænke på en episode

for et par uger siden , hvor jeg selv var udsat for chikane fra

politiet hvor de ganske uden grund havde opnået en

dommerkendelse til at ransage mit hus på jagt efter to legale

luftvåben , og da man ikke ikke kunne finde noget ulovligt , - ja-

så begyndte man at gøre indhug i min bestand af KØKKENKNIVE

i mit køkken , og efterfølgende sigte mig for overtrædelse af

våbenloven !!!

 

Denne gerning er så åbenlys  forrykt , at jeg begyndte at mistænke

politiske modstandere for at have beordret politiet til IKKE at

forlade min bopæl uden at sigte mig for èt eller andet - hvor

latterligt det end måtte være. Politiet kan i sig selv nu om dage 

tilsyneladende også være " politiske modstandere " !.

 

Med ovenstående artikel i mente , er dette absolut blevet en endnu

størrere realistisk mulighed , - desværre uden jeg endnu ikke kan

bevise dette , men uskyldige små "får" er de absolut ikke !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.12/10-09

 

_______________________________

 

  Den Danske befolkning har meget at "takke" de fremmede for -

    og ikke mindst de af vore politikere som velvilligt har medvirket

    til at det skulle komme så vidt...

 

 

Frygten for hjemmeoverfald vokser 

 

 

Offentliggjort 10.10.09 JP kl. 13:30

 

Frygten for vold og overfald er rykket inden døre.

Fænomener som hjemmerøveri og bandekrig har

været med til at skabe øget utryghed i

villakvartererne, konkluderer ny undersøgelse.

 

Undersøgelsen fra Idényts villapanel viser, at

husejerne i højere grad forskanser sig inden døre.

 

Ud af de mere end 6.000 besvarelser fra hele

Danmark, svarer halvdelen af villaejerne, at de er

bekymrede for at blive ofre for hjemmerøveri – og

46 pct. svarer, at de i dag oftere end tidligere låser

 yderdørene, når de er hjemme.

   Sikrer sig selv

Frygten for at blive offer for kriminalitet i sin egen

bolig næres yderligere af, at hele 55 pct. af deltagerne

ikke stoler på, at politiet rykker ud, hvis de bliver

udsat for indbrud eller hjemmerøveri.

 

Derfor sikrer villaejerne i stadig højere grad sig selv

og egen bolig. I forbindelse med den samme måling i

2008 havde halvdelen af villaejerne ingen form for

sikkerhedssystem eller tyverisikring. I år er andelen

nede på 36 pct.

   Flere har våben i hjemmet

Selv om kun få danskere sikrer sig selv og egen

bolig med våben, er der også her sket en markant

opgradering.

 

Således nævnte 1,2 procent af deltagerne sidste år,

at de opbevarede skydevåben i hjemmet som en

sikkerhedsforanstaltning.

I den nye undersøgelse er dette tal steget til to pct.

 

Det samme gælder antallet af alternative våben som

peberspray, køller mv., der i 2008 var at finde hos

3,4 pct. af villaejerne. I den nye undersøgelse er

tallet 6 pct. 

 

 

Kommentar :Det er glædeligt at erfare , Danskerne

er begyndt at bevæbne sig til selvforsvar i eget hjem.

 

Den første man 100% kan stole på i en sådan situation

er nemlig først og fremmest sig selv - og dèt våben

man nu har anskaffet sig til lovligt nødværge.

 

Men igen - dette havde jo ikke været nødvendigt -

havde politikerne ikke importeret u-integrerbare

" gæster " her til lands !.

 

Det KÀN kun blive bedre med nye og fornuftige

mennesker ved roret  !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.10/10-09

 

______________________________

 

  Undrer De dem også over , at muhammeddanernerne oftere

    optræder i kriminalstatestikkerne end i arbejdsløshedskøen ?

    Så er hèr en mulig forklaring...

 

 

Kulturberiger afslørede sig selv

med tyvekoster  

 

 

Offentliggjort 10.10.09 TV 2 kl. 16:02

 

 

Lørdag kl. 11.30 kørte en politipatrulje rutinemæssigt

forbi indkøbscentreret Bazar Vest ved Gellerupparken

i Århus.

 

En ung mand, der var ved at tage noget ud af et

bagagerum, satte pludselig i løb, da han så politibilen.

 

Betjentene fattede mistanke og satte efter fyren, der

viste sig at være en ung mand fra 1990 med

indvandrerbaggrund.

 

I bilen fandt politiet tyvekoster fra et indbrud begået

natten mellem fredag og lørdag på Bronzealdervej i

Århus Vest, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi.

 

Det vides ikke, om det var meningen at sælge

tyvekosterne i Bazar Vest. Politiet undersøger nu, om

den unge mand har gjort sig skyldig i flere kriminelle

forhold.

 

 

Kommentar :Det mest frustrerende er ikke at se

muhammeddanerne udstille sig selv og deres

tvivlsomme talenter , for dèt er vi så vant til - men

til stadighed se på , at vore indvalgte politikere

lukker øjnene for de rèelle problemer denne

samfundsgruppe udgør , - DET er frustrerende !.

 

Derfor skal der nye kræfter til hvis dette

nogensinde skal blive anderledes !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.10/10-09

 

_________________________________

 

  Hvis man undrer sig over hvorfor man fra politisk

    side har travlt med at skærpe våbenlovgivningen ,

    så kan èn af grundene findes i nedenstående artikel...

 

Udenlandske røvere snittede kvinde med kniv

 

En kvinde blev snittet i sin ene arm, da tre unge fredag

flygtede fra et røveri mod Danske Bank på Nordens

Plads på Frederiksberg, oplyser politiet.

 

Hun og andre folk kunne se, at noget var galt, og forsøgte

derfor at spærre vejen for røverne. Under håndgemænget

brugte den ene røver en køkkenkniv mod hende.

 

Trioen invaderede banken kl. 13.15, hvorefter de holdt

personalet i skak ved hjælp af en stor køkkenkniv. De

var kommet til stedet på cykler, men stak af til fods ad

Borgmester Fis­chers Vej med et ukendt beløb i favnen.

 

Københavns Politi vil gerne høre fra vidner.

 

De tre er 15 til 17 år og talte dansk med accent. Den ene

var iført en grå trøje, den anden var i mørkt tøj, mens den

sidste havde hvid trøje, hvide sko og mørke bukser på.

 

 

Kommentar : Da vi i Danmark ikke har tradition for at skelne

imellem udlændinge og indfødte Danskere , kan man dog

ikke længere komme uden om , at de bærer en stor del af skylden

for at almindelige folk ikke længere kan færdes frit med en

lommekniv på sig mere uden at blive kriminaliseret.

 

De fremmede har misbrugt dette privilegie så mange gange ,

at det nu går ud over Danske lystfiskere , tankpassere ,

spejdere , politikere og alle andre Danskere der kunne være i 

besiddelse af knive i deres køkken !.

 

Men jeg håber at den Danske befolkning er klar over

hvem de skal takke for de snart groteske tilstande hèr i landet !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.9/10-09

 

________________________________________

 

 Danmark er STOR - og allah er lille ....

 

Muhammeddanerne trækker endnu en gang negative overskrifter

 til Danmark - Det er kun " allah " der er stor... ,

imens det i virkeligheden er den pædofile profet mohammed der

styrer " rottementaliteten " iblandt hedningene her i vesten !.

 

Massevoldtægt , Vold ,  hjemmerøverier , og kriminalitet af enhver

karakter - har man dèt med i bagagen  som fremmed BZer i Danmark

hvis man hos regeringen kan fremstamme ordet " ASYL " og

 kommer fra" islamistan " - så kan man nemlig pr. automatik 

hos Dansk Folkeparti ,  Konservative og Venstre forvente

årelange overførselsindkomster inden man ved om man er

accepteret som hverdagsterrorist , og dermed har opnået

retten til et  rødbedefarvet pas.

 

Som reglerne er nu , kan vi ikke - med fandens vold og magt

få de uheldige elementer ud af landet igen når først de har opnået

retten til et Dansk pas. Idag er dèt at have et Dansk pas

overhovedet ikke lig med at man er blevet " assimiliseret " i det

Danske samfund !

 

Muhammeddanerne har adskellige gange  bevist deres 

dobbeltskadelige indflydelse på samfundet ved  at vise deres

misbrug af bistandsloven og deres - i kriminalstatestestikkerne -

deciderede landsskadelige karakter !...

 

Men FRIT DANMARK vil  det anderledes !!!

 

- VIL DE IKKE SKIK FØLGE , MÅ DE LAND FLY !!!.

 

 

Citat fra TV 2. 7/10-09

 

 

 

En dokumentarfilm om dansk racisme skal, ifølge netavisen Akhbar

("Nyheder"), bekræfte, hvad Muhammed-krisen i 2006 gav mange

arabere en fornemmelse af, nemlig at Danmark er et racistisk land,

der ønsker sine muslimske borgere sendt hen, hvor peberet gror.

 

Netavisen kan allerede nu fortælle, at dokumentarfilmens

hovedkonklusion er, at Danmark er et racistisk land.

 

Filmen viser sekvenser af gadekampe og plakater, hvorpå der

står "Danmark for danskerne" og "luk grænserne". Den 50 minutter

lange dokumentarfilm fokuserer på Danmarks politiske højresving

og viser samtaler med indvandrerbander og afviste asylsøgere,

der anklager myndighederne for at være racistiske.

 

Filmens instruktør, den dansk-palæstinensiske Awad Jouma'a,

mener absolut, at Danmark er et racistisk land. Han mener også,

at mange arabere har et alt for positivt syn på Danmark.

 

Og det vil han gerne lave om på. Det er dog ikke for at tilsvine

Danmark, men tværtimod for, ifølge hans eget udsagn, at gøre

Danmark en tjeneste.

 

"Jeg er dansker og har lavet denne film for at hjælpe Danmark

med at anerkende de problemstillinger, der er med

indvandrerfjendtlighed og hetz mod muslimer.

 

Danske politikere må anerkende dette problem og gøre noget

for at løse det. Jeg ser mere filmen som en form for

selvkritik og et forsøg på at redde Danmark," siger han til

netavisen Akhbar.

 

Forvrængende billeder


Filmens instruktør langer også ud efter flere af de danske

medier og beskylder dem for at skabe forvrængede og

fordomsfulde billeder af muslimer og indvandrere.

 

Han mener ikke, at al-Jazeera forsøger at give danskerne

samme behandling.

 

"Al-Jazeera har vist mange positive historier om Danmark

i år, blandt andet forskellige indslag om succesrige

dansk-arabere. Så jeg mener ikke, at vi kun viser det

dårlige billede af Danmark.

 

Med denne film prøver jeg bare at fortælle mit indtryk

af og mine oplevelser i Danmark," siger han og opfordrer

danske journalister og politikere til at se filmen, før de dømmer ham.

 

Meget brutal og ensidig


Den danske mellemøstekspert Jakob

Skovgaard-Petersen har fået lov til at

se en del af filmen forud for premieren

i morgen.

 

"Den ser meget brutal ud, og jeg frygter, at den

vil tegne et ensidigt billede af Danmark i Mellemøsten,"

siger han til Akhbar. Jakob Skovgaard-Petersen er

især bekymret over, at filmen vises på den populæreste

kanal i Mellemøsten, og at den vil kunne bruges som

redskab af de kræfter, der i forvejen ønsker at fremstille

et negativt billede af Danmark og Vesten.

 

 

Kommentar :Er der længere nogen som helst tvivl

om at det er muhammeddanerne der udgør et problem

for Danmark , og ikke islamkritikerne ? !!!.

 

_____________________________________________

 

 

Der arbejdes nu på højtryk for at sabotere

FRIT DANMARKs største valg nogensinde

 

Opdateret d.6/10-09.

 

FRIT DANMARK har idag indleveret

opstillingslister i Region Syddanmark

og i Odense Kommune.

 

Samtidig har vi ansøgt juridisk sekretariat

i Region Syddanmark og Odense Kommune

om begge steder at få en ny fælles 

listebetegnelse.

 

Vi har ansøgt om at få den nye listebetegnelse " J ",

da konkursrytterne fra " Liberal Alliance " har

fået indenrigsministeriets velsignelse til at overtage

" liste I ".

 

 

 

På trods af , at der klart står i valgloven , at 

havde et parti eller en liste ved sidste valg en

bestemt partibetegnelse , - som FRIT DANMARK

havde liste I - i både Odense Kommune og i Region

Syddanmark ved valget i 2005", - så skal man have

fortrinsret til samme listebetegnelse hvis man stiller

op igen ,  prøves dette nu omgået af konkurs partiet

Liberal Alliance.

 

Disse har som opstillingsberettiget parti til

Folketingsvalget søgt indenrigsministeriet om

at få en ny bogstavbetegnelse - vores gamle " I ".

 

Måske sker dette i håb om at kapre nogle letkøbte

vælgere , da FRIT DANMARK allerede på nuværende

tidspunkt har omdelt et 2 cifret tusind antal valgaviser

alene i Odense med opfordring til at stemme på liste " I ",

hvorefter man måske håber på at folk ikke ser på

hvilket parti der står anført ud for liste " I " , for på den

måde at skaffe sig et valgpotentiale , når man nu ikke kan

det af almindelig politisk vej !.

 

Hvor lavt kan man synke ?...

 

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.5/10-09

 

 

______________________________________________________

 

 

   Seneste nyt i sagen omkring Bente Damhave ( DF )...

   Redaktionen d.3/10-09 kl. 00.13

 

Seneste rygter vil vide , at det var " varm luft " der 

fes ud af ballongen på  Poul Lindholm Nielsen

( DF ) i dagens interview med TV 2 Fyn , da han

truede både med eksklusion og dèt der var værere

overfor Bente Damhave ( Medlem af byrådet i Nyborg ).

 

Fra en betroet kilde er det blevet denne

redaktion fortalt at der IKKE bliver tale om eksklusion ,

og grunden til denne beslutning skulle antagelig ligge i ,

at man simpelthen var bange for at miste hende til

" FRIT DANMARK " hvorfor ledelsen i tyndluftfirmaet

Dansk Folkeparti for første gang i

Danmarkshistorien valgte IKKE at ekskludere et

medlem på baggrund af civil ulydighed.

 

Vi fra FRIT DANMARK ser naturligvis denne gestus

fra Dansk Folkeparti overfor Bente Damhave som et

ægte udtryk for den dybe frustration DF allerede på

nuværende tidspunkt må føle når de ser på

meningsmålingerne , for der er al mulig grund til

bekymring fra DF , hvis de fremtidigt vil profilere

sig side om side med FRIT DANMARK 

som islamkritisk parti !!!.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK

 

 

__________________________________________________

 

 

FD politiker på enegang. Samarbejde med Bente Damhave

( DF )har aldrig været drøftet internt , men vi skal da holde

en dør åben. Sålænge vi kan stole på vore kandidaters

loyalitet - sålænge er FRIT DANMARK og Bente Damhave

også troværdige i vælgernes øjne...

 

    

DF-politiker risikerer ekskludering

TV 2 Fyn d.1/10-09

 

 

Et byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti i Nyborg

Kommune risikerer nu at blive smidt ud af partiet,

fordi hun har forbindelse til stærkt højrenationale

 kræfter. En forbindelse, hun ikke har tænkt sig at

afbryde.

 


 

Byrådsmedlemmet Bente Damhave får støtte af

Lars Grønbæk Larsen, som er formand for den

stærkt højreorienterede forening ”Veder Følner”.

Under sloganet ”Bente Bedst i byrådet” har han

og andre sympatisører svoret at vil hjælpe Dansk

Folkeparti-politikeren under den kommende

kommunalvalgkamp, fordi de mener, at hun er

lavet af den rette støbning.

- Vi er en gruppe borgere her i Nyborg, der mener, at

Bente er klart det bedste bud at få i byrådet, siger

Lars Grønbæk Larsen til TV 2/FYN.

Lars Grønbæk Larsen har tidligere været talsmand

for de National-Liberale og stiller nu op til regionsrådet

i Syddanmark for den stærkt højreorienterede forening,

Frit Danmark.

Han fortæller, at sympatisørerne vil bakke

Bente Damhave op under vælgermøder, uddele

brochurer for hende og støtte hende ved at hænge

valgplakater op.


 


 

DF-toppen bryder sig ikke om støtte

 

 

Partitoppen i Dansk Folkeparti bryder sig bestemt ikke om

støtten til deres lokalpolitiker i Nyborg og kontaktede derfor

fredag formiddag Bente Damhave og bad hende afbryde

enhver forbindelse til Veder Følner, der består af flere

tidligere medlemmer af Dansk Front.

- Vi mener, at de pågældende foreninger er for ekstreme. Og

det er et synspunkt, vi har haft i alle årene, at vi ikke på nogen

måder vil kædes sammen med disse foreninger, siger Poul

Lindholm Nielsen, partisekretær i Dansk Folkeparti, til TV 2/FYN.

Men Bente Damhave har ikke tænkt sig at afbryde

forbindelsen til Veder Følners formand.

Torsdag sagde hun til TV 2/FYN, at hun tager imod støtten

med ”kyshånd”, og at det er dejligt, at nogle borgere synes, at

hun laver en ”rigtig politik”. Og hun har ikke nogen problemer

med støtten fra den stærkt højreorienterede kant.

- Jeg tilsidesætter jo heller ikke folk på baggrund af, at de er

alkoholikere eller går til gymnastik om tirsdagen, forklarer hun.

Da hun fredag blev spurgt, hvad hun siger til udmeldingen

fra partitoppen i Dansk Folkeparti, svarede hun, at hun

ikke havde noget at tilføje udover det, hun allerede havde

sagt torsdag. Udtalelser, som hun altså fortsat står ved.


 


 

Det får konsekvenser

 

 

Dansk Folkepartis partisekretær Poul Lindholm Nielsen

siger, at partiet ikke kan have en byrådspolitiker, der har

forbindelser til de stærkt højreorienterede foreninger.

Han forventer derfor, at Bente Damhave retter ind.


- Hvis man ikke følger vores råd, får det konsekvenser,

fortæller han.Det er op til partiets hovedbestyrelse at

beslutte, om Bente Damhave skal ekskluderes, hvis

hun ikke makker ret, oplyser Poul Lindholm Nielsen.

Foreningen Veder Følner skriver på sin hjemmeside, at

foreningen modarbejder det multikulturelle samfund

og kæmper for, at herboende indvandrere og flygtninge

fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere vender

tilbage til deres oprindelsesland.

 

Målsætningen er, at tildelingen af danske statsborgerskaber

skal ophøre, og at straffelovens bestemmelser om blasfemi

og racisme skal ophæves.

Men her og nu gælder det kampen for at få Bente Damhave

i byrådet i Nyborg Kommune.Og det vil vi gøre alt for,

siger Lars Grønbæk Larsen til TV 2/FYN.

 

 

 

Kommentar : Først skal jeg starte med at afkræfte den

omtale der har været i pressen om at FRIT DANMARK er en

højre-ekstrem grupering !

 

At vi er en " gammeldags " tværpolitisk folkebevægelse

behøves man ikke nogen højere forberedelseseksamen

for at erfare. Prøv blot selv at gå ind på vores menu hèr

på hjemmesiden under " valgprogram !.

 

Det er sørgeligt at erfare Dansk journalestik er faldet

så dybt !.Det svarer sådan nogenlunde til , at en ismand

ikke kan skelne mellem en softice og en isvaffel !

- FANTASTISK

 

Vi er lede og kede af altid at blive omtalt på denne måde

af pressen !.

 

 

Og lad mig så sige at Dansk Folkepartis sædvanlige

afvisning af alle der ikke går med slips hænger mig ud af

halsen !

 

Hvad det gælder om i den nuværende valgkamp èr , at

forholde sig til den kommende førte fremmedpolitik og

intet andet !.

 

Hvis DF virkelig følte noget for at gøre noget imod

indvandringens kedelige konsekvenser , hvorfor allierer

de sig så EET ÅR før valgkampens begyndelse med

Kommunalpolitikere fra bl.a Konservative og Venstre i

Odense Byråd  - som jo HELLERE END GERNE ØNSKER

FLERE MOSKEER OPFØRT i Odense - senest i

Odense SV ???

 

Vi har ihvertfald ikke hørt så meget som et bjæf fra

Alex Ahrendtsen ( DF og Viceborgmester i Odense ) - og

gør det nok heller ikke , fordi manden og hele dette parti

er ved at miste troværdigheden overfor vælgerne i

fremmedspørgsmålet !

 

Man vil hellere være nikkedukker for den borgerlige blok

og blive " stueren " og dermed kunne mænge sig med

" de pæne vælgere " frem for at fortælle folk hvor skidt

det står til med indvandringen i Danmark !.

 

DF og " political correcktnes " frem for alt -  bør i sig selv

fortælle vælgerne hvilket bedrag de er oppe imod hvis

de sætter deres lid til Dansk Folkeparti og deres teoretiske

fremmedpolitik !.

 

Må det kommende valg åbne øjnene på den almindelige

befolkning.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.2/10-09

 

________________________________________________

 

 

     Engelsk er ikke længere godt nok som verdenssprog ,

     nu skal vore børn også til at lære  Arabisk ???... 

 

 

Lærere vil undervise i Arabisk

 

 

Folkeskoleelever skal tilbydes undervisning

i arabisk og tyrkisk som valgfag.

 

Sådan lyder et af de mere kontroversielle

forslag til fremtidens skole, som Danmarks

Lærerforenings (DLF) kongres i Aalborg har

vedtaget.

 

De to ikke-europæiske sprogfag skal give

eleverne en større indsigt i de to kulturer i

en globaliseret verden og samtidig bruges

til at anerkende de mange børn i skolen med

arabisk og tyrkisk baggrund, lyder

begrundelsen fra DLF.

 

"Vi vil sende et signal om, at vi opfatter dem

som en ressource for vores land. Og samtidig

kan alle eleverne få indsigt i kulturer langt fra

Europa og os selv," siger Dorte Lange, der er

formand for det skole- og uddannelsespolitiske

udvalg i DLF.

 

I første omgang ønsker DLF, at valgfagene

tilbydes som lokale forsøg på udvalgte

folkeskoler, og Dorte Lange er sikker på, at

også de etnisk danske elever vil have interesse

for faget, ligesom hun tvivler på, at sprogfaget

kommer til at handle om religion.

 

"Religion er ikke det væsentlige i det her, og det

er ikke vigtigt for os, om det er en del af faget

eller ej.

 

Arabisk og tyrkisk kultur er meget andet end

religion, og det synes jeg, at man skal sætte

fokus på," siger Dorte Lange.

 

Lærerne ønsker samtidig, at

modersmålundervisningen i folkeskolen

genindføres, og at alle lærere, der underviser

tosprogede, uddannes i dansk som andetsprog.

 

 

Kommentar : NEJ , NEJ , - og atter NEJ !!!

Den Danske folkeskole er Dansk og først og

fremmest vestligt orienteret , og ikke mellemøstligt 

muslimsk !, og den skal forblive sådan !.

 

At der er en flok tågehorn fra DLF som ønsker

folkeskolen omdannet til èn stor multikulturel

harmoniforviring , vidner ikke så lidt om disse

læreres indsigt i - og mangel på  forståelse for

vor vestlige kultur og  værdier.

 

Disse ignoranter af vort fælles kulturgrundlag

skulle have ventet med deres udmelding , og

ladet deres fælles fagforening " de radikale "

komme med denne gang ørefis - så havde vi

da i det mindste haft chancen for at frarøve

dem nogle naive vælgere.

 

Tænk at der hos nogle indfødte Danskere

kommer sådant et had til overfladen når snakken

kommer på alt , hvad der har med Danskhed at gøre !.

 

Min største foragt !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.1/10-09

 

_________________________________

 

 

  Til vore trofaste - og nye seere

Vedrørende vores brochure omdeling

 

 

Det er ikke på grund af ren dovenskab at disse

sider ikke er blevet opdateret  , men alene af den

grund at vi ønsker at se resultatet af vores

brochureuddeling på vores statestik

på hjemmesiden hèr.

 

Da vi ikke er en kæmpemæssig partiorganisation

med masser af likvide midler til rådighed , måtte

vi jo ty til en anden mulighed for at måle vores

effekt på omdelingsområdet end en betalt

" gallup undersøgelse " som kun de etablerede

partier kan junglere med.

 

Derfor valgte vi at neddrosle alle aktiviteter på

vor hjemmeside således , at der til sidst kun var

de " standhaftige " som vi skulle regne fra dagens

statestik for at kunne måle effekten af vores omdeling

af vores valgbrochurer.

 

Denne prøvning af effekten på vores nye brochurer

viste sig - imod alle ods - at antallet af omdelte

brochurer gav en mer radius på vor hjemmeside på

lidt mer end 32 % !

 

Normalt vil man sige , at en " catch radio " på mere

end 1- ud af 10 ville være flot når vi snakker

valgbrochurer , men vi har eèn på  3 ud af 9 !!!.

 

Der er pt. uddelt ca. 4000 brochurer i odense , og

vi er ikke færdige før at vi har uddelt et 2 cifret

tusindantal så alle får muligheden for at se hvad

vi står for !.

 

Fremtidige omdelingssteder ud over Odense er :

 

Fåborg

Svendborg

Nyborg

Fredericia

Vejle

Als

 

Skulle i ikke have modtaget materiale hos netop DIG ,

så er der naturligvis mulighed for at du/i kontakter

os for nærmere aftale.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.30/-9 - 09

 

 

__________________________________

 

  Og vi fortsætter med endnu et eksempel på

    " the never ending story " om den muhammeddanske

   " kulturberigelse " af Danmark...

  

Ramadan-ballade i biograf

 

 

Offentliggjort 21.09.09 JP kl. 08:17

 

Op mod hundrede unge, der fejrede Eid al-Fitr -

afslutningen på ramadanen - raserede søndag

aften en af Palads Biografens sale i København.

 

De unge blev bortvist fra biografen, men nåede

dog at få refunderet deres biografbilletter,

oplyser Københavns Politis centrale vagtleder.

 

Tidligere på aftenen drog en gruppe unge

hærgende gennem Vester Farimagsgade, hvor

de sparkede til biler og smed cykler ud på gaden.

 

Politiet eskorterede de unge til Blågårds Plads,

hvor en 20-årig mand blev anholdt, efter at han

spyttede en politibetjent i ansigtet.

 

Den unge mand sigtes for vold mod tjenestemand.

Ritzau 

 

 

Kommentar :Den eneste grund til at galimatiasen

får lov til at fortsætte er fordi folket stemmer på

politikere som simpelthen er himmel henrykte

over den omsig gribene muhammeddanske 

" kulturberigelse".

 

Disse politikere er fuldstændig ligeglad med at

deres hale- og hovedløse begejstring dagligt går

ud over Danskere , som må bøde for deres

leflen overfor de fremmede med overfald ,

røverier , voldtægter, mord og fremmedudgifter

i miliardklassen !.

 

Lad os håbe at vælgerne er blevet trætte af at

sparke sig selv bag i , og lader være med igen

at stemme på disse landssvigerpolitikere og

istedet afgiver deres stemme på ansvarsbevidste

politikere med en fornuftig fremmedpolitisk

holdning !.

 

Først derefter er der håb om forandring !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.21/9-09

 

______________________________________

 

 

  - Og her kommer så dagens " kulturberigelse " - for

     vi skal endelig huske på hvad vore politikere siger -

     at muhammeddanerne simpelthen er sådan en

     u-undværlig størelse i hverdagen , at det jo ville

     være synd at skille os af med dem..... ?

 

Indvandrerunge overfaldt cyklister

En gruppe indvandrerunge på damecykler standsede

sagesløse cyklister og krops­visiterede dem på

Nørrebro i nat, oplyser Københavns Politi.

 

Tredje gang udviklede det sig til et regulært røveri, da

en cyklist blev trukket ind i en port i Griffenfeldsgade,

truet med pistol, slået i ansigtet og truet til at udlevere

visa- og sygesikringskort.

 

Få minutter forinden var en anden cyklist blevet trukket

ind i en baggård i samme gade og kropsvisiteret.

 

Der var også i dette tilfælde tale om fire unge mænd på

damecykler. Tidligere på aftenen skete en lignende

episode ved Rantzausgade.

 

 

Kommentar :FEM KOLDE TÆER I R.... , OG ET

FRIMÆRKE PÅ RYGGEN - HJEM !!!

 

- vil de ikke skik følge , må de land fly !.

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.20/9-09

 

_________________________________________

 

 

    Det flyder med stoffer ude i ghettoerne...

 

Store misbrugsproblemer blandt unge i Vollsmose 

 

 

20. sep. 2009 09.24 DR-p4 - Odense

 

 

Vollsmoses unge døjer med store misbrugsproblemer.

 

Børn helt ned til 12 år ryger hash - og blandt de 15-16-årige

bliver der røget i stort omfang.

 

Det fortæller både unge og tidligere bandemedlemmer, der

vil have det stoppet. 

 

- 15-20 procent har ikke røget, men resten har enten prøvet

eller ryger det nu, sigger Wissam Daoud, der er tidligere

bandemedlem, men som nu sammen med andre i byden

prøver at rette op på Vollsmoses sociale slagside.

 

Ifølge 19-årige Ali fra bydelen er det den manglende

opdragelse, der er en del af problemet. Børnene hænger

på gaden og forældrene aner ikke, hvad de laver. Og så

er det lettere at komme til at ryge hash.

 

- Dengang jeg var en 10-12 år var jeg hjemme klokken 21.

Nu er de helt unge først hjemme ved 23-24-tiden om aftenen,

og det betyder at de har svært ved at koncentrere sig i

skolen, siger Ali.

 

Hashmisbruget i bydelen kan få alvorlige konsekvenser,

lyder advarslen.

- Det kan ryge to, tre eller fire joints uden at blive skæve.

Det betyder at de snart skal have hårdere stoffer for at

kunne mærke noget, siger Wissam Daoud.

Odense Kommune oplyser, at de ikke har nogle præcise

tal på, hvor stort omfanget af hashmisbruget er.

Der er ikke lavet tilbundsgående undersøgelser af problemet.

Alis navn er opdigtet. DR kender hans virkelige navn.

 

 

Kommentar : Ja - dette problem er blot eèt ud af mange

som de siddende politikere i Odense Kommune selv har

været med til at skabe i årenes løb.

 

I flere år har man ufortrødent kørt en " forkælelses politik "

overfor muhammeddanerne som i korte træk har været :

Endnu mere ballade de har lavet , endnu flere milioner

kaster vi så bare derud i forhåbning om at det vil formilde

deres mellemøstlige temperament.

 

Dette har med årene kostet skatteyderne et størrere to

cifret milionbeløb , som ligeså godt kunne have været

kastet ud af vinduet !

 

Det eneste der tydeligvis virker overfor " kulturberigerne "

er langt størrere grad af konsekvens iform af straf , istedet

for den slappe og uduelige pædagogiske politiske linie med

" pyldre , pussenusse og bleskift- mentalitet" som de

etablerede partier indtil dato har praktiseret !

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.20/9-09

 

_______________________________________

 

 

   Muhammeddanerne snyder og bedrager... 

 

Sort arbejde på Iraks ambassade i Danmark

 

 

Mindst otte ansatte på Iraks ambassade tjener sorte

penge på ambassaden ved siden af førtidspension,

kontanthjælp eller dagpenge

 

02:00 - 18. sep. 2009 | EB

 

Iraks ambassade i Hellerup står bag organiseret

sort arbejde og socialbedrageri blandt herboende

dansk-irakere.

 

Det skriver Ekstra Bladet fredag på baggrund af et

internt dokument fra ambassaden.

 

De lokalt ansatte chauffører, tolke, kontordamer,

vagter og gartnere modtager fast månedsløn på

mellem 6700 og 12.300 kroner fra ambassaden, mens

de fleste også modtager førtidspension, kontanthjælp

eller dagpenge uden at opgive lønnen til myndighederne.

 

Ekstra Bladet har de seneste tre uger overvåget den

irakiske ambassade.

 

Overvågningen bekræfter avisens oplysninger fra

velorienterede kilder, der fortæller at 10-12 dansk-irakere

fra hovedstadsområdet dagligt arbejder cirka seks timer

på ambassaden.

 

Ekstra Bladet kender identiteten på de pågældende

medarbejdere - og kan med sikkerhed fastslå, at mindst

otte af dem ikke betaler skat af indtægterne fra ambassaden.

 

Samtidig undlader ambassaden at indbetale ATP, hvilket er

i strid med reglerne fra Udenrigsministeriet.

 

Chargé d’affaires Faris Shakir Fatouhi, der er chef for Iraks

ambassade i Hellerup, afviser at ambassaden bryder danske

regler.

 

Han betegner over for Ekstra Bladet det interne dokument

som et falsum.

 

– Vi gør alt 100 procent efter reglerne. Jeg kender ikke til,

at vores lokalt ansatte medarbejdere undlader at betale skat

eller modtager sociale ydelser i strid med reglerne, siger han.

 

Ambassadechefen erkender dog, at ambassaden ikke

indbetaler ATP til de pågældende lokale medarbejdere.

 

Det er i strid med Udenrigsministeriets regler for udenlandske

diplomatiske missioner.

 

Ifølge skatteminister Kristian Jensen (V) modtog Skat sidste

fredag en anmeldelse om forholdene på ambassaden - og

har nu bedt Udenrigsministeriet om at tage kontakt til

ambassaden og det irakiske Udenrigsministerium for at få

opklaret sagen.

 

 

Kommentar : At de fremmede hvert år uberettiget malker

den Danske statskasse for miliarder af kroner kan der ikke

herske nogen tvivl om.

 

Det ovenstående eksempel er kun en dråbe i havet.

 

Der er et hav af eksempler på deres kreativitet når der skal

hentes penge op af foret hos de Danske skatteydere - og

de Danske myndigheder spiller bare med på legen -

velvidende om at dèt de gør ikke er helt i tråd med gældende

lovgivning.

 

Et konkret eksempel på dette er , når de sociale myndigheder

udbetaler overførselsindkomst til de fremmede uden skelen til

at de fremmede ikke opfylder kravene til at stå til rådighed for

arbejdsmarkedet. Man udbetaler således socialhjælp til tusinder

af fremmede som end ikke kan det Danske sprog - en helt basal

ting for at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark.

 

Som Hr. John Mogensen nok så rigtigt engang sang :

" Der er noget galt i Danmark " -

" der er noget der trænger til at laves om"

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.18/9-09

 

___________________________________

 

 

En stor TAK til alle vore sympatisører ...

 

FRIT DANMARK d.15/9-09

 

 

I tusindvis er folk strømmet til vores hjemmeside

efter offentliggørelsen af vort kandidatur til det

kommende Kommunal- og Regionrådsvalg.

 

Vi er ovenud begejstrede over den tilslutning ,

som der åbenlyst er for vores politik blandt

befolkningen.

 

Dette viser mere end alt andet , at folk ikke

lader sig forblænde af personhetz og dårlig

journalestik , men har valgt at anskue

FRIT DANMARKs politik som det væsentlige

i valgkampen.

 

Da vi lige nu befinder os i en valgsituation , 

kan jeg desværre ikke komme nærmere ind

på antallet af besøgende , dog vil jeg sige at

det ligger betydeligt højere end normalen -

som gennemsnitligt har ligget på ca. 1200

om dagen.

 

Fortsætter denne tendens indtil d. 17/11 , bliver 

vi nød til at medbringe champagne til både

Odense Rådhus og i Region Syddanmark på

valgaftenen , for så får vi folk på tinge !.

 

Endnu engang tak til alle jer - Fra alle os

kandidater fra FRIT DANMARK 

 

Det nytter noget at gøre noget !

 

 

______________________________________

 

 

   Så er valgkampen skudt igang... 

 

Antimuslimer vil i byråd og regionsråd

  
 
    Af Kirsten Lund Hansen Jydske Vestkysten d.14/9-09
 
 

Valg: Med en politik rettet imod muslimer vil en liste,

der kalder sig »Frit Danmark - Folkebevægelsen Mod

Indvandringen« ind i både regionsrådet i Syddanmark

og byrådet i Odense.

Listens 19 kandidater, der alle er fynboer, kræver, at

muslimer selv skal betale særbehandlinger som tolk,

bederum og særlig mad på sygehusene.

Spidskandidaten, den 43-årige førtidspensionist

Michael Ellegaard, Odense, siger, det har været let at

skaffe kandidater og underskrivere:

– Det indikerer mere end noget andet, at den brede

befolknings utilfredshed med muhamedanernes opførsel

her i landet er ved at nå et bristepunkt, siger han.

Om listens muligheder for at få stemmer nok ved valget

den 17. november siger ekspert i kommunalpolitik,

professor Ulrik Kjær, Syddanske Universitet:

– Valgkampen vil vise, om de andre partier er tilstrækkeligt

klare i deres meldinger. Er de ikke det, kan det godt være,

at vælgere, der typisk ikke er til en indvandrefjendsk

dagsorden, vælger dem på grund af sygehusene, siger han.

Listens andet valgprogrampunkt er, at »små sygehuse i

nærområderne i videst muligt omfang« skal bevares. 

 

 

Kommentar : Selv om valgkampen først lige er skudt igang ,

tyder dette valg desværre på at blive et af de mindre noble

af slagsen.

 

De etablerede politikere ser os som en så stor trussel , at

deres debatører i diverse aviser sætter alt ind på at svine 

FRIT DANMARK til på det groveste , og har derfor sat et massivt

personangreb ind på Michael Ellegaard , der med usandheder ,

manipulation , og til tider direkte løgnehistorier skal skræmme

vælgerne fra at stemme på os.

 

Vi tiltror dog vælgerne at kunne gennemskue dette , og nøgternt 

udelukkende vælger at forholde sig til vort politiske program.

 

Når alle kandidater går til valg på FRIT DANMARKs liste , så er det

på baggrund af deres politiske overbevisning , og ikke fordi

de skal vælges på , hvad de før har gjordt - og navnlig ikke gjordt.

 

Personligt skylder jeg ikke samfundet noget , men hvis man

af personlige grunde ikke ønsker at afgive sin stemme på mig -

men stadig sympatiserer med vores politik , så har vi da

heldigvis rigtig mange andre dygtige og kompetente kandidater

på vores liste , som vælgerne kan stemme på.

 

For mig er det ikke min person der betyder noget , men sagen

som helhed.

 

Vi ønsker vore sympatisører et godt valg.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.14/9-09

 

___________________________________

 

   Demokratiet under pres fra islams krigere...  

 

Truslen mod Danmark bliver værre


Danmark er nu i liga med USA og Israel, når det

gælder konkrete terrortrusler.

Muhammed-tegningerne vil plage Danmark i

mange år, vurderer PET-chef.

 

De konkrete trusler om terror mod Danmark

bliver stadig mere alvorlige.

 

Det vurderer lederen af Politiets Efterretningstjeneste,

Jakob Scharf, otte år efter al-Qaedas angreb på

New York.

 

Særligt hæfter han sig ved, at sagen om

Muhammed-tegningerne bliver ved med at give

skyts til de militante kredse.

 

I starten af i år var der en markant vækst i

konkrete trusler, og selv om den seneste tid har

vist et lille fald i antallet af trusler, er der grund til

bekymring:

 

- Til gengæld er truslerne af en alvorligere karakter.

 

Flere terrorgrupper søger tættere til al-Qaeda, og

samtidig har al-Qaedas ledelse sendt et klart budskab

om, at der skal fokuseres kraftigt på Danmark som

potentielt mål.

 

Det budskab går ikke kun til militante islamister i

Danmark, men i hele verden, siger Scharf.

 

Han fremhæver, at Danmark nu bliver nævnt sammen

med USA og Israel som hovedfjenden, og det er

overvejende Jyllands-Postens Muhammed-tegninger,

og genoptrykningen i 2008, der opildner de militante

islamister:

 

- Al-Qaeda og andre har et ønske om at blive ved med

at holde fast i sagen af strategiske grunde, for den har

folkelig genklang i mange muslimske lande.

 

Tegningesagen forsvinder ikke, og det betyder også,

at det skærpede fokus på Danmark heller ikke

forsvinder de næste mange år, siger Scharf.

 

En symbolsk sag

 

Også terrorforsker Magnus Ranstorp fra Det Svenske

Forsvarsakademi placerer Danmark højt på al-Qaedas

fjendeliste:

- Danmark vil figurere som et højt prioriteret mål længe,

og hvis man skal pege på en enkelt sag som årsagen, vil

det afgjort være tegningerne.

 

Al-Qaeda ser tegningerne som en symbolsk sag, der

indkapsler ydmygelsen af muslimer og fornærmelserne

mod islam.

 

Brynjar Lia, afdelingsleder ved Forsvarets

Forskningsinstitut i Norge, er overrasket over det langvarige

fokus, al-Qaeda har haft på de danske Muhammed-tegninger.

 

- Tegningekrisen har løftet Danmark op på al-Qaedas liste

over prioriterede fjender, og man har set en hel

propaganda-kampagne fra al-Qaeda med fokus på

tegningerne, pointerer han.

 

 

Kommentar :Lige så længe det stadig er legalt at lade

ekstremistiske imamer prædike til had mod Danskerne 

i moskeer beliggende i Danmark - ligeså længe vil der

potentielt kunne hverves muhammeddanere til al-Qaeda

lignende terrorisme lokalt i Danmark !.

 

Skal der nogensinde sættes en stopper for denne

trusselsreligions udskejelser kræver det en holdningsændring

blandt hoveddelen af politikerne på Christiansborg , og en

erkendelse af , at islam er uforenelig med vore frihedsidèaler

og vestligt demokrati.

 

Desværre tror jeg ikke på at en erkendelse af dette sker

FØR vi har haft det første terrorangreb i Danmark , og

skaden er sket .

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.11/9-09

 

_____________________________________________

 

 

 Stof til eftertanke...!

 

 

     Under min daglige higen efter nyheder stødte

     jeg på nedenstående artikel , som er SÅ sigende

     at mine kommentarer efterfølgende er fuldstændig

     overflødige !. Dette er en advarsel til hele det

     Danske samfund omkring den muhammeddanske

     fare , og hvad vi har i vente , såfremt der ikke snart

     kommer andre politiske boller på suppen  !

 

     

 

 

 

       Et kapløb mod det demografiske ur!!

   Forfatter: Poul Vinther Jensen

   www.dendanskeforening.dk d.10/9-09

  

I det seneste nummer af  DANSKEREN, anmelder Peter

Neerup Buhl en bog  af  journalisten og forfatteren 

Arthur Kemp.

 

Bogens titel er ”The Immigration Invasion. How  Third

World Immigration Is  Destroying The First World – And

What Must Be Done To Stop It. 

 

Arthur Kemp, skriver bl.a:

 

”Enhver civilisation, om den  så er hvid, sort , asiatisk,

eller aboriginsk,  står og falder med sin befolknings

homogenitet, og intet andet.

 

Så snart et samfund mister sin homogenitet, ændres

samfundets natur for at afspejle den nye befolknings

sammensætning.” 

 

Denne udvikling er i fuld gang rundt om i  Vesteuropa.

 

I 2008 havde 25% af alle nyfødte i Storbritannien

udenlandske mødre.

 

I 2006 havde næsten 20% af alle engelske skolebørn

rod i den tredje verden,  - en fordobling af andelen i

løbet af et årti.

 

I 2010, vil europæerne være i mindretal i London.

I det seneste årti, har 600.000 hvide London-beboere

forladt  byen, og er blevet erstattet af  700.000 ikke-

hvide immigranter.

 

I Bruxelles bliver europæerne i mindretal  allerede i 2009.

 

I Norge, blev der i 2005 født 64.000 børn med to

udenlandske forældre , kun 13.800 med forældre af

europæisk afstamning.

 

Det betyder, at Oslo vil få  ikke-hvidt  flertal inden for 25 år.

 

Når det gælder sociale ydelser i Norge, modtager

tredjeverdensfolk sociale ydelser i relativt ti gange

så stor udstrækning som indfødte nordmænd. 

 

Ifølge Arthur Kemp,  er 70%  af de indsatte i de franske

fængsler muslimer.

 

I Malmø, vil der i løbet af et årti være muslimsk flertal.

 

Der er i dag ni gange så mange røverier i forhold til

indbyggertal som København.

 

I Helsinki, hvor blot 2,5 procent af befolkningen er

af fremmed herkomst,  tegner disse 2,5% sig for 38%  

af alle voldsforbrydelser

Denne udvikling finder sted i verdens  tætteste

befolkede område, - nemlig Vesteuropa!!!

 

 

Kilde: Boganmeldelse af  Peter Neerup Buhl.

Danskeren  Nr. 3 September 2009.

             Fremhævelse: PVJ.

 

____________________________

 

 

   Dagens " kulturberigelse "... 

  

Black Ghost medlem anholdt for

hashhandel

 

 

TV 2-Fyn d.9/9-09

 

Et ledende medlem af indvandrergruppen 

Black Ghost i Odense blev onsdag anholdt

og sigtet for handel med en stor mængde

hash.

 

I forbindelse med anholdelsen foretog Fyns

Politi ransagninger flere steder i Odense.
 


Blandt andet var området omkring

moskéen i Østergade afspærret onsdag

formiddag, hvor politiet ransagede en

hashklub, der ligger på samme område

som moskéen.

I følge en pressemeddelse fra Fyns Politi

indgik selve moskéen ikke i ransagningen.

Politiet har udover det 39-årige medlem af

Black Ghost også anholdt 3 andre mænd

på henholdsvis 53, 39 og 36 år.

 

De sigtes for at være mellemhandlere af

hashen.

Anholdelserne er en del af en større sag,

hvor der i forvejen er flere varetægtsfængslede.

De anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør

torsdag .

 

 

Kommentar : Ja , - hvad skulle vi dog gøre uden

alle de kriminelle muhammeddanere.

 

Prøv bare at tænk på , hvormange jobs indenfor

den offentlige sektor de holder liv i med deres

udskejelser !.

 

Flere fuldtidsstillinger indenfor Politi , fængselsvæsen ,

anklagemyndighed , sagsbehandlere , tolkebistanden ,

og resten af " bekymringsindustriens behandlere " ville

simpelthen kunne spares væk , hvis disse personer

ikke var her i landet  !.

 

Men vi så alligevel hellere , at disse " kulturberigere "

blev sendt hjem med første fly !. Det derved sparede

miliard beløb kunne så istedet for bruges på

ældreområdet , sygehusvæsnet og til Kommunernes

slunkne pengekasser.

 

Derved ville der blive skabt nye arbejdspladser , og

borgernes skattepenge ville blive brugt på ting , som

mærkbart positivt ville kunne registreres i hverdagen.

 

Som tingene fungerer nu , får INGEN skatteydere noget

positivt ud af de miliarder som man sender efter de

fremmede , når de skal turen igennem fk.s retssystemet !.

Det er REN tilsæt , og penge ud af vinduet !.

 

Hjem med dèm , der ikke ønsker at bidrage med noget

positivt til det Danske samfund - " skik følge eller land fly "

- sådan burde det være !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.9/9-09

 

___________________________________

 

  - Og " kulturberigelsen " VIL bare ingen ende tage ...

 

16-årig muhammeddaner tiltalt for

13 voldelige røverier


 

En udviklingshæmmet mand, en kvindelig

buschauffør og folk i private hjem var blandt

ofrene i en serie rå røverier i Avedøre.

 

En 16-årig muhammeddaner er tiltalt.

Ofrene fik en meget hård medfart, da en gruppe

unge i vinter begik en serie røverier i Avedøre

syd for København.

 

En kvindelig buschauffør fik en hjerneblødning

og flere brud på armen, en udviklingshæmmet

mand blev væltet og sparket, og en kvinde blev

trampet i ansigtet, før røverne stak af med

hendes indkøbsnet med forskellige dagligvarer.

 

 

Retssagen mod fire unge begynder tirsdag ved

Retten i Glostrup. En dreng på 16 år har

hovedrollen i sagen. Han er tiltalt for 13 røveriske

overfald, hvoraf flere skete i private hjem, men

nægter sig skyldig.

 

Både den 16-årige og en medtiltalt ung mand på

18 år er tyrkiske statsborgere, og anklageren

kræver, at de udvises af Danmark.

 

Statsadvokaten har rejst sagen som nævningesag

og kræver en straf på flere års fængsel.

 

Retssagen behandles over flere dage, og blandt

vidnerne er også bestyreren og en kvindelig gæst

fra et værtshus. Et af anklagepunkterne drejer sig

om, at en gruppe unge med tørklæder for ansigter

en nat kom brasende ind på værtshuset.

 

Ved at holde fast i gæsten og sætte en hobbykniv for

hendes strube fik de bestyreren til at tømme sin lomme

med 600 kroner.

 

De voldsomme hændelser skabte uro blandt folk i

Avedøre, men der har været ro i området, efter at

Københavns Vestegns Politi anholdt de fire.

/ritzau/

 

 

Kommentar :Gad vide hvad der er skyld i

muhammeddanernes Danmarksrekord i kriminalitet ?

 

Er det deres religiøse baggrund som giver sig udtryk

i deres gerninger , når de nu ifølge islam og som god

muslim skal bestræbe sig for at træde i profeten

muhammeds fodspor ?

Som det nok er alle bekendt , var profeten muhammed

pædofil og ernærede sig ved karavanerøveri , og var 

dermed ifølge vestlige termer dybt kriminel !.

 

Eller er der ganske enkelt tale om , at

muhammeddanerne simpelthen mangler dèt gèn ,

som adskiller menneskerne fra aberne ?

 

Under alle omstændigheder er deres opførsel hèr i

landet fuldtændigt uforeneligt med civiliseret adfærd ,

hvorfor integration af sådanne eksistenser er dømt

til at mislykkedes på forhånd.

 

Hjemsendelser er simpelthen den eneste vej frem.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.8/9-09

 

___________________________________________

 

 

Muhammeddaner med dansk pas i terrorgruppe

 

   06. sep. 2009 14.20 DR Udland Opdat.: 06. sep. 2009 14.38

 

 

En mand med dansk pas var med til at planlægge terrorangreb

 

 

i Nairobi under den amerikanske udenrigsminister Hillary

Clintons besøg i sidste måned.

 

Kenyanske sikkerhedseksperter kom før hendes besøg på

sporet af terrorgruppen i nabolandet Somalia, men dens planer

blev forpurret, og i alt fem er arresteret.

 

Terrorgruppen var tilknyttet den islamistiske milits al-Schabab,

som har tråde til al-Qaeda.

 

 

Kommentar :" Kært barn har mange navne " , er der et

ordsprog der siger - og i sammenhængen mellem

muhammeddanere og den globale terrorisme er der eèn rød

tråd der går igennem hele tiden - nemlig djævletroen islam.

 

Af alle verdens " hardcore " terrorister har over 90 % af dem

været allahs tjenere !

 

Derfor er det kun tåber der IKKE frygter islam og al dens uvæsen !!!.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.6/9-09

 

______________________________________

 

 

 Pressemeddelelse :

 

 

 

Kandidaterne har strømmet til FRIT DANMARK          Odense d.6/9-09
 
 
Efter vort velbesøgte opstillingsmøde i Maj måned , er kandidaterne strømmet til vor
tværpolitiske liste som aldrig før.
 
Vi har nu færdiggjordt stillerlister til opstilling i Region Syd Danmark , hvor vi opstiller
med ikke mindre end 19 Kandidater !.
 
Stillerlisten til Kommunalvalget i Odense Kommune er ligeledes færdiggjordt , hvor vi opstiller
med 11 Kandidater.
 
Begge stillerlister er udfyldt med max. antal stillere på kun 3 uger. Dette mere end indikerer
at den brede befolknings utilfredshed med muhammeddanernes opførsel her i landet er ved
at nå bristepunktet.
 
Den utryghed i gaderne denne befolkningsgruppe de seneste par år har skabt , har i høj grad
medvirket til de mange kandidater på vor liste , og ikke mindst at vi forventer et valgresultat
som i høj grad afspejler dette.
 
Vores nye opstillingsform , hvor vi satser på at folk stemmer personligt ud for Kandidater efter
hvor deres oprindelige politiske grundholdning ligger , gør vores politiske opstilling til et
spændende alternativ til de etablerede partier. Vore Kandidater spænder lige fra SF ,
og Socialdemokratiet til Konservative , Fremskridtspartiet , Dansk Folkeparti og FRIT DANMARK.
 
Da alle opstiller sideordnet , vil det i en indvælgelses situation betyde , at det er antallet af
personlige stemmer der bestemmer hvem der bliver indvalgt.
 
Yderligere oplysninger om vort lokalpolitiske valgprogram , samt oplysninger om kandidater kan
findes på vor hjemmeside www.fritdk.dk.
 
Pressen skal også være velkommen til at kontakte pressetalsmand Michael Ellegaard på telefon :
66 16 17 95 eller 22 82 17 79 for yderligere spørgsmål.
 
 
På Vegne af FRIT DANMARK
 
Michael Ellegaard
 

_____________________________

 

    Muslimer truer med ny aktion mod Danmark

      på grund af muhammedtegningerne...

 

 

  Saudiarabisk advokat:

  Ultimatum til danske aviser

 

 

   Offentliggjort 29.08.09 JP kl. 19:25

 


Advokaten, Faisal A.Z. Yamani i Jeddah, har på vegne af et

ukendt antal af profetens efterkommere sendt sin mail til

chefredaktørerne for de dagblade, som bragte tegningen.

 

Han kræver, at de inden udgangen af september undskylder

og bringer et dementi.

 

- Det skal være en klar, offentlig og betingelsesløs rettelse

og undskyldning for den fornærmelse og skade, som Deres

avis forvoldte, da den genoptrykte hr. Westergaards tegning

sidste år, skriver Faisal A.Z. Yamani.

   Undskyldning på fire sprog

Han vedlægger teksten i den undskyldning, aviserne skal

bringe på en af de første tre sider. Den skal trykkes på hele

fire sprog: Dansk, engelsk, fransk og arabisk.

 

Desuden skal der være forsidehenvisning til undskyldningen.

 

Advokaten kræver også, at aviserne allerførst fjerner

Muhammed-tegningen fra samtlige hjemmesider, som de ejer

eller kontrollerer. Hertil skal chefredaktørerne love, at de

aldrig nogensinde vil bringe lignende tegninger eller materiale

om profeten Muhammed.

 

Faisal A.Z. Yamani nævner også, at lydighed fra de danske

aviser vil kunne hjælpe med at afslutte den boykot, danske

varer stadig er omfattet af visse steder i Mellemøsten.

   Ingen vaklen

Chefredaktør Siegfried Matlok fra Der Nordschleswiger har ikke

meget andet end skuldertræk tilovers for kravene.

 

Der kommer ikke nogen undskyldning i hans avis.

 

- Der er ingen vaklen hos os. Bladene besluttede i sin tid

uafhængigt af hinanden at bringe tegningen, og jeg går ud fra, at

vi nu står sammen om den principielle holdning, der lå bag.

 

Men det foruroliger mig, at man ikke kun truer aviserne, men

også truer med ny aktion mod Danmark, siger han.

 

Han undrer sig over, at truslen nu kommer hele halvandet år efter

offentliggørelsen.

 

- Der må være nogle kræfter, der hele tiden sørger for, at der

koges på den suppe.

 

Al respekt for muslimer i Danmark og ude i verden - men det

kan vi ikke acceptere, siger Siegfried Matlok.

Ritzau

 

 

Kommentar :Hvor er det dog trivielt gang på gang at høre

disse enfoldige og primitive en-sporede mennesker anfægte

vestens demokratiske rettigheder .

 

De hverken kan eller vil forstå at vi i vesten har højere

idèaler , end at efterleve en forlængst afdød kriminel pædofil

landevejsrøver som er blevet ophøjet til profet ? !.

 

At tage humoren i brug , og portratere en - af historiens - mest

omtalte kriminelle , kan vel ikke være værrere end at bringe et

foto af en efterlyst nutidig kriminel person i station 2 ?.

 

Vi der lever i vesten kommer aldrig til at forstå hvordan man

kan se en dybt kriminel person som et forbilled til efterfølgelse.

 

Kan man ikke blive andet i denne verden , så kan man tydeligvis

altid blive muslim.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.30/8-09

 

 

___________________________________________________

 

      Der må være nogle , - hvis tankegang og kulturmønster

      ikke indbefatter bl.a Dansk lovgivning.... 

 

 

Skud mod bank og endnu en bil


 

Billede
For femte og sjette gang i denne uge blev der torsdag aften eller nat skudt på endnu en bil og en bank i Vissenbjerg

    Af TV2fyn.dk d.28/8-09

 

Totalbanken og en privatbil blev natten til fredag beskudt.

 

Dermed har der været seks skudepisoder i ugens løb


 

Personalet i Totalbanken opdagede fredag morgen to

skudhuller i bankens vindue ud til Vestergade i Vissenbjerg.

Skuddene kan være affyret i tidsrummet mellem kl. 18.00

torsdag og 04.50 fredag morgen.

Der var ingen til stede i banken, da skuddene faldt.

Politiet har fundet to projektiler på stedet, som nu skal

granskes af teknikere.

Formentlig omkring kl. 21.30 blev der skudt mod en

personbil, der holdt parkeret i Vestergade i Vissenbjerg.

Skuddet gik gennem bagklappen og ramte en støddæmper,

oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

Vidner har fortalt politiet at de hørte et højt knal omkring

kl. 21.30 torsdag aften.

Her er der fundet et fladtrykt projektil, som tekniske

undersøgelser forhåbentlig kan sammenligne med dem

fra banken og understøtte formodningen om, at begge

episoder har samme gerningsvåben til fælles.

I ugens løb er der dermed skudt mod fire biler i Skamby,

Odense, Otterup og altså Vissenbjerg.

Desuden er der blevet skudt på kommunekontoret i

Søndersø og Totalbanken i Vissenbjerg.

 

 

Kommentar :Det er simpelthen for meget !!!

 

Disse tankeløse idioter tænker ikke på , at det er

forsvarsløse civile de fyrer løs på !.

 

Ikke HVIS , men NÅR disse galninge bliver pågrebet , så

kunne det være mit håb at vi får deres navn at vide ,

således at man kunne " kulturberige " DERES nærmeste

med gamle æg og forrådnet flæskesteg.

 

"Mooske" det kunne få middelaldermenneskene til at

slukke bålet i dagligstuen , og konsentrere sig lidt om den

panik deres djævleyngel udgør for det omkringliggende

samfund.

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.28/8-09

 

__________________________________________________

 

 

Integrationen af muhammeddanere i det Danske samfund

har ved talrige andre lejligheder vist sig umuligt , fordi de

ikke ønsker at adobtere Dansk kultur og levevis , og istedet

tilstræber at bibeholde deres middelalderlige tro og levevis.

 

Senest har har Københavns Borgerrepræsentation selv

givet integrationen fingeren , og har givet grønt lys for...

 

32 meter høje råge-tårne ved ny moske

i København NV

 

 

27-08-09: 18:48 | opd. 27-08-09: 20:44 | af: TV 2

 

 

Et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation

har sagt ja til en blå kuppelmoské i Københavns

nordvestkvarter.

Det er Foreningen Ahlul Bait i Danmark, der ønsker

at opføre moskéen på Vibevej i København.

 

Ifølge foreningen vil facaden mod Vibevej blive 13

meter høj.

 

Moskéens blå kakkelbeklædte kuppel vil blive 24

meter høj, ligesom der opfø­res to minareter hver med

en højde på 32 meter.

 

Foreningen har langt fra alle pengene til at opføre en

moske, men den regner med at samle de omkring 50

milioner ind via donationer.

 

Domkirke, synagoge...

41 medlemmer af Borgherrepræsentationen stemte

for, at der nu laves en lokalplan, så et mere end 2000

kvadratmeter stort tidligere maskinværksted kan

ombygges til en rigtig moské.

 

Tre stemte imod, mens fem politikere undlod at stemme.

"København har en domkirke, en russisk kirke, en

synagoge, og selvfølgelig skal vi også have en ny

moské. Jeg håber, det bliver et sted med masser af liv,

som inviterer indenfor til besøg og aktivt medvirker til

at vise, at København er en mangfoldig by," siger miljø-

og teknikborgmester Klaus Bondam (R).

 

Bygningen fungerer i dag som islamisk kulturhus.

Foreningen Ahlul Bait, der ejer ejendommen, ønsker at

opføre et nyt moderne kulturhus med inspiration i

moderne moskéarkitektur.

 

Bygningen skal bl.a. indeholde bederum, amfiteater,

konferencerum, overnatningsmuligheder for gæsteimamer

og bibliotek.

 

 

Kommentar : Det er groteske tilstande der udspiller sig

på de bonede gulve rundt omkring i det politiske landskab.

 

De indvalgte politikere tør ikke længere at modsætte sig

muhammeddanernes krav om distangcering fra det Danske

samfund , og giver nu grønt lys for at de kan leve som de

gør i mellemøsten hvor de kommer fra - uden længere at

skulle skelne til Dansk kultur og levevis.

 

Dette har INTET med integration at gøre - det er slap

eftergivenhed og leflen overfor muhammeddanernes

evindelige kræve mentalitet , som ender med yderligere

distangcering fra det samfund som de skulle foregive at være

en del af.

 

Ordet integration har med dette forslags vedtagelse helt

mistet sin oprindelige betydning , og Danskerne kan herefterdags 

- helt uden hensyntagen til Dansk kultur og levevis - 

forvente yderligere u-danske tiltag fra politikerne , som kun har

eèt formål : at tilskynde fremmedgørelsen af vort før så dejlige land !.

 

" GUD BEVARE DANMARK , FOR POLITIKERNE GØR DET SKU IKKE " !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d28/8-09

 

NB: I anledning af mooske byggeriet , er der idag arrangeret en

demonstration i København IMOD moosken. Arrangøren er SIAD

fra Ålborg. I en telefonsamtale med Anders Gravers igår fortalte han ,

at der havde været adskillige trusler vendt mod denne demonstration

som kommer fra både autonome og muslimer.

 

Følg derfor med i udviklingen i de landsdækkende nyheder , som uden

tvivl vil dække demonstrationen.

____________________________________________________

 

 

Lad os tage et væddemål : - 

Odds 1 : 1 på at muhammeddanismens kulturberigelser IGEN

står bag nådesløst overfald på den afvæbnede civilbefolkning...

 

 

Tre biler beskudt på Fyn

 

 

26-08-09: 15:28 | opd. 26-08-09: 15:37 | af: TV 2/ritzau

 

Tre gange indenfor et døgn har helt tilfældige bilister på

Fyn fortalt politiet, at de er blevet beskudt.

 

I to af tilfældene er skuddene tilsyneladende blevet affyret

fra en mørk firehjulstrækker.

 

Fyns Politi fik den første anmeldelse i går aftes, hvor et

par, der kom kørende i Odense, pludseligt hørte et smæld.

 

Da de holdt ind til siden, kunne de se, at deres Citroën nu

havde et skudhul i bagklappen.

 

Bag dem i skudøjeblikket kørte en bil, de har beskrevet

som en mørk varevogn, muligvis en sort firehjulstrækker.

 

Mens politiet efterforskede den opsigtvækkende sag,

indløb der yderligere to anmeldelser.

 

I morges fortalte ejeren af en Volvo, at han stort set

samtidig aftenen før var blevet beskudt, da han kørte

fra Søndersø til Otterup. Projektilet ramte venstre

sidespejl og blev affyret fra en modkørende mørk

firehjulstrækker.

 

Den tredje anmeldelse kommer fra en fører af en Toyota,

der i lørdags blev ramt på højre fordør, da han kørte fra

Skamby til Skostrup.

 

Parret opdagede først skudhullet onsdag.

 

"Vi ved selvfølgeligt ikke, om sagerne hænger sammen,

men det er da vores klare antagelse," siger

efterforskningslederen, vicepolitikommissær

Carsten Mogensen.

 

Kommentar : Lad os fratage dem statsborgerskabet


IGEN er det med stor sandsynlighed kriminelle

muhammeddanere der med deres fuldstændige

ligegyldighed overfor den Danske lovgivning skaber

 avis overskrifterne.

 

Hvormange episoder skal der til , og hvor mange lig

skal der på bordet før de BUND-NAIVE levebrødspolitikere

får øjnene op for , at det er en flok gøge-unger som de hèr

nærer ved deres bryst ?

 

Tolerancetærsklen er forlængst ved at være opbrugt hos

hoveddelen af befolkningen , så hvad er det lige der holder

politikerne tilbage for at gøre noget virkeligt effektivt ved

tingenes tilstand ???....

 

Som jeg ser det må de enten SKIK FØLGE ELLER LAND FLY

- så er den simpelthen ikke længere !. HJEM MED DEM hvis

de ikke ønsker at overholde gældende Dansk lovgivning ,

ellers kan problemerne fortsætte i det u-endelige !.

 

 


Michael Ellegaard - d.26/8-09 
Kommunal- og Regionalrådskandidat for FRIT DANMARK

 

 

__________________________________________________

 

 

Uopdragen djævleyngel i lære som hverdagsterrorister

overfor Danskerne...

 

Unge muhammeddanere kaster sten

fra gangbro

 

Offentliggjort 23.08.09 JP kl. 20:28

Når konflikter spidser til på Nørrebro i København,

er det efterhånden en regel, at unge fra bydelen

Tingbjerg også markerer sig.

 

Således også søndag eftermiddag hvor der blev

kastet med sten efter Movias busser, antændt

bål i containere, og hvor nogle drenge endda

fornøjede sig med at kaste sten ned på biler fra

en gangbro over Hillerødmotorvejen.

 

Det fortæller den centrale vagtleder ved Station

Bellahøj, Søren Viborg.

 

- Vi ser med stor alvor på stenkasterne. Det er

tankeløst, hammerfarligt og et brud på straffeloven.

Jeg tror slet ikke, de unge mennesker er klar over,

hvor alvorligt det er, siger han.

 

Politiet har fået en anmeldelse fra en bilist, der fik

smadret sin forrude efter at have passeret

gangbroen, hvor de unge kastede en middelstor

sten ned.

 

Bilisten kørte med 110 kilometer i timen, og Søren

Viborg betegner det som et rent held, at den

smadrede rude ikke førte til et færdselsuheld.

 

Derfor kalder han nu på de unges forældre, så man

kan få sat en stopper for drengenes i værste tilfælde

livsfarlige adfærd.

Ritzau

 

 

Kommentar :Det er meget godt at politiet prøver at

få sat en stopper for uhyrlighederne ved at prøve at

"kalde " på de unges forældre , men ærligtalt så tror

jeg det er ganske overflødigt at prøve når ca. 50 % af

dem ikke KAN forstå Dansk og den anden halvdel ikke

VIL !. 

 

Med sådan en "iver" efter at tilegne sig Danske

værdier  er der ikke noget at sige til , at integration af

muhammeddanere i Danmark aldrig vil blive en

succes.

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.23/8-09

 

_______________________________________________

 

 

FRIT DANMARKs forslag om udsmidning af kriminelle

muhammeddanere fra Kommunalt anviste boliger er

blevet hørt.... 

 

 

Skudsigtet smides ud af Vollsmose

 

 

Den 35-årige mand, der er sigtet for skud mod

to betjente og ildspåsættelse i sidste uge i

Vollsmose i Odense, står til at blive smidt ud af

sin lejlighed sammen med kone og børn.

 

"Den adfærd kan de øvrige beboere derude ikke

finde sig i," siger direktør Lars Andersen fra

Odense AndelsBoligforening til TV 2 NEWS.

 

Han mener ikke, at det er et problem, at manden

kun er sigtet og ikke dømt. Da politiet har haft nok

beviser til at rejse en sigtelse, anser han det for

nok til, at man kan reagere.

 

Det er dog ikke det samme som, at udsmidningen

også bliver effektueret.

 

"Jeg kører ikke ud med en vognmand i morgen

og flytter den pågældendes fysik fra boligen, det

har jeg ikke mulighed for," understreger

boligforeningsdirektøren.

 

Den første sag i Vollsmose

Sagen bliver den første af sin art i Vollsmose, for

selv om boligforeningen tidligere har truet med at

smide familier ud, blandt andet i forbindelse med

terrorsagen, så var familierne væk, inden de fik

besked på at flytte.

 

Denne gang kan flere fraflytningssager være på vej.

Det sker, hvis direktør Lars Andersen får kendskab

til flere, som aktivt har været med til urolighederne

natten mellem torsdag og fredag.

 

I den aktuelle sag tyder alt på, at skuddene er affyret

inden for Bøgeparkens område.

 

"Og selv om bilafbrændingen er foregået i en

rundkørsel på Vollsmose Alle, har man slæbt bilen ud

fra Bøgeparken. Så der vil også blive statueret et

eksempel," siger Lars Andersen til Fyens Stiftstidende.

 

Gav hånd til borgmesteren

Odenses borgmester Jan Boye (K) mødte op i Vollsmose

dagen efter urolighederne.

 

Her blev han mødt af den nu sigtede mand, der påstod,

at der aldrig var blevet skudt.

 

 

Kommentar :Det er med en hvis stolthed , at vi kan erfare

at vores lokalpolitiske oplæg til det forestående

Kommunalvalg allerede er ved at vinde indpas i det

politiske billed.

 

Allerede en uge efter offentliggørelsen af vort

valgprogram fremkom Socialdemokratiet i Odense med

deres støtte til vort forslag om at smide kriminelle

muhammeddanere ud af kommunalt anviste boliger.

 

Efterfølgende fik forslaget bred landsmæssig støtte af

de 11 største boligforeninger i landet .

 

Godt begyndt er halvt fuldendt - er der et gammelt

ordsprog der siger. Men der er stadig mange

fremmedpolitiske punkter som trænger til grundig

revision , hvilket viser at der stadig er brug for

FRIT DANMARK i det kommende nye Odense Byråd. 

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.19/8-09

 

______________________________________________

 

 

Det skal være slut med at rende rundt og gemme sig

bag nedrullede gardiner ...

 

Flertal i befolkningen for burkaforbud

 

 

Offentliggjort 19.08.09 JP kl. 07:03

 

 

Mens det konservative udspil om forbud

mod burkaer ser ud til at få en tung gang

på Christiansborg, får forslaget solid

opbakning i vælgerkorpset.

 

Det viser en Megafon-måling for Politiken

og TV2.

 

Alt imens forslaget har ført til intern uenighed

i såvel regeringen som Det Konservative

Folkeparti, får det opbakning fra et flertal på

56 procent af vælgerne i undersøgelsen.

 

Så mange har svaret, at det er en god eller

meget god idé "at indføre et generelt forbud

mod at bære burka i det offentlige rum i

Danmark".

 

Kun 30 procent er modstandere af et sådant

tiltag.

 

Den konservative integrationsordfører Naser

Khaders forslag får massiv opbakning blandt

VKO-vælgerne og de socialdemokratiske

vælgere, mens De Radikales, SF's og

Enhedslistens vælgere er de største

modstandere af et forbud.

 

Ritzau 

 

 

Kommentar :Dette forslags gennemførelse

vil være med til at styrke integrationen , idet

det intet har med integration i det Danske

samfund at gøre hvis muhammeddanerne

bibeholder deres kultur og levevis fra de

lande de kommer fra.

 

De der så ikke ønsker at integrere sig i det

Danske samfund på Danske præmisser , og

nægter at smide burkaen , har selvfølgelig

stadig muligheden for at leve videre som de

 plejer - de kan bare tage den første flyver

tilbage til hjemlandet !.

 

Ydermere vil dette forslags gennemførelse

forhindre at der fremtidigt  kommer flere

episoder som dèn hvor en bus-chauffør ikke

ville køre med en burka tildækket kvinde

fordi hun nægtede at vise sit sande ansigt.

 

Lad os håbe at politikerne har mod til at

gennemføre dette forslag. Det er et lille

skridt i den rigtige retning.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.19/8-09

 

 

____________________________________________

 

 

I Danmark har  vi visse befolkningsgrupper der har

svært ved at  skelne imellem DIT og MIT samt

HANS og HENDES -

Kulturberigelsen VIL bare ingen ende tage...

 

20-årig kvinde tvunget til oralsex

 

 

En bytur endte kedeligt for en 20-årig kvinde i

Helsingør, efter hun på vejen hjem blev opsøgt

af en mand, som hev hende ind i et møntvaskeri,

hvor han tvang hende til fuldbyrdet oralsex,

oplyser Nordsjællands Politi.

 

Kvinden gik omkring klokken fire alene hjem

gennem Strandgade i Helsingør efter at have

været på diskotek, da hun blev mødt af en

20-25-årig udenlandsk mand.

 

Han trak hende i håret ind i vaske­riet, hvor

han truede med at slå hende ihjel, hvis hun

ikke gav ham oralsex.

 

Politiet behandler sagen som "anden kønslig

omgang end samleje", som ikke er voldtægt,

men nært beslægtet.

 

Manden beskrives som 20 til 25 år, cirka 185

centimeter høj og spinkel af bygning. Han

havde hvid trøje på med striber og

cowboybukser. 

 

 

Kommentar :Skal vi give de folkevalgte

politikere en hånd som tak for hjælpen til

importen af alle dem , der er skyld i

destabiliseringen af samfundet ???

 

Så lad os klappe nu...

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.15/8-09

 

_____________________________________________

 

 

I disse krisetider er selv muhammeddanerne på udkig

efter nye jagtmarker. Seneste bud på stammen er

indtog i beværterbranchen...

 

Røveri mod værtshus

 

Offentliggjort 15.08.09 JP kl. 07:45

 

En yngre sortklædt mand af anden etnisk

oprindelse end dansk truede natten til lørdag

tjeneren på Café Blågård i Blågårdsgade på

Nørrebro til at udlevere kassebeholdningen

på 10-15.000 kroner.

 

Røveriet skete, mens tjeneren var ved at rydde

af for at lukke værtshuset, oplyser Københavns

Politis centrale vagtleder Mogens Knudsen.

 

Efter røveriet, hvor gerningsmanden viftede

med en 30 cm. lang kokkekniv, løb røveren fra

stedet mod Kapelvej.

Ritzau 

 

 

Kommentar :Selv om branchen er ny , er

fremgangsmåden dog ikke berørt af nytænkningen.

 

Man kan dog blot håbe på , at når de næste gang

melder deres ankomst på samme måde , vil blive

modtaget af gæster og bartender med en stor mængde

øl på flasker , der bliver " serveret " med 140 k/mt !.

 

Lad os IGEN udbryde et trefoldigt leve for den

u-undværlige " kulturberigelse " - venligst påtvunget

os af de folkevalgte politikere.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.15/8-09

 

_______________________________________________________

 

På trods af situationens alvor , har ledelsen hos Fyens Politi

stadig humoren intakt , og vil med den seneste udtalelse markere

at man hos Fyens Politis ledelse fejrer 1. Aprils-nar året rundt...

 

Vollsmose er et sikkert område

 

 

Til trods for at Fyns Politi igen trak sine betjente ud

af Odense-forstaden Vollsmose, så mener

vicepolitidirektør Arne Gram, at bydelen er et sikkert

område.

 

"Vores opfattelse er, at det er en en­keltstående

situation, der bliver hy­ste­risk og eskalerer.

 

Vores opfat­tel­se op til og stadigvæk er, at Volls­mose er

et godt og sikkert område, som man kan færdes i,"

siger vicepoliti­di­rek­tør Arne Gram, Fyns Politi til Rit­zau.

 

Urolighederne opstod, da en Vollsmosebeboer kørte galt,

da han forsøgte at flygte fra politiet. Aftenen kulminerede,

da en ukendt gerningsmand affyrede otte til ti skud mod

politiet.

 

Stor eftersøgning sat i gang

"Det er uhørt, at vi ikke kan lave po­li­ti­forretninger i

området, uden at tingene eskalerer. Vi ser med stor alvor

 på situationen, og vi har sat en større efterforskning i

sving for at finde ud af, hvad der er op og ned på denne

sag," siger Arne Gram.

 

Teknikere er nu i gang med at undersøge, hvor tæt de to

betjente var på at blive ramt i de otte til ti projektiler.

 

Der er fundet nogle patronhylstre på stedet, og det skal

nu undersøges, om de hænger sammen med torsdagens

skyderi.

 

Som direkte konsekvens af balladen er det ugentlige

mandagsmøde om situationen i Vollsmose rykket frem til

fredag. Her vurderer politiet og socialmedarbejdere

løbende tilstanden i den berygtede bydel.

 

 

Kommentar :Det er altid velkomment med lidt humor

i Dansk politik , for ellers kan det hurtigt gå hen og

blive for tørt og kedeligt , men samtidigt skal jeg opfordre

ledelsen hos Fyens Politi til også realistisk at betænke

deres menige medarbejderes fremtidige almene 

helbredstilstand , - og for den sags skyld den almindelige

borgers også - når man sådan går i vælten med noget

nær årets vittighed ,og samtidig ikke gør opmærksom på ,

at det blot  er Aprilsnar....!

 

For der er absolut ingen der kan andet end at tro at

ovenstående er et useriøst bud på realiteternes verden!...

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.14/8-09

____________________________________________________

 

 

Flokmentaliteten stortrives blandt

muhammeddanerne...

 

Flaskekast mod politi i Vollsmose

 

En gruppe fynske betjente måtte til aften i al

hast lempe en forslået bilist ind i deres

patruljevogn, da der blev kastet flasker og

andre ting mod dem i Odense-bydelen Vollsmose.

 

En politipatrulje ville standse en bil, de fattede

mistanke til, men føreren stak af.

 

Det lykkedes ham i første omgang at køre fra

politiet, men betjentene fandt kort efter bilen, der

var kørt galt i en rundkørsel på Vollsmose Allé.

 

Føreren var kortvarigt bevidstløs, men inden

ambulancen nåede frem, begyndte folk i området

at samle sig og angribe politiet med kasteskyts.

 

Derfor blev bilisten kørt ud af området og flyttet

over i ambulancen i sikker afstand fra urolighederne.

 

Ingen betjente skulle ifølge de første oplysninger

være kommet noget til.

 

 

Kommentar :Ja , ghettoerne som vores

folkevalgte politikere har skabt for at vise os

dumme Danskere , at vi da så sandelig kan leve i

fred og harmoni med muhammeddanerne er eèn

stor illusion , som kun de selv kan få øje på !.

 

Hvis man i dette tilfælde kan få øje på

" kulturberigelsen " kan det vidst kun være i form

af " kasteskyts " som er rettet direkte imod politiet !.

 

Der hersker groteske tilstande i Danmark !.

 

Men så er det godt at vi i Odense har en

Konservativ borgmester , som forstår at træde i

karakter i sådanne situationer ???

 

- jeg mener , sidste gang Jan Boye skulle " træde i karakter "

overfor ballademagere af fremmed herkomst i Odense SV

endte det med at han forærede dem en mooske , istedet

for at straffe de formastelige , og evt. smide dem ud af de

Kommunalt anviste boliger eller straffe dem overhovedet.

 

Så hvis Odense igen får en valgperiode med Konservativt

misforstået " godhed "/ "dumhed " , ja - så ender det nok med at

muhammeddanerne render med de nye bevildinger istedet

for politiet - hvis det skal stå til Jan Boyes " overgivelses politik " .

 

 

" Gud bevare Danmark - for politikerne gør det sku ikke "

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.13/8-09

  

 

________________________________________________

 

 

Det står skrevet i koranen , at enhver god muslim livet

igennem skal tilstræbe at efterligne profeten muhammeds 

gøren og laden. Selvom  denne såkaldte profet efter vestlig

standard var pædofil , ja - så voldtager man selvfølgelig

stadig i år 2009"  mindreårige små  piger , for man skal jo

som god muslim følge i pædofetens stolte fodspor...

 

De glemte bare lige i farten at hèr i landet står den Danske

lovgivning over koranen , og her i landet er pædofili og

voldtægt strafbart

 

 

Fire muhammeddanere udvist for

gruppevoldtægt 

 

Landsretten skærpede dommen markant over

fire unge irakere, der blev dømt for voldtægt af

en kun 14-årig pige.

 

I byretten slap de fire med såkaldte betingede

udvisninger.

 

Men landsdom­merne så altså ingen grund til, at

de fire fremover skal have lov at opholde sig her

i landet. Dog blev dommen over 18-årige Abdullah

Maayuf Al-Badri mildnet fra tre år og tre måned­ers

fængsel til samme straf som de øv­rige - to år og ni

måneder.

 

De øvrige tre dømte er den 22-årige Hussein Maa­yus

Al-Badri, 17-årige Abdulaziz Kha­sar Jebir og 19-årige

Fahd Maziad Massad.

 

Anklageren gik efter at få de fire smidt ud af landet,

fordi de kun har boet her i en begrænset årrække.

 

Det var i juli sidste år, at pigen tog til fest på Vorbasse

Marked. Hun mødte en af drengene i danseteltet, men

på et tidspunkt tog han hende med udenfor, hvor de

 tre andre kom til. Alle fire deltog i voldtægten af hende.

 

Dommen førte til stor ophidselse blandt de fremmødte.

Dommerne måtte hastigt forlade retssalen, da stolene

begyndte at flyve gennem luften.

 

Efter et stykke tid lykkedes det dog de tilstedeværende

politifolk at få ro på igen.

 

 

Kommentar :Det er et udemærket signal fra Landsretten

at sende til muhammeddanerne :

 

 - at vil i ikke vestlig skik følge , må i til koranland fly !

 

Lad os få nogle flere af sådanne kendelser - og gerne

også overfor muhammeddanere med Dansk pas .

 

Det skal være en opfordring til politikerne om at revidere

de allerede tildelte statsborgerskaber , og i den

forbindelse få vedtaget " lov om fratagelse af Dansk

Statsborgerskab " !.

 

Ved at give et sådant værktøj til retsvæsnet kunne vi

endelig få renset ud i den brogede masse !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.12/8-09

 

 

____________________________________

 

 

   Man kan ved forbud og påbud og trussel om straf

    prøve at  forhindre Danskerne i at gøre modstand

    mod den nye besættelsesmagt , men det vil bare

    gøre folkets opgør endnu mere blodigt - men

    direkte  at  forhindre dèt kan hverken politiet

    eller de ( stille )  siddende politikere ....

 

    Nu breder modstanden sig - fra Rockere til den

    almindelige borger...

   

 

Masseslagsmål midt i Odense

 

 

Krimi - 08-08-2009 TV 2 Fyn kl. 09:48

 

Politiet måtte natten til lørdag sende al disponibelt

mandskab til stedet - og bruge peberspray - da to

grupper kom i masseslagsmål midt i Odense.

 

De to grupper bestod af henholdsvis danskere og

udlændinge.

 

Ved 4.45-tiden kom de af ukendte årsager i slagsmål

foran diskotek James Dean på Mageløs midt i Odense.

Politiet sendte fem-seks vogne til stedet, men selvom

betjentene mødte op, fortsatte de to grupper med at

slås.

 

Derfor måtte politiet bruge peberspray for at

pacificere de personer, der sloges.

 

- De var fuldstændigt ligeglade med, at politiet var der,

fortæller vagtchef Per Sterobo, Fyns Politi.

Under masseslagsmålet blev én person snittet i armen,

og politiet anholdt én mand, der er sigtet for

gadeuorden. Han er nu atter løsladt.

Politiet har ingen forklaring på, hvorfor masseslagsmålet

fandt sted.
- Men intet tyder på, at det har noget med bandekonflikten

at gøre, siger Per Sterobo

 

 

Kommentar : Den værste politik der findes i verden

er " laden stå til " - politik , den ændrer ikke noget , og

skaber derved er der heller ingen forhåbninger om at

ting kan ændres til det bedre.

 

Sådanne tilstande skaber frustrationer i samfundet ,

hvorved nogle kommer til udtryk i form af vold !.

 

Naturligvis har de siddende politikere taget højde

for en evt. folkelig opstand på baggrund af deres

tåbelige - og ihvertfald IKKE logiske indvandringspolitik

hvorfor politiet af politikerne har fået bevilinger til

anskaffelse af våben , så vores eget militær ikke længere

kan følge med !!!

 

lidt skræmmende , - hvis man er demokrat og ikke

Konservativ - ikke sandt ???

 

Istedet for at afslutte med at sige " SIEG SOL " , vil

jeg istedet nøjes med at udbryde et :

 

" Gud bevare Danmark - for politikerne gør det sku ikke "

 

Gad vide hvem politiet ender med at sigte på ???

- Danskerne eller den nye besættelsesmagt ?

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.8/8-09

 

 

___________________________________________________

 

 

  De konservative taler ud om de politiske tvangsægteskaber

  i den borgerlige lejr...

 

 

Lene E. vil ikke have DF i regering

 

 

Offentliggjort 06.08.09 JP kl. 16:36 - opdateret kl. 18:20

 

 

Den konservative partiformand Lene Espersen vil

ikke have Dansk Folkeparti i VK-regeringen. Hun

beskylder Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard,

for at skade den borgerlige regering.

 
 

- Vi har et godt samarbejde med Dansk Folkeparti,

og jeg synes, at vi sammen her laveret meget flotte

resultater de sidste otte år, men når det gælder

regeringen, så er det min klare opfattelse, at Det

Konservative Folkeparti og Venstre skal forstætte

med at danne regering sammen, og det er også

det, vi vil gå til valg på næste gang, siger Lene

Espersen til TV2 News.

 

Hun lægger dermed luft til sin partifælle,

justitsminister Brian Mikkelsen, der tidligere på ugen

åbnede døren for, at Dansk Folkeparti på et

tidspunkt kan få plads i regeringen med V og K.

 

Pia Kjærsgaard har de seneste dage kritiseret både

statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og flere

andre medlemmer af regeringen, og det falder ikke

 i god jord hos Lene Espersen.

   Skader den borgerlige regering

- Jeg er ikke enig i Pia Kjærsgaards kritik. Hverken

i den kritik, der er kommet af statsministeren, eller

den kritik, der er kommet af de øvrige ministre.

 

Jeg mener faktisk, at Pia Kjærsgaard med sin kritik

er med til at skade den borgerlige regering og er med

til at give Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal vind

i sejlene.

 

Det er der bestemt ikke nogen grund til, siger

vicestatsminister Lene Espersen i et interview med Ritzau.

 

I forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde

i Vestjylland har Pia Kjærsgaard også udtalt, at hun ikke

mener, at der er brug for en vicestatsminister i en regering.

 

Det undrer Lene Espersen sig ligeledes over.

 

- Jeg har svært ved at forstå, at man kan begynde at tage

en diskussion om en enkelt titel. Realiteten er den, at der

er en koalitionsregering i Danmark, som består af

Det Konservative Folkeparti og Venstre. Det betyder, at

de to partiformænd skal være enige, hvis der skal føres

politik. Sådan er det, og sådan vil det være, siger hun.

   Ret til at kritisere

Den hårde kritik fra regeringens støtteparti får dog ikke

umiddelbart nogen konsekvens for DF, hvis man spørger

den konservative partiformand.

 

- Alle er altid i deres frie ret til at kritisere, hvem de vil.

 

Jeg har brugt min sommerferie på at slappe af og på at

forberede politiske udspil, som bliver præsenteret, når vi

har konservativt sommergruppemøde.

 

Jeg kan forstå, at der er andre, der har brugt tiden på at

lave karaktergivninger af politikere fra andre partier, siger

Lene Espersen.

 

Kan I fortsætte samarbejdet med Dansk Folkeparti, hvis

Pia Kjærsgaard bliver ved med at kritisere navngivne ministre?

 

- Det her er jo en årligt tilbagevendende begivenhed. Det er

næsten helt rituelt, at der skal komme kritik, når sæsonen

skal i gang. Det er muligt, at det skaber lidt overskrifter, men

jeg tror egentlig, at befolkningen har svært ved at forstå, at

vi skal starte hver sæson med en hel masse ævl og kævl.

 

Jeg tror egentlig, de forventer, at vi kommer med konkrete

politiske initiativer, siger hun.

 

   Nej tak fra Claus Hjort

Også toppen af Venstre lægger nu afstand til den seneste

tids debat om, at Dansk Folkeparti styrer mod

ministertaburetterne.

 

- Vi har en rigtig god regering, og den, synes vi, skal

fortsætte, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)

til Ritzau fra partiets sommergruppemøde på Færøerne.

 

Han understreger, at samarbejdet med Dansk Folkeparti

glider, og at der efter hans mening ikke er nogen grund til

at overveje ændringer.

 

- VK-regeringen har et fortrinligt samarbejde med Dansk

Folkeparti, og mig bekendt er der ingen, der har udtrykt

ønske om noget andet, lyder det fra finansministeren.

   Gruppeformand: DF kan komme i regering

Lene Espersen ønsker bare at undgå ballade, mener DF's

gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl.

 

- Jeg tolker hende mest sådan, at hun er bange for, at

der er folk i det konservative bagland, som hun ikke har

helt kontrol over, som vil gå på banen og give noget

flimmer, hvis ikke hun kommer med en melding.

 

Så bliver der desværre lidt forvirring ud af det, fordi det

så kommer til at blive en undsigelse af Brian Mikkelsens

mere positive melding, siger han.

 

Kristian Thulesen Dahl fastholder, at DF kan komme i

regering, når de synes, tiden er moden.

 

- Den her debat er i virkeligheden startet på baggrund

af Brian Mikkelsens positive melding. Det viser så, at

det måske er udmærket, at debatten er der, for der er

nogle, der åbenbart skal have lidt længere tid end

andre til at vænne sig til, at det er helt naturligt, at Dansk

Folkeparti på et tidspunkt selvfølgelig også kan

indtræde i regering.

 

Hvordan kan I være sikre på det?

 

- Dels er det jo naturligt, at det først er, når vi fremsætter

ønsket, at man tager diskussionen. Og så tror vi nu også,

at V og K vil kunne se, at der vil kunne være en interesse

i det, siger Kristian Thulesen Dahl.

 

 

Kommentar :Dansk Folkeparti har i alt for lang tid lagt

under for pres fra det Konservative Folkeparti for at

sikre en borgerlig regering på de Konservatives principper !.

 

Hvis Dansk Folkeparti virkelig har en drøm om at opfylde 

deres vælgeres ønsker , skulle de holde op med at opfylde

de konservatives forbuds- og påbuds politik , og

koncentrere sig om dèt der virkelig betyder noget for deres

vælgere , nemlig den igangværende "kulturkamp" og

deres knap så realiserede kamp imod islams væsen.

 

Hvis ikke Dansk Folkeparti tager deres mærkesag

alvorligt , så er vi skam mange - på tværs af partiskel - der

er istand til ved næste valg at ordne denne sag , imens

Dansk Folkeparti bruger deres energi og indflydelse på

at kapre Konservative og ikke islamkritiske  vælgere !.

 

Islam - kritikken tager til i Danmark , på trods af partiskel-

hvorfor det er tilfældet at Folkebevægelsen FRIT DANMARK

nu opstiller med 18 Kandidater til Regionalrådsvalget i

Region Syddanmark i November 2009 " , til sammenligning

med Dansk Folkepartis 8 Kandidater !!!

 

Så stor er den folkelige modstand blevet siden valget

i 2005" !.

 

På trods af dette faktum , valgte Dansk Folkeparti at gå i

" isoleret " valgteknisk samarbejde med Venstre og

Konservative - på trods at at de i bl.a Odense Byråd fik

muligheden for at gå i valgteknisk samarbejde med

FRIT DANMARK.

 

Det samme gjorde de ved valget i 2005". Man vèg tilbage

fra principperne til fordel for et 100% borgerligt samarbejde !.

Solgte man samtidigt sin sjæl  ? - det vil kun tiden vise.

Et evt. samarbejde med FRIT DANMARK takkede DF nej til , for

at behage Bl.a Konservativt Folkeparti og andre politikere ,

som ikke syntes at islameringen af Danmark er noget

problem for samfundet ???!!!.

 

 

Foreløbigt siger vi tusind tak til Dansk Folkeparti

for deres fraværende indsats når det gælder modstanden

mod islameringen i Danmark.

 

 

FOR "FRIT DANMARK" ER DET ALTID "SAGEN" DET GÆLDER

- IKKE HVEM VI " MÅ " VÆRE SAMMEN MED !!!

 

- ALTID DANMARK FØRST !!!

 

 

 

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.6/8-09

 

______________________________________________

 

 

Kære læser.

 

Vi fra redaktionen er blevet træt af pressens politiske

korrekthed , og viser nu den del af pressen der ikke

vil afsløre hvorvidt der er tale om fremmedkrimminelle

eller Danskere i artikler omhandlende kriminalitet !.

 

Alle os der har fulgt pressens dækning har på det

sidste noteret os , at der hverken fra politiets side ,

eller visse dele af pressen har været den fornødne

FRIE PRESSE  , som tør nævne nationalitet hver gang

der har været omtale i den landsdækkende presse

angående ting som kunne været begået af

fremmedkriminelle elementer.

 

Man omtaler dem ganske enkelt som " en flok unge "

-  " unge under  18 år " og en masse andre

gennemskuelige eksempler , som man ikke får

faktuelle eksempler fra.

 

Dette er kujonagtig adfærd fra medierne og det

politisk korrekte politikorps , når man vèd at politikerne

har brug for kritik for at ændre den om sig gribende

" kulturberigelse " - hvis det da er meningen at det 

SKAL kunne ændres ?

 

Derfor er ugerne fremover dedikeret til at fremhæve

de mest politisk korrekte masse-medier i Danmark

der med vilje cammuflerer fremmedkriminaliteten til

fordel for " POLITICAL CORRECTNES "

 

 Kan du gennemskue nedenstående eksempler ?

 

Er ordet egentligt frit ???-

 

Eksempel no.1.

 

Tre unge dømt for hjemmerøveri 

 

03. aug. 2009 16.45 DR KriminalitetOpdat.: 03. aug. 2009 16.46

 

 

Tre unge mænd blev i dag kendt skyldige i et

hjemmerøveri mod en ældre mand fra Århus.

 

En 20-årig mand skal halvandet år i fængsel,

mens to yngre mænd på 16 år skal gennemføre

et socialpædagogisk program på grund af

deres unge alder. 

 

Teenagerne begynder den to år lange straf på en

lukket institution og bagefter følger en periode 

med tiltagende frihedsgrader. Det skriver stiften.dk.

 

Skærpet strafferamme


 

Den 20-årige kokkeelev er ikke tidligere straffet og

var ifølge stiften.dk meget chokeret over dommen.

Retten i Århus brugte den skærpede strafferamme

for røverier, der begås i private hjem.

 

Selve røveriet fandt sted tilbage i februar, da de tre

mænd dukkede op i en 61-årig mands lejlighed i det

nordlige Århus.

 

Manden blev truet til at udlevere sit dankort samt

pinkode, så røverne kunne hæve penge. Offeret

forklarede selv i retten, at mændene skubbede ham

hen i en sofa og holdt ham fanget, indtil pengene

var hævet. 

 

De tre overfaldsmænd fik tilsammen 2800 kroner. Nogle

dage senere vendte hjemmerøverne tilbage og stjal

en spillekonsol og nogle spil, som de solgte.

 

De tre dømte nægtede sig alle skyldige.

 Citat slut.

 

Fremmede eller Danskere ?

det fremgår ikke klart !!!.

 

 

Eksempel no. 2

 

 

To anholdt for softgun-skyderier

 

Offentliggjort 04.08.09 JP kl. 19:45

 

Politiet har anholdt to mænd efter endnu en episode,

hvor tilfældige fodgængere og cyklister er blevet

beskudt med gummikugler på Københavns vestegn.

 

Politiet modtog i løbet af tirsdagen omkring 20

henvendelser fra borgere i Hvidovre og Gladsaxe,

som de seneste dage er blevet beskudt med de såkaldte

softguns, der skyder med små hårde gummikugler.

 

- Det er især gået ud over ældre mennesker, og de bliver

selvfølgeligt enormt forskrækkede, siger vagtchef

Charlotte Skovby hos Københavns Vestegns Politi.

 

Den seneste episode fandt sted i Hvidovre, hvor politiet

kunne anholde de unge to mænd, som havde en softgun

i bilen. De sigtes nu for at forvolde fare for andre og vil

muligvis onsdag blive stillet for en dommer, siger

vagtchefen. 

 

 

Eksempel no.3

 

 

Fængslet for voldtægt af ung mand

 

05-08-09: 13:28 | af: ptho / ritzau En dommer i Odense

har varetægtsfængs­let en 18-årig mand fra Odense for

at have voldtaget en et år ældre mand i sidste uge.

 

Forbrydelsen skal være sket natten til torsdag i en

lejlighed, og offeret an­meldte kort efter sagen til poli­tiet,

som tirsdag anholdt den 18-årige.

 

Han nægter sig skyldig, oplyser vicepoliti­kommissær

Carsten Mogensen i Fyns Poli­ti. Fængslingen udløber

den 2. septem­ber.

 

Af hensyn til de implicerede ønsker politiet ikke at frigive

flere oplysninger - men siger dog, at offeret er fysisk

uskadt.

 

 

Eksempel no.4

 

 

 

Fængslet for voldtægt af 16-årig

 

05-08-09: 12:33 | opd. 05-08-09: 19:38 | TV 2

 

En 19-årig mand blev i dag varetægts­fængslet for

voldtægt af en 16-årig pige i aftes i Skuldelev ved

Skibby i Nordsjælland.

 

Forbrydelsen fandt sted på boldbanerne ved

Skuldelev Skole efter en fest. Manden nægter sig

skyldig og forklarede, at der var tale om et frivilligt

forhold.

 

Pigen derimod har forklaret, at hun blev slået og

holdt fast.

 

Den 19-årige blev varetægtsfængslet i fire uger af

en dommer i Hillerød.

 

 

Eksempel no. 5

 

 

Mand anholdt for at skyde med hagl

 

Den 21-årige ejer af en bil, hvorfra der i de seneste

par dage er blevet affyret flere skud med et

haglgevær mod tilfældige borgere, blev anholdt på

sin bopæl i Århus sent søndag aften.

 

Det oplyser vagtchefen for Østjyllands Politi i Århus.

 

Skyderierne startede ved middagstid fre­dag, hvor en

mand i den nordlige del af Århus blev ramt af hagl, der

skar igennem hans t-shirt og lavede et åbent sår i hans

bryst.

 

Senere sam­me sag blev et par også ramt i byen, hun

på låret og han på skinnebenet, hvorfra der senere

måtte fjernes hagl.

 

Mørkeblå bil set på stedet

Lørdag hørte et vidne en række skud i Viby, og lørdag

aften blev en mand ramt af et hagl i tindingen.

 

I flere tilfælde har de beskudte og vidner fortalt, at de

så en mørkeblå personvogn køre bort fra gerningsstederne.

 

Den 21-årige mand sigtes for kvalificeret vold samt for at

have bragt andres liv og førlighed for fare.

 

 

Eksempel no. 6

 

15-årig fængslet for gaderøveri

 

Det lykkedes Københavns Politi at fan­ge den 15-årige dreng,

men hans kumpa­ner var stukket af.

 

Drengen blev i dag varetægtsfængslet i 10 dage i surrogat.

 

 

 

 

 

________________________________________________________

 

 

Selvom der fra pressens side de sidste måneder har floreret en stor 

kollektiv " mundkurv " , når det har gjaldt omtale af  " de fremmede "

i situationer som kunne være uheldig for de etablerede politikere i

et valgår  , så er disse jo stadig eksisterende - man skal blot lede lidt

længere , så dukker de jo alligevel op ...

 

 

Stenkastere befriede anholdt på Nørrebro

 

 

Politiken d.1/8-09

 

Personen, som havde kørt farligt på Nørrebrogade, flygtede til Mjølnerparken,

hvor han senere blev anholdt, stadig iført håndjern.

 
Politiet har for lidt siden anholdt en person for anden
gang på ganske kort tid.

Personen blev anholdt første gang, fordi han havde
kørt hasarderet på Nørrebrogade, og pludselig stod
ud af bilen og stak af.

»Han blev ført tilbage til patruljevognen og iført håndjern,
hvorefter der blev smidt godt med sten efter
patruljevognen«, siger politiets centrale vagtleder Mogens
Knudsen.

»De to betjente står ud og prøver at fjerne stenkasterne, så
de kan komme væk med den anholdte. Imens ser han sit
snit til at stikke af«, siger han.

Talstærkt politi i Mjølnerparken

Efter at de to betjente fik tilkaldt forstærkninger, er
personen dog anholdt igen.

»Han er blevet anholdt i Mjølnerparken, stadig iført
håndjern«, siger Mogens Knudsen, som bekræfter at
politiet var talstærkt til stede for at operere i det belastede
boligbyggeri.

»Vi er væk derudefra nu, og da vi kørte, var stemningen
en anelse trykket. Vi håber den gode stemning bliver
genoprettet, nu vi ikke er der mere«, siger politiets centrale
vagtleder.

Endnu er ingen af stenkasterne blevet anholdt.

__________________________________________

 

 

Omfattende svindel med danske bistandsmidler

 

    31. jul. 2009 17.26 DR Indland

 

Udenrigsministeriet har undersøgt mistanke om svindel

med dansk bistand for 18,9 millioner kroner. fordelt på

61 sager. Det oplyser ministeriet til Rigsrevisionen.

 

Udenrigsministeriet siger i en pressemeddelelse, at 20

af de 61 sager er afsluttet i første halvår af 2009.

 

I alt 2,8 millioner kroner er gået tabt, konkluderer

ministeriet. 1,3 millioner kroner er blevet betalt tilbage.

 

Udenrigsministeriet tilbageholder oplysninger i otte af

sagerne af hensyn til opklaring af eventuelt strafbare

forhold og beskyttelse af enkeltpersoner.

 

Kommentar :Hvor kan man dog ikke andet end at

væmmes ved pladderhumanisternes evige prædiken

om " hvor gode vi skal være ved dem " og derfor skal

donere milioner af skatteyderkroner til

tredieverdenslandes overskudsbefolkninger , hvoraf

det så viser sig , at et par halenegre på nogle kontorer

tusinder af kilometer væk BERIGER SIG SELV på de

Danske skatteyderes regning , istedet for at investere i

graviditets-præventiver til deres egen befolkning , 

SAMTIDIG med at Danske pensionister ikke kan få

deres folkepension til at strække til dagen og vejen her

i landet !.

 

Hvor er det så godt , at vi - for at holde gang i

" ulandsbistanden " - har op til flere etablerede politiske

partier her i landet , som på det nærmeste kalder

kritikere af den førte ulandspolitik for racister hvis man

sagligt fremkommer med argumentation for en

omprioritering af de Danske skatteyderkroner , samtidig

med at man foreslår en neddrosling af pamperpenge

til enkeltstående afrikanske " popkonger " !.

 

Hvem der ikke kan se fornuften i dette , kan vi kun

anbefale at give sin stemme til det Radikale Venstre !!!.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK  d.31/7-09

 

 

__________________________________________


 

 

 

Når vi taler om forsvaret af Danmark , så er det ikke

påklædningen der er afgørende for forsvarsviljen -

det er mentaliteten bag personen !.

 

I 99 % af alle tilfælde af terror i hele verden bliver 

dette begået af ( fundamentalistiske ) muslimer , så

hvorfor ikke rette kritikken imod at muslimer bliver

optaget i forsvaret istedet for deres allesteds

tilstedeværende - og iøvrigt ikke integrerbare tørklæder ?

 

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Ib Poulsen:

 

Vi hilser muslimske kvinder velkommen

i Hjemmeværnet, men det skal altså

være uden tørklæde, siger han

   

 

Offentliggjort 19.07.09 JP kl. 15:32

Historien om den tørklædeklædte muslimske kvinde,

der strøg gennem Hjemmeværnets grunduddannelse,

var populær hos Hjemmeværnet selv.

 

Få et godt tilbud
på Danmarks største avis.
Indtast dit postnummer

Men det var før Maria Mawla fik beskeden om, at hun

 ikke måtte fortsætte hos hjemmeværnet, hvis hun

insisterede på at bære sit tørklæde.

 

Informationschef i Totalforsvarsregion København,

Jeanette Serritzlev, omtalte første gang Maria Mawla i

en artikel tilbage i juni.

 

Artiklerne lå indtil søndag eftermiddag på

Hjemmeværnets hjemmeside sammen med et billede

af Maria Mawla med et armygrønt tørklæde under sin

kamuflagefarvede kasket:

 

- Det traditionelle billede af en ung, muslimsk kvinde

udfordredes for nylig på grundskolen i Jægerspris.

Maria Mawla er nyt medlem i hjemmeværnet, men

adskiller sig fra sine kammerater ved at bære

tørklæde under den reglementerede hovedbeklædning

 

(...) Hun elsker at bryde mønstre og vise, at muslimske

kvinder er andet end det tørklæde, de bærer, lyder det

 blandt andet i artiklerne. H1>

    DF kritik gav kovending

I en video på Forsvarets hjemmeside, kan man ligeledes

høre uddannelsesleder kaptajn Lennart Larsen udtale

sig om Maria Mawla.

 

- Hun er faldet godt ind sammen med alle de andre. Hun

har været aktiv i tingene, og hun er da ikke bange for

noget som helst. Hun har bestået bronzemærket i

førstehjælp, og hun har bestået skydeuddannelsen, siger

han.

 

Men efter Dansk Folkeparti rørte på sig, erkender

kommitteret for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, at det var

en fejltagelse, at hun overhovedet startede på

uddannelsen.

 

- Det har ikke været på ledelsesniveau, og det er

uforeneligt med vores uniformsbestemmelse. Hvis det

er sådan, at hun ønsker at videreføre sin uddannelse,

så er det uden tørklæde, siger Ulrik Kragh.

 

Hjemmeværnets kovending i sagen glæder Dansk

Folkepartis forsvarsordfører, Ib Poulsen:

 

- Det er godt, at Hjemmeværnet anderkender, at de har

begået en fejl. Vi hilser muslimske kvinder velkommen i

Hjemmeværnet, men det skal altså være uden tørklæde,

siger han.

 

 

Kommentar :Når man kender de fleste muslimers tilgang

til deres tro - så ville jeg have meget svært ved at vende

ryggen til en - af staten gjordt - til  våbenfør muslim i

tilfælde af borgerkrigslignende tilstande her i landet !.

 

Hvor svært kan det være for politikere og militærfolk at fatte ?

 

Danmark har mistet et godt stykke over 20 unge soldater

til muslimsk ild i Afghanistan og Irak , - og hvad skulle lige

afholde våbenføre muslimer i Danmark i at rette deres

våben imod os vandtro endnu en gang

( som de jo næsten dagligt gør i bybilledet ) , fordi de skal

hævne deres faldne eller hævde deres territorium -  , og

kræve flere ofre i allahs og jiihads navn ?...

 

Dette eksempel MÅ nødvendigvis være et klimaks for politikerne :

 

 - på udlandsfronten SKYDER Danske soldater lille " mohammed "

alt imens de på hjemmefronten giver våben til hans fætter ,

onkler , kusiner og grandonkler - så de i en given situation

skulle være beredt til at FORSVARRE Danmark , som i første

omgang var skyld i lille " mohammeds død " ??? - jeg tror

nok jeg ved hvilken vej disse M95 rifler ville pege hvis det

står til muhammeddanerne !.

 

 - Det er endnu ikke forbudt at tænke selv !!!.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.19/7-09

 

 

 

____________________________________________________

 

 

Almindelige menige motorcyklister kan ikke længere føle sig i

sikkerhed hvis de kører rundt i Odenses gader...

 

Motorcyklist bevidst påkørt

af udlændinge

 

Citat fra Fyens Stiftstidende d.17/7-09

 

"Politiet kan ikke afvise, at episoden har forbindelse til

bandekrigen.
 

Torsdag aften den 17. juli 2009 kl. 19.41 på Albanigade

ud for Kronprinsensgade blev en 58-årig mandlig

motorcyklist påkørt forsætligt af en mørk Audi personbil,

hvori der sad 4-5 unge mænd af anden etnisk herkomst.

Efterfølgende gav en af de unge i bilen den 58-årige mand

en fuck-finger " - Citat slut.

 

Kommentar :Disse primitive af-arter af homo sapiens

kan tilsyneladende ikke nok Dansk til at kunne skelne

imellem folk der bærer et rygmærke når de kører

motorcykel , og til at de fleste folk bare tager dette

- at køre motorcykel som en hobby - som en fredelig

fritidsaktivitet , som INTET har med perkernes voldskultur

og narkotikakriminalitet samt bandekrig at gøre !

 

Disse sindsygt primitive ABER angriber tilsyneladende

ALT hvad der kan køre på 2 hjul - uanset at de er

fuldstændig udeforstående i denne kulturkonflikt , og

ingen tilhørsforhold har til hverken AK81 eller HA !.

 

At sådanne angreb på fredelige motorcyklister

overhovedet ikke kan accepteres siger sig selv.

 

Umotiverede angreb på fredelige Motorcyklisters

liv og helbred skal stoppes med hård hånd af politiet med

det samme !.

 

Det er forsøg på manddrab og/eller legemsbeskadigelse

af særlig grov karakter , og vil ikke blive accepteret

iblandt MC folket !.

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d. 17/7-09

Aktiv civil motorcyklist i 25 år

 

________________________________________________________

 

 

Millioner af Danske skatteyderkroner går i virkeligheden

til Taliban. I forvejen financierer vi hele den militære tilstedeværelse

i Afghanistan selv , for at hjælpe muhammeddanerne , og nu skal

vi også til at lønne tilskuerne.... ???- skatteyderne er HELT til grin !...

 

 

Lægger røgslør ud over blodpenge

 

13-07-09: 15:07 | af: TV 2/ Ritzau

 

 

Danmark må løbende betale blodpenge til civile,

der på forskellig vis bliver ofre for de danske

soldaters indsats i Afghanistan.

 

Men forsvaret vil ikke længere oplyse, hvor mange

penge det drejer sig om.

"Der har været hændelser, hvor lokalbe­folkningen

er blevet presset til at ud­levere pengene, og hvor

deres liv har været i fare.

 

Der er tale om menne­sker, som har haft en tragisk

oplevel­se, og vi vil ikke risikere, at de og­så

udsættes for røveri eller trusler," siger presseofficer

John Nielsen.

 

Meget store summer


Han peger på, at familierne er oplagte mål for et

røveri og i værste fald risikerer at blive slået ihjel,

hvis beløbene bliver offentliggjort.

 

Der er nemlig ofte tale om meget store udbetalinger

i forhold til normalindkomsten i Afghanistan, der

er blandt verdens fattigste lande.

 

Oplysningerne om afpresningen stammer fra Hærens

Operative Kommando (HOK). Ifølge John Nielsen er

der dog ikke tale om tilfælde, hvor civile er blevet

afpresset efter udbetalinger fra danske soldater.

 

Pige dræbt af røggranat

I år har det blandt andet været nødvendigt at betale

blodpenge til faren til en lille pige, som i begyndelsen

af marts blev dræbt af en dansk røggranat.

 

Røggranaten blev affyret i forbindelse med en

kamphandling, og den ramte ned i et køkken, hvor

den sandsynligvis var årsag til, at pigen blev slynget

ind i en væg og dræbt.

 

Derudover har Danmark løbende udbetalt mindre

erstatninger til civile, som er blevet sat ud af deres

huse, fordi de danske soldater skulle bruge dem til

midlertidige baser i forbindelse med operationer.

 

John Nielsen afviser, at forsvaret forsøger at skjule,

at den danske indsats koster civile ofre. De alvorlige

hændelser, hvor civile bliver ramt af danske soldater,

bliver lagt frem på HOK's hjemmeside, siger han.

 

Mangler retsvæsen og politi

Ifølge Afghanistan-ekspert Peter Dahl Thruelsen fra

Forsvarsakademiet mangler den urolige Helmandprovins

et velfungerende retsvæsen og politi. Derfor er de civile i

en udsat position, når det gælder overgreb fra kriminelle

bander, der ikke nødvendigvis har noget ideologisk

 

ståsted eller forbindelse til Taliban.

 

"Vi har set kidnapninger i det sydlige Afghanistan, som

alene er gennemført for pengenes skyld. Erfaringerne

viser, at hvis en konflikt har en vis længde, og området er

ustabilt, så kommer der opportunister, som forsøger at

tjene penge gennem kidnapninger, afpresning, salg af

opium eller handel med mennesker.

 

Det gælder også i Afghanistan, og vi må forventer, at der

er væsentlig flere opportunister i dag end for fem-ti år

siden," siger Peter Dahl Thruelsen.

 

Og det vil tage tid, før man kan komme dem til livs. De

danske soldater har travlt med at kæmpe mod Taleban,

og det afghanske politi kan kun magte at bemande

vagtposter i provinsen. Der vil gå fire til seks år, før de

er i stand til at komme ud og udøve egentligt politiarbejde

i lokalsamfundene, forventer Peter Dahl Thruelsen.

 

FN skønner, at der er omkring 1800 illegale og bevæbnede

grupperinger i Afghanistan.

 

 

Kommentar :Hvilken arrogant og gammelkonservativ

linie de Danske skatteydere er tvangsindlagt til at følge !

 

Først betaler man alle militære udgifter forbundet med

en militær tilstedeværelse i Afghanistan. Dette er i bund

og grund betalt af de Danske skatteydere.

 

Dernæst angrer den militære øverstkommenderende 

- rent militært - hvis man i en krigs-situation rammer en

uskyldig i situationen , og er straks beredt til at udbetale

DANSKE SKATTEYDER KRONER til enhver muhammeddaner

- skyldig eller u-skyldig - SOM ET PLASTER PÅ SÅRET

FORDI DE DANSKE NAIVE POLITIKERE VAR SÅ VENLIGE

AT VILLE LÆRE EN DEL AF DEN ISLAMISKE VERDEN OM

DEMOKRATI OG YTRINGSFRIHED - noget som overhovedet

ikke er foreneligt med islam !!!.

 

Jeg har en bedre idè til de Konservatives " finanspolitik ".

 

Istedet for at smide pengene ud af vinduet til ingen verdens

nytte , så ville de samme penge til gændgæld lune hos vore

egne ældre medborgere som ikke har for meget i forvejen.

 

Det er iøvrigt dèm som er med til at financiere dette cirkus

nu , og som står og mangler penge til en anstændig ældre

tilværelse p.g.a en prangende og " her kommer flottenheimer "

politik i Afghanistan.

 

Kan vi ikke bruge de samme penge bedre på vore egne

værdigt trængende medborgere ?

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.13/7-09

 

__________________________________________

 

 

" vel-integrerede "  muhammeddanere er

der da også nogle af - her er 2 mere af slagsen...

 

Somaliske muhammeddanere

bag hjemmerøverier

 

To 17-årige gymnasieelever med somalisk baggrund

blev i dag idømt hver fire et halvt års ubetinget

fængsel for en stribe hjemmerøverier og to gaderøverier

i Nyborg.

 

Det besluttede Retten i Svendborg.

De to drenge har siddet varetægtsfængslet i fem

måneder, mens efterforskningen har stået på, og de

forbliver i politiets varetægt, indtil de kan begynde

afsoningen af deres straf. Det skriver fyens.dk.

Alle røverierne blev begået i månederne omkring årsskiftet.

Fire personer sigtet


Den ene af de dømte blev også idømt en betinget

 udvisning med en prøvetid på to år efter løsladelsen.

Yderligere fire er sigtet som medgerningsmænd i sagerne

om hjemmerøverier i Nyborg, og de sidder fortsat

varetægtsfængslet.

 

 

Kommentar :Når vores politikere snakker integration

af muhammeddanere , så er det ikke nok at sige at der

er tale om " vellykket " integration blot fordi disse har fået-

eller er ved at tage en uddannelse !.

 

Nej , for så længe at muhammeddanerne har dimmentralt

modsatte værdinormer end de Danske , og lige så længe de

vælger at bruge deres religiøst  fanatiske barbari på deres

værters værst-befindende , vil der aldrig blive tale om

integration blandt os civiliserede mennesker.

 

Vi har absolut INTET at bruge dem til - de er kun en beton

tung byrde for samfundet i ALLE henseender , og en evig kilde

til utryghed i samfundet.

 

Derfor er der kun eèn rigtig ting at gøre ved de

fremmed-kriminelle muhammeddanske elementer :

SEND DEM HJEM ! - HELLERE IDAG END IMORGEN !!!

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.10/7-09

 

 

_______________________________________

 

 

Danskerne vil have en liberal våbenlovgivning

 

Imens Konservative og Dansk Folkeparti i en tid med

hjemmerøverier og overfald på sagesløse Danskere ikke

kan finde på andet end forhøjede straffe og opstramninger

på retsområdet , og samtidig  ignorerer enhver TANKE om 

hjemsendelse af de fremmedkriminelle , så er vi mange

der tænker tanken - JAMMEN - HVORDAN SKAL VI SÅ

FORSVARRE OS IMOD DE FREMMEDES OVERGREB ??? 

 

Det bragte indlæg stammer fra TV 2s

politisk korrekte " debatside "og mit svar til

vedkommende  , som den politiske korrekte

TEKST-TV REDAKTION valgte ikke at bringe 

er bragt som svar  derefter !.

 

Citat fra TV 2 Seerbreve - side 450 :

 

Hr. Justitsminister

 

Siden 2. Juni til 5. Juli har jeg registreret i alt 9 hjemmerøverier.

 

Politiet er magtesløse overfor disse forbrydelser , der ofte er

ledsaget af grov vold mod ofrene.De må indrømme at de intet

kan stille op imod dem.

 

Giv dog Danske borgere ret til at besidde et skydevåben med

ret til at bruge det i påkommende tilfælde.

 

Lyt ikke mere til Anne Baastrup , hvis råd er at skrige , til røverne

løber deres vej.

 

Det er rent ideoti.

 

Drop den nye våbenlov , den er kun til Danske borgeres ulykke ,

og den er omvendt proportional med det nuværende store behov

for midler til selvforsvar.

 

( Louis Trebbien , Skæring hedevej 102 - Egå )

 

 

Jeg sendte derefter følgende svar til Hr. Trebbien igennem TV 2s

" seerbreve " , men i dette stod der nok for megen stærk kost til at

man turde offentliggøre indholdet ( det minder lidt om det

hedengangne DDR - offentlig cencur m.v )

 

Skydevåben og selvforsvar
 
Under overskriften HR: JUSTITSMINISTER gør Hr. Louis Trebbien sig

til talsmand for , at almindelige borgere burde have ret til at besidde et

skydevåben for at kunne imødegå den voksende mængde hjemmerøverier.
 
Jeg kan ikke være mere enig med Hr. Louis Trebbien i dette spørgsmål.
 
Desværre er politikerne ikke til at råbe op i dette spørgsmål , så istedet

for at prøve at ændre våbenloven skal jeg opfordre til at man bruger de

smuthuller der findes i våbenlovgivningen for alligevel at erhverve sig

 fks. en cal. 22 revolver - ganske lovligt !.
 
Fra USA kan man lovligt importere en EVANIX-PCP revolver , som har

en anslagsenergi på 60 joule - nok til at gå igennem et grisehoved på

25 meter. Da denne form for revolver ikke er indbefattet i loven om

krudtvåben , -da dette er et højtryks luftvåben- kan man frit erhverve en

sådan blot man er fyldt 18 år. Prisen efter afgifter var sidste år ca.7600 kr.

    ( www.pyramydair.com )

 

Resultatet af skydning mod grisehoved :

 

2,5 bar

4 grams "hagl " ( rent blød bly )

Udgangshastighed ca. 650 fps = ca. 800 kmt.

25 meter

12,4 m/m. indgangshul

Udgangshul : Hmm - det ønsker du ikke at vide ! VIRKER !!!

( der var ikke noget at måle - det var væk ! )

 

HJEMMERØVERE = INGEN HJEMMERØVERE = INGEN

OVERTRÆDELSE AF VÅBENLOVEN = LOVLIGT NØDVÆRGE !


Med Venlig Hilsen
 
Michael Ellegaard

 

 

Når man af offentlige kanaler fornægter folkets vilje , må folket selv tage

andre midler i brug

 

( en langfinger til de Konservative samt deres tilhængere i DF ! . )

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.7/7-09

 

 

______________________________________________

 

 

Imens vi afventer at onkler , tanter , kusiner  , fætre

og andre illegale indvandrere fra de kriminelle familier

skal intræde i bandekrigen , så har vi hèr det nyeste

skud på stammen

 

Ny bande optræder i bandekrigen

 

Endnu en aktør har meldt sig på banen i den

 fynske bandekonflikt.

 

En gruppe af unge indvandrere har oprettet

en ny gruppe, der kalder sig Team Harakat

som modspiller til rockernes AK 81.

 

Det oplyser Per Franck, der er leder af Nærpolitiet

i Vollsmose til DR Fyn.

 

Det fynske bandemiljø tæller udover Team

Harakat også indvandrergruppen Black Ghost, der

er det direkte modsvar til Hells Angels.

 

Den nye gruppe, Team Harakat, er en såkaldt

lillebror-gruppe til Black Ghost og Harakats

primære modstander er AK81.

 

Medlemmer under den kriminelle lavalder

Politiet opdagede den såkaldte lillebror-gruppe

i efteråret 2008, men Team Harakat er ikke så

velorganiseret AK81. Derfor er det vanskeligt at

kortlægge præcis, hvor mange medlemmer

gruppen har, siger Per Franck til DR Fyn.

 

Gruppens medlemmer er mellem 12 og 18 år.

Alligevel er Team Harakat så småt begyndt at

stikke næsen frem i den verserende bandekonflikt.

 

Det bekræfter Kirsten Fischer, der leder politiets

afdelings for organiseret kriminalitet, der blandt

andet efterforsker bandekonflikter.

 

Fordi de fleste medlemmer af Team Harakat er under

den kriminelle lavalder, er Fyns politi sammen den

de sociale myndigheder i gang med en koordineret

indsats, der skal forhindre at lillebror-gruppen bliver

til egentlige bandemedlemmer i Black Ghost.

 

 

Kommentar :Velsignet være vore ukompetente og

hjernedøde politikere , der frem for alt ikke ønsker

disse sølle repræsentanter for homo-sapiens sendt

hjem , men med næb og klør kæmper for deres

fortsatte tilstedeværelse i landet , - for er der eèn ting

muhammeddanere er gode til , så er det at lave alle de

ting de ikke må jvf. Dansk lovgivning.

 

Men det fremmer vel beskæftigelsen , så det må vel

være den altovervejende grund til at beholde rosset

her i landet på trods af deres aggresive attityder , for

det kan UMULIGT være grundet Danskernes

velbefindende at de stadig befinder sig her !!!.

 

GUD BEVARE DANMARK , -

FOR POLITIKERNE GØR DET SKU IKKE

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.6/7-09

 

________________________________________________

 

 

Vi har advaret de siddende politikere i årevis mod

at dette må komme en dag... 

 

Danskere frygter raceuro

 

 

Offentliggjort 06.07.09 JP kl. 06:25

 

Næsten to ud af tre danskere frygter, at den

igangværende konflikt mellem Hells Angels

og indvandrerbander udvikler sig til en

regulær racekrig.

 

Det viser en meningsmåling, som

analyseinstituttet Megafon har foretaget for

Politiken mandag og TV 2.

 

Her erklærer 65 procent af de 1.474 adspurgte

sig helt eller delvist enige i et udsagn om, at de

frygter, at bandekrigen udvikler sig til deciderede

raceuroligheder med gadekampe og optøjer.

   Handler om kriminalitet

Kim Kliver, chef for Rigspolitiets Nationale

Efterforskningscenter (NEC), mener ikke, at

raceuroligheder er et sandsynligt scenarie i

Danmark:

 

- Men jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede.

Jeg kan kun opfordre til, at man kigger på det

faktuelle og ikke retorikken fra de forskellige parter

i konflikten. For jeg er nødt til at sige, at der ikke er

grundlag for den bekymring, folk udtrykker.

 

Konflikten mellem bander og rockere handler om

kriminalitet, ikke om race, siger Kim Kliver til

Politiken.

 

Meningsmålingen viser, at kvinder er en del mere

bekymrede end mænd. Og at frygten for raceuroligheder

er størst hos folk, der ikke bor i hovedstaden, selv om

københavnerne har bandekrigen tættest inde på livet.

 

 

Kommentar :Når Kim Kliver, chef for Rigspolitiets

Nationale Efterforskningscenter (NEC) påstulerer

at konflikten imellem de to parter ikke handler om

race men om kriminalitet , har han kun delvist ret.

 

Denne krig har udviklet sig siden dens start , og er

nu også gået hen og blevet en kulturkamp. En kamp

på holdninger og moralske kodekser.

 

Og når politikerne til stadighed ikke kan - og vil forstå

at hjemsendelser af de kriminelle fremmede er og bliver

et "must" for at løse denne konflikt , ja - så er mit bud

at konflikten på et eller andet tidspunkt vil eskalere

til at omfatte borgerkrigslignende tilstande i landet.

 

Om politiet ville kunne styre så omfattende uroligheder

er yderst tvivlsomt , - men ikke desto mindre er dette

hvad politikerne sætter al deres lid til , i bestræbelserne

på at beholde alle de kriminelle muhammeddanere i landet.

 

Jeg mener ikke , der er nogen som helst grund til at

tingene skal komme så vidt , så det bedste man kan gøre

i denne situation er at lade være med ved det kommende

valg at stemme på politikere , der ikke ønsker at gøre noget

reèlt ved den eskalerende situation , og at give krydset

til politikere der tør at røre ved den varme kartoffel og

forlange hjemsendelser af de fremmedkriminelle !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.6/7-09

 

 

______________________________________________________

 

 

Sandheden findes derude...  


Truet med pistol i Kongens Have i Odense

 

Krimi - 05-07-2009 TV 2 Fyn kl. 10:29


Politi
Foto: Arkiv

En 34-årig mand blev natten til søndag truet med en

pistol til at udlevere smykker og penge.


Gemt bag hækken

 

Efter en tur i byen gik den 34-årige gennem Kongens

Have mod banegården. To udenlandske mænd havde

skjult sig bag en hæk, hvor de ventede på, at manden

skulle komme forbi.

Den ene truede ham med en pistol, og den 34-årige

måtte udlevere en guldhalskæde, et armbånd og en

pengeclips med ca. 2000 kr. i.

Efter røveriet stak de to mænd af mod slottet og

forsvandt ud af syne.

I følge vagtchefen er signalementet sparsomt.

Person A: 185 cm høj og almindelig af bygning. Stor

næse og buskede øjenbryn. Iført mørke joggingbukser.

Det var ham, der stod med pistolen.

Person B: 185 høj og almindelig af bygning. Iført

cowboybukser

 

 

Kommentar : Ihh , hvor er det da så godt , at politikerne

med trusler om frihedsberøvelse har frataget Danskerne

muligheden for at forsvarre dem selv med samme magt ?..!

 

Havde politikerne ikke skærpet våbenloven som de har

gjordt med op til 1 års ubetinget fængsel for besiddelse af

skydevåben , så kunne det være , at almindelige borgere

havde haft en mulighed for at forsvarre deres ejendom mod

røveriske overfald fra de " ÅÅÅHH så kulturberigende

muhammeddaner drenge "

 

- hvem tror de naive politikere da ellers

ville være så ærlige under frit lejde auktionen at aflevere deres

illegale skydevåben ? Perkerne måske ... ?

 

Nej da - det er der kun Danskere der har gjordt , og nu kommer

Danskerne til at betale dyrt for deres naive lovlydighed , for nu

er det kun fortrinsvis perkerne der har skydevåben til rådighed ,

og dem kan de til gængæld også bare vifte med som det frit

passer dem , for i modsætning til HA og AK81 så jagter politiet ikke

tilnærmelsesvis perkernes våbenarsenaler i samme grad som

Danskernes - hvilket statestikkerne også viser !!!

 

Til alle dèm der ikke har været så dumme og  naive at aflevere

deres u-indregistrerede skydevåben , så skal jeg anbefale at

holde godt fast ved dem , for en dag kommer i måske til at få

brug for dem til at forsvarre jeres liv og ejendom ? !!!.

 

God sommer til alle vore læsere fra redaktionen

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.5/7-09

 

 

__________________________________

 

 

11 af landets største boligforeninger

parate til at sætte kriminelle

muhammeddanere ud af Kommunalt

anviste boliger 

 

Det oplyste DR-nyhederne d.29/6-09.

 

Det lader til at FRIT DANMARKs lokalpolitiske

oplæg har vundet stor bred landsmæssig opbakning ,

hvilket vi naturligvis er glade for.

 

Sammen med FRIT DANMARK har forslaget dog

kun vundet politisk genklang hos Socialdemokratiet ,

hvorfor det helt naturligt kun er anbefalelsværdigt

at foreslå vælgerne at stemme på eèn af disse

hvis man ønsker en fremtidig hård og effektiv kurs

overfor de kriminelle fremmedbander.

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.30/6-09

 

_____________________________________

 

 

Bandekrig i Odense ude af kontrol

 

Da de to bander i efteråret stødte sam­men adskillige

gange, gik det kun ud over personer med tilknytning

til en af de to grupper, når der blev slået, stukket eller

skudt på åben gade.

 

Men siden unge fra Hells Angels-støtte­gruppen AK81

den 13. juni gik til an­greb flere steder i Odense på unge

ind­vandrere er stadigt flere helt alminde­lige mennesker

blevet mål ved en fejl. Helt præcist syv på bare 14 dage.

 

"Det er jo fuldkommen sindsygt, det der foregår lige i

øjeblikket," lyder det bramfrit fra leder af vagtcentralen

hos Fyns Politi, Torben Schultz-Pedersen.

 

Tilfældige mænd beskudt

 

I søndags blev to helt tilfældige mænd beskudt af

kriminelle i to biler på Ejbygade i Odense.

 

"Vi har oplevet flere tilfælde, hvor ganske almindelige

mennesker, der er kommet gående på gaden i Odense,

er blevet stoppet og kropsvisiteret af nogle af de her

mennesker, fordi de troede, at de havde en eller anden

del i konflikten," siger Torben Schultz-Pedersen.

 

Øget beredskab

 

Og at banderne nu tilsyneladende er begyndt at gå

politiet i bedene i den nyoprettede visitationszone, får

politiet til at reagere skarpt.

 

Dels er der skruet op for beredskabet, og dels har man

nu fået hjælp fra Rigspolitiets rejsehold, der har udlånt

fem-seks mand til at hjælpe med opklaringen af de mange

voldsomme angreb.

 

"Det er det lange seje træk, der skal til for at opklare de

her sager, men heldigvis har vi så sent som søndag oplevet,

at folk på gaden hjælper os ved at fortælle, hvad de har set,"

siger Kirsten Fischer, der er leder af Fyns Politis særlige

bandeafdeling.

 

Og netop hjælp fra offentligheden kan være det, der sender

flere af bandemedlemmerne bag tremmer, som det skete i

går for en 21-årig mand med indvandrerbaggrund, der sigtes

for skudepisoden på Ejbygade. Han blev varetægtsfængslet i

 fire uger.

 

 

Kommentar :Ja , vi har så sandelig meget at takke de

etablerede politikere for. At de på grund af " political correktnes "

de sidste mange år ikke har turdet gøre noget ved de voksende

problemer med muhammeddanerne , ser vi resultatet af nu !.

 

Min opfordring til alle skal være , at man straffer dem til

Kommunal- og Regionalvalget i November og lader være med at

stemme på dem - og i stedet for stemmer på nogle kandidater

fra FRIT DANMARKs tværpolitiske liste.

 

Så er der en god chance for at der kommer andre boller på suppen.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.30/6-09

_____________________________________

 

 

Dement mand skudt i ansigtet af unge med

indvandrerbaggrund

 

 

Offentliggjort 27.06.09 kl. 10:12 JP - opdateret kl. 13:24

 

En 65-årig mand med demens blev i aftes passet op

af en gruppe på syv-otte unge, da han var på vej fra

sin bopæl på et plejehjem til Q8-tanken på Hundige

 Bygade.

 

" GÅ TIL MODSTAND ALLE DANSKE , ALLE MAND SOM EÈN ,

OG GØR DANMARK FRIT "

 

  

    

_________________________________

 

 

 To mænd lagde terrorplaner

 

Offentliggjort 26.06.09 JP kl. 10:29

 

 

To mænd på 24 år blev i formiddag i Østre Landsret

kendt skyldige i at planlægge et terrorangreb et sted

i Danmark eller i udlandet.

 
 

Sagen startede, da den ene af mændene i maj 2007

kom hjem efter et ophold i Pakistan.

 

I Kastrup stod PET klar og skyggede ham, efter at man

havde fået et tip fra amerikanske efterretningskilder.

 

Politiet installerede skjulte kameraer i hans lejlighed

på Glasvej i Københavns Nordvestkvarter og kunne

følge, hvordan de to mænd fremstillede en mindre

mængde af sprængstoffet TATP og prøvesprængte

det i opgangen.

 

Den 4. september 2007 var PET så sikker på, at et

terrorangreb var under opsejling, at man ikke turde

vente længere. I alt otte personer blev anholdt, men

kun de to nu 24-årige mænd blev tiltalt.

 

I byretten blev manden, der havde været i Pakistan,

idømt 12 års fængsel, mens den anden blev idømt

syv års fængsel og blev udvist til Afghanistan, hvorfra

han som et-årig kom til Danmark med sin familie.

 

Østre Landsret tager senere i dag stilling til, hvilken

straf de to mænd skal have.

Ritzau

 

 

Kommentar : Ja , islams mange fanatister har så

sandelig en masse" kulturberigelse " at byde på overfor

deres " tosse-dumme værter " !.

 

Men når man et øjeblik ser bort fra deres

overrepræsentation i alle kendte kriminalstatestikker og

prøver at tænke på , hvad den islamiske " kulturberigelse "

koster det Danske samfund , så MÅ der blandt de

etablerede politikere være en flov smag i munden når man

prøver at sammenholde de udgifter de udgør , med en helt

nøgtern sammenligning med , hvad det Danske samfund

kunne have fået for de samme penge !.

 

Vores pensionister kunne have haft verdens bedste

ældrepleje , hospitalsvæsnet ville have været nummer 1. 

på jordkloden , og vi ville have haft et samfund , som til

dagligt ville have været trygt og godt at færdes i !.

 

Istedet for har vores politikere valgt at skrue ned for

vældfæren , og byde os på utryghed og milliard udgifter

til opretholdelse af selvpineriet. Er det hvad vi gerne

vil have for vores skatteyder kroner ?

 

Hvornår vågner Danskerne op til dåd ?

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.26/6-09 

 

 

 

___________________________________

 

 

Konservativ ungdom :

 

Pensionister, arbejdsløse og andre danskere

på overførselsindkomster bør ikke have lov

til at stemme til folketingsvalgene.

"Modtagere af offentlige ydelser er

samfundsnassere. Hvis de fratages stemmeretten,

kan de ikke stemme på politikere, der vil forhøje

ydelserne," lyder filosofien.

 

Det er en ualmindelig flabet og højrøvet attityde som

de ny-konservative ligger for dagen i deres nyeste

" politiske " udspil som kom idag

 

Det var en rigtig ny-begynder  " wanna-be " attityde

der kom til sin ret , da de højtsvævende , og

ikke åndeligt-tilstedeværende ny-Konservative skulle

leve op til deres STORE forbilled , hvor man som fortidigt

idol iklædte sig skrårem og seler og HEILEDE TIL HIMLEN

 og sagde " SIEG SOL " - alt imens man bekendte sig til en

ideologi som umiskendeligt mindede om nazismen

 

At totalitarisme ikke længere er forbeholdt visse politiske

og religiøse  stater er dette et godt eksempel på.

 

I et demokrati anno 2009" er der stadig AN-ALFABETER

der ikke kan - og vil forstå at der er skæbner som ikke

selv har valgt at blive trafikoffer , sygdomsramt eller

på anden måde er blevet stødt ud af samfundet , men

stadig har en politisk mening om det samfund som de lever i.

 

Disse uheldige mennesker skulle vel nok aflives på den mest

humane vis - hvis det stod til 40`ernes DANSKE EFTERFØLGERE ,

men sådan foregår det heldigvis ikke , da hjernedødskriteriet

også gælder  Ny-Konservatives indgang til Dansk politik !

 

Man kan narre nogle , men man kan ikke narre alle folk på

samme tid ! 

 

U-logisk tankegang - kombineret med et ikke medmenneskeligt

livssyn gør jo , at disse tosser ikke er troværdige i Dansk politik -

hvorfor man heldigvis kan udelukke 90% af den almindeligt tænkende

befolkning nogensinde kunne få sig selv til at stemme på

disse - indimellem - højtuddannede - men ganske ukompatible

 bud på et fremtidigt samfunds værdigrundlag !.

 

Man kan selvfølgelig aldrig udelukke , at der skulle være en 2-5 %

der stadig ville stemme på en enkelt Ung-Konservativ blondine med

hang til spanking og selvpineri , men heldigvis er der et klart 

flertal i befolkningen der ikke mener vi kan bruge deres højrøvethed

til noget som helst !.

 

Min største foragt !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.25/6-09

_____________________________________________________

 

 

    Mange så det , men greb ikke ind...

 

18-årig pige på vej hjem sparket ned af

muhammeddaner 

 

En 18-årig kvinde på vej hjem efter en bytur i Roskilde

blev befamlet af en ung mand, der til sidst sparkede

 hende omkuld og stjal hendes taske.

 

En tyrkisk-udseende mand på 18-20 spurgte, om hun

ville have sex med ham. Da hun sagde nej, pressede

han hende op ad en mur og befamlede hende.

 

Det lykkedes hende at vriste sig fri, men han

indhentede hende og gav hende et kraftigt slag i

hovedet.

 

Den 18-årige har forklaret, at selvom hun lå på jorden og

råbte "lad mig være", gik flere personer forbi uden at

gribe ind.

 

I stedet gav gerningsmanden hende et spark i siden

og stak af med hendes taske.

Ifølge politiet var røveren 170-175 cm høj, slank og i

mørkt tøj.

 

 

Kommentar :Ud over muhammeddanernes fuldstændig

uacceptable adfærd og manglende respekt overfor kvinder,

så falder det med det samme i øjnene , at selv om folk

kunne se at kvinden var i problemer , så turde de ikke

gribe ind.

 

Dette skyldes i høj grad , at de Konservative har strammet

straffeloven i så høj grad , at almindelige mennesker simpelt

hen ikke tør indvolvere sig , af frygt for at de kunne risikere

at komme i klammeri med muhammeddaneren , og at der

simpelthen ikke i øjeblikket er den fornødne retsgaranti for ,

at man ikke lige pludselig selv står med en sigtelse for vold

for at hjælpe et andet medmenneske i nød !

 

Paragraffen for lovligt nødværge trænger i dèn grad til en

revision og en præsisering af , hvad der straffrit kan gøres i

sådan situation , så det ikke længere kommer an på en

" individuel vudering af situationen ".

 

Folk vil jo nødig stå i en situation hvor de kan risikere at

miste deres arbejde og må gå fra hus og hjem , for at hjælpe

et andet menneske i nød. Dette er for såvidt logisk nok , men

det er sandelig ikke moralsk forsvarligt , at vi har en så

vidtgående straffelov , der ikke kan garantere for at kunne

skelne mellem gerningsmand og en " hverdagshelt ".

 

Dette er uacceptabelt og må hurtigst muligt laves om , så

der i fremtiden ikke skal være tvivl om at man som

almindelig borger kan og må hjælpe i en sådan situation ,

og at man uden retslige repræsalier trygt kan gøre det.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.21/6-09

 

 

_________________________________________________________

 

 

   Vi hilser Socialdemokratiets nyeste udspil velkomment i de fælles

    bestræbelser på igen at gøre Odense til en tryg by at færdes i...

    

 

 

P-bøder skal stoppe bander

 

P-bøder til de kriminelle, hvis de parkerer ulovligt.

 

Bandemedlemmer skal sættes på gaden, hvis de

bor til leje og for eksempel har ulovlige husdyr.

 

Og aktivering af de kriminelle på kontanthjælp skal

 foregå om aftenen, så de ikke kan lave optøjer.

 

Det er nogle af forslagene i en detaljeret og

omfattende plan, som Socialdemokraterne i Odense

har fremlagt for at komme bandekrigen til livs.

 

En bandekrig som eskalerede i den fynske

hovedstad i weekenden og har ført til, at politiet nu

tjekker, om folk på gaden har våben på sig.

 

"Det er en hårdkogt gruppe af kriminelle vi har i

vores by, og som hærger uden forståelse og

medfølelse for andre mennesker.

 

Derfor skal vi slå hårdt ned, og forfølge dem døgnet

rundt med alle de tænkelige lovlige midler vi har i

kommunen i samarbejde med politi og Skat," siger

rådmand Anker Boye (S), og kalder forslaget for en

kommunal Al Capone-model.

 

 

Kommentar :Først og fremmest vil jeg sige , at vi

fra FRIT DANMARKs side føler os beæret over , at nu

også Socialdemokratiet har valgt at støtte os i eèt af

punkterne i vort valgprogram ;

 

 Udsmidning af kriminelle muhammeddanere fra

Kommunalt anviste boliger.

 

Om noget , så beviser dette at både befolkningen og

nogle få fornuftige partier er ved at få nok af  al den

utryghed , som muhammeddanerne skaber ude i

samfundet.

 

At dette forslag skulle komme fra Socialdemokratiet

kommer nok lidt bag på mig , for hvor har  Dansk

Folkeparti været henne i denne debat ? De har jo nærmest

været ikke tilstedeværende.

 

Ikke desto mindre er vi naturligvis parate til at støtte

op om dette forslags gennemførelse i et samarbejde

med Socialdemokratiet , såfremt vælgerne giver os

mandat til dette ved Kommunalvalget til November.

 

Et skulderklap herfra til Anker Boye.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.19/6-09

 

______________________________________________________________

 

 

    Citat : Jan Boye - Borgmester i Odense - "Odense er en tryg by ! "???... 

 

 

Vollsmose erklærer sig klar til kamp mod HA

 

I weekenden stødte indvandrerbander og medlemmer af

Hells Angels støttegruppe AK81 sammen fem steder i

byen.

 

I et vejkryds blev en ung indvandrer stukket ned, mens

flere andre blev overfaldet.

TV 2/NYHEDERNE har besøgt byens to

indvandrergrupperinger, Grupperinger, der bærer

skudsikker vest og har skarpladte våben og erklærer sig

klar til kamp mod Hells Angels og deres støttegruppe

AK 81.

 

I Vollsmose møder TV 2 først omkring 30 unge mænd

med indvandrebaggrund, flere af dem er iført skudsikre

veste og nogle har skarpladte våben

 

"Vi er ingen bande, vi er brødre"

Gruppen lægger ikke skjul på, at de har tilknytning til

hashmiljøet i Odense, men afviser, at de skulle være

en bande: De er, siger de, et broderskab.

 

Et andet sted i Vollsmose møder TV 2's reporter

medlemmer af gruppen Black Ghost, som ifølge politiet

står bag hård kriminalitet som afpresning og narkotika.

 

Vil stoppe overfald

Selv hævder de, at de kun eksisterer for at beskytte

indvandrere mod rockerne. Til TV 2/NYHEDERNE siger

de, at hvis ikke politiet stopper overfaldene, vil de selv

sætte en stopper for rockerne.

 

Fra parkeringspladsen i Vollsmose lyder budskabet til

rockerne, som de mener overfalder uskyldige indvandrere:

 

"Det hele kommer til at forandre sig nu. For det skal ikke

gå ud over uskyldige. Hvis de vil noget, må de komme til

os, der er bevæbnede, forstår du, hvad jeg mener," lyder

det fra indvandrergruppens talsmand H. T.

 

 

Kommentar :Hvor er det da godt at vi så har en borgmester

i Odense der virkelig tør hanke op i tingene ??? !.- Jeg mener...

 

 

Ved valget i 2005" fremkom FRIT DANMARK i vores valgudsendelse med

et åbentlyst signal om , at Odense var ved at blive en " utryg " by at

færdes i til hverdag.

 

Dette rystede partiet " de Konservative " så meget i deres grundvold at

man blev nød til at tilkalde forstærkning fra København i form af tidligere

Justitsminister Lene Espersen ( Konservative ) til et vælgermøde - som

selvfølgelig var stærkt dækket pressemæssigt - for at vildlede vælgerne

i den tro , at dette absolut ikke havde sin rigtighed!.

 

Nu står vi igen i et valgår , og kriminalstatestikkerne peger den forkerte

vej for de Konservative - det ved de etablerede politikere godt - , så

hvad gør man så for at prøve at få ro på de ulidelige og sædvanlige

mellemøstlige ballademagere ?

 

 - JO - , man tager da bare ud blandt muhammeddanerne

i Dianavænget " , - Odense SV. i år 2008 - OG LOVER BALLADEMAGERNE

EN BELØNNING for at have overtrådt så godt som ALT hvad der findes af

kriminelle gerninger ifølge Dansk lovgivning ! :

 

MANDEN LOVER DEM EN MOOSKE !!!.....?

 

Dette er ikke en mand som holder hvad han lover - tingene er blot

blevet værrere med årene der er gået , men det lader stadig spørgsmålet stå

omkring fremmedkriminaliteten !

 

SKAL MAN BELØNNE MUHAMMEDDANERNE FOR DERES KRIMINALITET ,

ELLER SKAL VI TAGE SKEÈN I DEN ANDEN HÅND , OG BEGYNDE AT

STRAFFE DEM HVIS DE BEGÅR NOGET FORKERT ?

 

Kære vælgere - i ved hvad i har fået for jeres kryds siden 2005" - og det

har ikke været andet end leflen for muhammeddanerne hvis i har stemt på

liste C- de Konservative !. Hvis tingene skal fortsætte ude af trit med

virkelighedens verden skal i bare blive ved med at sætte jeres kryds ved

de Konservative - for dèm der ønsker at blive bedraget kan vi ikke gøre

noget overfor !

 

Derimod kan vi gøre MEGET overfor de 62 % af Odenseanerne der føler

sig mere eller mindre utryg ved de fremmedes udskejelser - fordi " VI TØR ,

HVOR DE ANDRE LEFLER " !!!

 

STEM PERSONLIGT PÅ LISTE I , SÅ VED DU HVAD DU FÅR !!!

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.18/6-09

__________________________________________________________

 

 

Dèt med det Danske sprog og studenterhuen er " meje meje svær "... 

 

 

Ja - ja , jeg forstå... 

 

En hverdags beretning om kulturberigelsen i en provinsby

 

 

 Idag skulle min pige og jeg ned i den lokale Lidl butik i

Odense. Med os havde vi taget nogle få tomme flasker

for at få dem af vejen.

 

Da vi ankom , stod der en mellemøstlig " kulturberiger "

ifærd med at læsse 6 blandede kasser ind i

flaskeautomaten.

 

Ved kasse nummer 4 spyttede automaten kassen ud igen ,

og med blip blip lyde indikerede displayet at man ikke

modtog denne form for pant i Lidl.

 

Der var tale om en orginal Coca Cola kasse.

 

Dette lod dog ikke til at influere på muhammeddanerens

dømmekraft , hvorefter han blot vendte den om - måske

i håbet om at bedrage maskinens Dansk kundskaber ?

Igen glammedede maskinen , og skrev tydeligt på Dansk

i displayet , at denne type pant modtages ikke , alt imens

den spyttede kassen ud igen.

 

Men INGEN muhammeddaner skal lade sig hunse af, - af 

en maskine , så han prøvede 4 gange mere at få maskinen

til at give pant , men uden held.

 

På det tidspunkt var der begyndt at dannes en længere

kø af folk , som også havde et errinde ved flaske automaten ,

så jeg hendvendte mig høfligt til manden på Engelsk og sagde :

"Ekscuse me , but the machine does not take this kind of

emballage " , hvortil han svarede : " Ja - ja , jeg forstå "

 

Men man tager ikke sådan bare uden videre pis på en

muhammeddaner , så nu havde han udtænkt en anden plan.

Han begyndte nu at håndfodre automaten med de tomme

flasker fra kassen , som automaten i første omgang havde

afvist i kasseform. Det viste sig som en succes , hvorefter

flaskerne èn efter èn kom op af kassen og ind i maskinen.

 

Køen var nu blevet så lang , at folk stod i kø ved

flaskeautomaten til langt ud på parkeringspladsen og dørene

stod og klappede hele tiden.

 

Da den allersidste glas -Cola flaske var stukket ind , så skulle

man alligevel prøve for 6 gang , OM det nu ikke var

flaskeautomaten der var noget galt med , for det kunne jo næppe

være muhammeddanerens Dansk kundskaber eller interlekt der

kunne fejle noget ??? , men kassen kom igen retur uden

påtegning af pant , og det kunne man tilsyneladende stadig 

ikke forstå fra mandens side..

 

ENDELIG kom kasse nummer 5 ind i maskinen , og den udbetalte

heldigvis for os andre - nu 8 mennesker - pant til muhammeddaneren.

Men ligesom for at være på den sikre side , så skulle man alligevel

for 7ènde gang prøve at se , om den dumme maskine da ikke ville

udbetale pant for Coca-Cola kassen , og ind røg den nu tomme kasse

igen.

 

Men der var intet nyt på vestfronten - maskinen afviste igen kassen

og viste igen på det digitale display på Dansk , at man ikke modtog

denne form for emballage i Lidl.

 

Nå , men så blev den sidste kasse læsset ind i automaten , og til alles

lættelse udbetalte den pant til muhammeddaneren , og vi troede nu at

vores vente-prøvelser nu endelig var ovre - men nej.

 

For man skulle alligevel til sidst sikre sig , at automatens genkendelses

mønster ikke var defekt , hvorfor muhammeddaneren for 8ènde gang

sendte den tomme Coca Cola kasse ind i automaten - med samme

nedslående resultat , som første gang han prøvede !.

 

Enden på det hele blev , at muhammeddaneren tog kassen med sig

ind i Lidl , og formentlig ligger den i skrivende stund under mandens

hovedpude , for man ved vel ikke om automaten har skiftet mening

næste gang man skal i Lidl og handle ?

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.18/6-09

 

 

____________________________________

 

 

En tanke blot i krigen imellem

islam og vestens værdier  

 

Af Michael Ellegaard d. 17/6-09

 

 

Det gjorde mig oprigtig ondt at høre i nyhederne at

der var 3 Danske soldater der havde mistet livet i

deres forsøg på at få et islamisk land ind på en vestlig

kurs.

 

Men der ophører logikken også !

 

Hvorfor skal Danske sønner og døtre kæmpe og dø

for et land , som end ikke vil fatte og adobtere 

graden af ordet " frihed " ?

 

Vi står tilbage med en meningsløs sorg overfor hvad

de har mistet , men endnu mere står vi med en sorg ,

som politisk overhovedet ikke giver en mening !

 

Hvis de kultur-fremmede har noget kært , så må de sku

gøre som vore forfædre og selv træde i karakter og indgå

i den lokale modstandsbevægelse ! 

 

 

Vi har idag et politisk regeret  land ( Danmark ) , hvor

flertallet af vælgere har valgt at sætte sig selv i en bås

og sige  :

 

" nu har vi i 30 år stemt på XXXX , så det gør vi jo også

næste gang " -  

 

(og solgte politikerne Danmark til udlandet

imellemtiden ville vælgerne sikkert heller ikke lægge mærke til det ) 

 

 - "men det gjorde jo sikkert heller ikke noget fordi "vi

ALTID har stemt som vi stemmer nu " !... , og dèt vil

vi jo blive ved med ???

 

Jammen kære venner , hvor skal galimatiasen så ende ?

 

Dem , der gider ofre sig for islam , skal selvfølgelig både

 lade sig skyde og bombe - som det sig behørigt bør - imens

de samme personer skal vide , at deres indsats kunne gøre

10 foldigt mere gavn ved hjemmeværnet , eller som politisk

aktiv i politiske foreninger , som er demokratisk anlagt i

Danmark , - og som prioriterer vor DANSKE jord ti-tusinde

gange højere end en vidt fremmed kultur , som kun ser os

som " dhimmier " i deres eget lille forvitrede verdens billede !

 

TIL VORE SOLDATER :

KOM HJEM OG KÆMP FOR DANMARK - VI FÅR BRUG FOR JER !

 

 

NB: Da jeg ved , at vi ifølge vores statestiks følge nummer

kan se , at i er mange der ser vores hjemmeside fra

muhammed-stan ( Afghanistan og Irak ) - rundt omkring i verden ,

 så vil vores hilsen til jer være :

 

 

STAY ALIVE ! - and come back and strike a bigger battle !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.17/6-09

 

 

NB: her er " dagens statestik " drenge - i er ikke alene... !

 

 

 

 

19 of 19 from Countries

#

Hits

%

Visits

Country

1

11925

90.71

239

Denmark

2

441

3.35

181

United States

3

270

2.05

36

Great Britain (UK)

4

169

1.29

75

Germany

5

75

0.57

15

Spain

6

56

0.43

3

Sweden

7

45

0.34

3

Romania

8

28

0.21

6

Panama

9

26

0.20

8

Russian Federation

10

25

0.19

2

Netherland

11

16

0.12

5

China

12

16

0.12

2

Philippines

13

13

0.10

8

France

14

12

0.09

6

Czech Republic

15

8

0.06

1

Latvia

16

8

0.06

1

Slovak Republic

17

7

0.05

1

Unresolved

18

5

0.04

1

Ukraine

19

2

0.02

0

Brasil

#

Hits

%

Visits

Country

 

 

 

Countries

19 of 19 from Countries
# Hits % Visits Country
1 11925 90.71 239 Denmark
2 441 3.35 181 United States
3 270 2.05 36 Great Britain (UK)
4 169 1.29 75 Germany
5 75 0.57 15 Spain
6 56 0.43 3 Sweden
7 45 0.34 3 Romania
8 28 0.21 6 Panama
9 26 0.20 8 Russian Federation
10 25 0.19 2 Netherland
11 16 0.12 5 China
12 16 0.12 2 Philippines
13 13 0.10 8 France
14 12 0.09 6 Czech Republic
15 8 0.06 1 Latvia
16 8 0.06 1 Slovak Republic
17 7 0.05 1 Unresolved
18 5 0.04 1 Ukraine
19 2 0.02 0 Brasil
# Hits % Visits Country

19 of 19 from Countries
# Hits % Visits Country
1 11925 90.71 239 Denmark
2 441 3.35 181 United States
3 270 2.05 36 Great Britain (UK)
4 169 1.29 75 Germany
5 75 0.57 15 Spain
6 56 0.43 3 Sweden
7 45 0.34 3 Romania
8 28 0.21 6 Panama
9 26 0.20 8 Russian Federation
10 25 0.19 2 Netherland
11 16 0.12 5 China
12 16 0.12 2 Philippines
13 13 0.10 8 France
14 12 0.09 6 Czech Republic
15 8 0.06 1 Latvia
16 8 0.06 1 Slovak Republic
17 7 0.05 1 Unresolved
18 5 0.04 1 Ukraine
19 2 0.02 0 Brasil
# Hits % Visits Country

 

 

 

 

___________________________________________________

 

 

  Ikke kun de unge muhammeddanere ved hvordan

    den skal kringles...

    

 

 47 årig palæstinenser fængslet for

Menneskehandel, røveri, overtrædelse

af narkotikaloven og våbenloven.

 

Menneskehandel, røveri, overtrædelse af

narkotikaloven og våbenloven.

 

Det er det sigtelserne lyder på mod en 47-årig

statsløs palæstinenser, som i dag blev fængslet i

tre uger ved et lukket grundlovsforhør i retten i

Viborg, oplyser P4 Midt & Vest.

 

Sagen er en del af et større kompleks, hvor en

knap 40-årig kvinde fra Uganda angiveligt er

blevet lokket til Dan­mark, voldtaget og tvunget

til prosti­tution i Viborg i godt to uger fra slutningen

af maj til midten af juni.

 

Hun har selv henvendt sig til politiet og er i

sikkerhed i et kvindecenter.

 

Udlændingeservice har erklæret hende handlet

og udsat hendes udrejsefrist.

 

En kvinde og yderligere en mand er også sigtet i

sagen. De blev begge varetægtsfængslet ved Retten

i Herning i lørdags.

 

 

Kommentar :Det må snart være tydeligt for alle at se ,

at islamister - uanset hvor de kommer fra - og hvor

gamle de er INTET positivt

har at tilbyde det Danske samfund !

 

De har deres egne normer , love og adfærdsmønstre -

og er iøvrigt fuldstændig bedøvende ligeglad med

den Danske lovgivning , og hvad vi i Danmark betragter

som rigtigt eller forkert.

 

Sålænge de kan få lov til at klumpe sammen i ghettoerne

rundt omkring i landet og hæve deres bistandshjælp -

uden at de af den grund føler sig forpligtet til at blive

integreret i det Danske samfund , ja - så varer det nok

heller ikke så længe før de forlanger selvstyre ude i

paralel-samfundene , - og med de slappe politikere vi har

siddende , så er jeg slet ikke i tvivl om at dèt skal de også

nok få !!!

 

Istedet for at sende dèm hjem , der aldrig vil eller kan blive

integreret i det Danske samfund ? - hvor svært kan det være ? !.

 

Gud bevare Danmark , for politikerne gør det sku ikke !...

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.17/6-09

 

_____________________________________________________________

 

 

     Potentielle terrorister er på vej... 

 

Løsladte Guantanamo fanger kan

komme ind i Danmark 

 

Danmark vil ikke kunne afvise tidligere fanger fra

Guantanamobasen på Cuba, skriver politiken.dk.

16/6-09

 

EU og USA er blevet enige om, at enkelte EU-medlemslande

skal modtage tidligere indsatte fra den omstridte base på

Cuba, hvis de ikke kan vende hjem til deres hjemland.

 

Shengenområdet

Fangerne kan rejse ind i Danmark, hvis de er kommet ind i

et andet EU-land. 

- Hvis de først kommer ind i EU, så kan de rejse hen, hvor

de vil.

 

Når de først er i Shengenområdet, så har de fri mulighed

for at komme til Danmark, siger forsker i sikkerhedspolitik

ved Dansk Institut for Internationale Studier Bjørn Møller. 

 

USA har sendt en indtrængende appel til EU, som lover at

hjælpe USA's præsident Barack Obama med at overholde

sit løfte om at lukke Guantánamobasen ved at

tage imod nogle af de 240 fanger, som skal forlade basen.

 

Italien har allerede givet tilsagn om at modtage 3.

 

 

Kommentar :Det er ikke just betryggende at vide , at

potentielle terorrister i fremtiden kan lande i Danmark ,

og herfra planlægge og udføre eventuelle terrorangreb.

 

Der er ingen tvivl om , at disse tidligere fanger har et had

til vesten , efter mange års indespæring uden dom.

 

Dette had kan meget sandsynligt omdannes til hævn i form

af terrorisme overfor vestens mange " vandtro " !.

 

Derfor er der brug for politisk indgriben hurtigst muligt

hvis dette skrækscenario ikke skal blive til virkelighed ,

og Shengen samarbejdet fremtidigt bliver skyld i

terrorisme på Dansk jord.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.16/6-09

 

___________________________________________________

 

 

       Profeten mohammed blev væk , og ...

 

 

  Wilders leverede varen


Den kontroversielle hollandske politiker Geert Wilders

lagde ikke fingre imellem, da han holdt tale

 ytringsfrihedskonference på Christiansborg.

 

- Islam er ikke en religion. Det er en totalitær ideologi.

 

Islam og muslimer er dertil roden til alle Vestens problemer,

lød det fra en insisterende og urokkelig Geert Wilders i

København søndag eftermiddag.

 

Den hollandske politiker skuffede ikke sine kernelyttere, da

han holdt tale ved Trykkefrihedsselskabets konference

”Ytringsfriheden og islam” på Christiansborg..

 

Wilders, der med sit eget parti ”Frihedspartiet” blev

næststørst i Holland ved det netop overståede valg til

Europaparlamentet , begyndte sin tale med at prise

socialdemokraternes nedtur i stort set alle europæiske

lande.

 

”Sharia-socialisterne”, kaldte han dem, fordi han mener, at

socialdemokraterne med årelangt knæfald for

multikulturalisme har givet islamister frit spil.

 

Ingen kildeangivelse

 

Socialdemokrater og kultureliten i Europa er blevet

gennemskuet af vælgerne, og de har straffet dem for at

være enige med muslimer i alt, hævdede Geert Wilders.

 

 

Han medgav, at der findes muslimer, som integrere sig i

Vesten og følger skik, love og regler.

Men det er få, mener han.

 

- Fakta lyver ikke, sagde den hollandske politiker. Og han

opremsede en række tal fra forskellige lande, som var

uden kildeangivelse.

 

Eksempelvis at fire ud af ti britiske muslimer ønsker

sharilov, at halvdelen af hollandske, muslimske studerende

har forståelse for terrorangrebet 11. september eller at en

tredjedel af franske muslimer ikke ønsker at fordømme

selvmordsbombere.

 

Kritiserer Obama

 

Det er, ifølge lederen af det hollandske ”Frihedspartiet”, et

spørgsmål om de gode i Vesten mod de onde i Mellemøsten.

 

For essensen af islam er en anden end ejegode

socialdemokrater i Vesten tror.

 

- Det er en totalitær ideologi, der ønsker at kontrollere og styre

alt og alle. Der findes ikke moderat islam, sagde Wilders.

 

Han mindede om, at premierminister Winston Churchill i sin tid

sammenlignede koranen og Hitlers ”Mein Kampf”. Han mente,

at USA's præsident Barack Obama

”skulle sendes tilbage til skolen for præsidenter” for at række

hånden ud til den arabiske verden.

 

Syv forslag

 

- Og jeg kunne blive ved og ved med at tale om, hvad der sker i

Europa. Det gør jeg ikke, fordi det vil gøre jer syge, sagde Geert

Wilders, der i stedet opstillede en række punkter, som han kaldte

forslag.

 

 1. Boycut FN’s råd for menneskerettigheder, som er en trussel mod ytringsfriheden 
 2. Anullér alle love mod hadsk tale i Europa. De hjælper kun muslimer til at offergøre sig selv
 3. Vær hårdere mod kriminalitet, som først og fremmest begås af invandrere
 4. Alle muslimske skole skal lukkes. De er fascistiske institutioner
 5. Luk alle moskéer og tillad ikke byggeri af nye
 6. Vigtigst: Lad os skaffe os af med vore egne kujonledere. Færre Chamberlains, flere Churchills!

Geert Wilders sluttede sin tale af med at citere sidstnævnte fra

dennes tale til den britiske nation under 2. Verdenskrig:

”Vi overgiver os aldrig”.

 

Wilders blev tidligere i år nægtet adgang til England med

henvisning til, hvad englænderne mener er rabiat og hadefuld

tale fra hans side.

 

Den hollandske politiker står også tiltalt i en sag i sit hjemland for

sin kontante retorik, hvor han sammenligner islam og nazisme.

 

 

 

Kommentar : Denne mand kunne de indvalgte Danske politikere

lære en hel del af - og dette uanset politisk ståsted !

 

Istedet for at lefle overfor muhammeddanerne , skulle vore

politikere istedet tage ved lære og sige fra overfor den snigende 

islamisme som i stigende grad vinder indpas alle steder i det

Danske samfund .

 

Gør politikerne ikke dette , er jeg overbevist om at de allerede ved

det kommende Kommunal- og Regionalrådsvalg 2009" vil blive

straffet hårdt af vælgerne , der denne gang vil sætte deres kryds

ved kritikere af islamismen , istedet for at spilde deres stemme

ved " gammelpartierne " der ikke ønsker at gøre noget reèlt ved

de voksende problemer alligevel.

 

Og det er godt det samme , for " laden stå til politik " overfor

muhammeddanerne er netop dèt som har bragt vort før så

fredelige lille land på randen af borgerkrig med skyderier på

gaderne , daglige voldelige overfald , voldtægter og røverier

- altsammen begået af islams horder imod den Danske befolkning !.

 

Skal dette vendes til det bedre , skal der innovation og nytænkning

til , og dette betyder også et opgør med den gamle " political correktnes "

når der skal snakkes fremmedpolitik.

 

Realisme og handlekraft overfor muhammeddanismen er den

eneste redning for vort lille land i fremtiden , hvis vi ikke om føje

år skal blive tvunget til underkastelse under erobrer-religionen

islams anti-demokratiske og barbariske sharia lovgivning !.

 

Det er endnu ikke for sent !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.14/6-09

 

 

 

_________________________________________________________

 

 

    Kulturberigelsen breder sig... 

 

Flere i bandeslagsmål i Odense

 

Der er åben krig i Odenses gader mellem rockere fra

Hells Angels' støttegruppe AK81 og unge med

indvandrerbaggrund.

 

Det mener politiet, efter at grupperne mindst fem

gange på forskellige steder i Odense er tørnet sammen

her til eftermiddag.

 

"En mand med indvandrerbaggrund er bragt til

sygehuset med flere knivstik i kroppen, og vi ved intet

endnu om hans tilstand.

 

Men det er en meget tilspidset situation," siger vagtchefen

ved Fyns Politi.

 

Der er også brugt køller i kampene mellem rockerne og

de unge med indvandrerbaggrund, og flere vidner har set

dem bære skydevåben.

 

"Våbnene er dog ikke blevet affyret," siger vagtchefen.

Politiet er nu talstærkt til stede ved Odense Universitets

Hospital, hvor knivofferet skal på operationsbordet.

 

 

Kommentar :Tja , - hvor svært kan det være ? Hvis jeg

følte mig u-ønsket i et land som jeg var imigreret til , ville

det nok ikke tage mig mange minutter for at beslutte at

rejse hjem igen , hvis jeg følte mig SÅ u-ønsket , at den

oprindelige befolkning begyndte at stikke til mig med kniv

og mit liv var i fare !!!.

 

Som jeg kan se problemet , ejer vort nye " herrefolk "

hverken PLI eller FINTFØELSE , og - tja - så må man jo

tage hvad der kommer af ridser og skrammer !

 

Eèn ting er sikkert , og det er , at det ihvertfald ALDRIG

har været op til det Danske folk hvorvidt vi skulle have

" gæster " i Danmark eller ej - med de problemer det har

skabt , for en folkeafstemning har politikerne jo så flot

blokeret for i over 30 år nu !.

 

Heja Danmark.... ( ! )

 

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.13/6-09

 

__________________________________________________

 

 

    Integrationsministeriet fik ondt i somvittigheden...

  

 Flygtninges ferier i Irak skal undersøges

Irakere med flygtningestatus i Danmark rejser hjem på ferie i Irak.

De risikerer nu at få frataget deres opholdstilladelse.

Danske myndigheder har i årevis haft kendskab til, at herboende

irakere er taget til hjemlandet på ferie eller familiebesøg.

 

Det er sket, selvom de har fået flygtningestatus i Danmark, fordi

de var forfulgte i Irak, skriver Jyllands-Posten.

 

Allerede i 2000-2001 gjorde politiet Udlændingeservice

 opmærksom på, at man i Københavns Lufthavn havde opdaget,

at irakiske flygtninge havde været på ferie eller familiebesøg i

hjemlandet.

 

Nogle af dem er her på tidsbegrænset ophold, så de kan sendes

hjem, hvis deres situation ændrer sig. De risikerer nu at få

inddraget deres opholdstilladelse, hvis de tager til Irak.

 

- Jeg har indskærpet over for mine embedsmænd, at de skal se

på sagerne igen, hvis der er tale om irakere med en tidsbegrænset

status som flygtninge, siger integrationsminister

Birthe Rønn Hornbech (V).

 

Udlændingeservice har ingen tal på, hvor omfattende trafikken er,

 og politiet opdager kun hjemrejserne, hvis irakerne har irakiske

stempler i deres pas.

/ritzau/

 

 

Kommentar :Det er groteske tilstande der udspiller sig i

integrationsministeriet.

 

I over 9 år har disse såkaldte " flygtninge " kunne tage på

ferie i det land de foregiver at være flygtet fra , selv om

politiets udlændingeservice havde gjordt

integrationsministeriets embedsmænd

opmærksom på denne trafik !.

 

At Birthe Rønn Hornbech skulle have været helt uvidende

om dette forhold , vil være lidt af en umulighed !.

 

Man har fra politisk hold simpelthen valgt stiltiende at føje

muhammeddanerne i deres ønsker , selv om dette strider

imod lovgivningen på området.

 

Dette eksempel er langtfra det eneste eksempel på politikernes

leflen overfor muhammeddanerne - vi kan blot tage sagerne

omkring flerkoneri - muhammeddanerne har også stiltiende

fået lov af politikerne til at praktisere dette i årevis uden

myndighedernes indblanding indtil pressen blev

opmærksom på forholdet , og sagen kom til offentlighedens

kendskab. - og dette selv om det strider imod

den Danske lovgivning på området !.

 

Og nu vi er igang , så kunne det være yderst relevant at få

politikernes svar på , hvormange andre nationaliteter - som

har status af flygtninge i Danmark - der praktiserer at rejse

på ferie i det land de foregiver at være flygtet fra ?.

 

For skal man være til grin for sine egne skatteyder kroner ,

så kan vi ligeså godt få kortene på bordet , så folk selv kan se

hvor grotesk vore folkevalgte politikere forvalter landets surt 

opsparede skattekroner i en krisetid.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.11/6-09

________________________________________________________

 

 

   Halvdelen af Pakistanske indvandrere i Danmark sætter

   lighedstegn mellem islam og politik

 

 

    50 % af alle pakistanske indvandrere og deres efterkommere ser positivt på, at

religiøse ledere påvirker, hvordan folk stemmer ved valg og har indflydelse på

regeringens beslutninger, mens " kun " 30 % af efterkommere fra Tyrkiske

indvandrere mener det samme.

 

Dette skriver Kristligt Dagblad d.10/6-09.

 

 

Kommentar :Dette er blot en lille statestik , men med stof til stor eftertanke !.

 

Vi har her at gøre med en stor gruppe af muslimske indvandrere , der ønsker

islams lære implanteret i det Danske politiske system ved hjælp fra imamer

og Danske landsskadelige politikeres leflen overfor disse .

 

Dette viser også med stor tydelighed , at islam ikke blot er en trosretning

som budisme , hinduisme , kristendom m.f , men er uløseligt forbundet med

sharialovgivningens bud !.

 

Der står også i koranen , at " der intet er over - eller ved siden af islam "

hvilket i mange tilfælde står i direkte kontrast til hvad der står i den Danske

lovgivning , hvorfor vi må sætte spørgsmålstegn overfor hvor muslimerne

har deres loyalitet !.

 

Med flerkoneri , æresdrab , og en sharialovgivning der allerede er

implementeret og i funktion i flere af landets ghettoer , er der vidst ingen

tvivl om det spørgsmål !.

 

Dette gør denne gruppe af muslimer u-integrerbare i det Danske samfund

da det er umuligt både at have sharia lovgivning og Dansk lovgivning

fungerende side om side , da de står i dimentral modsætning til hinanden.

 

Som eksempler herpå kan nævnes stening af kvinder , håndsafhugninger ,

fodamputationer , og andre barbariske lemlestelser af mennesker.

 

Derfor må der tages skridt til - fra politisk hold - at sende disse

u-integrerbare elementer hjem hvor de kommer fra hurtigst muligt , da de

vil aldrig vil komme til at respektere vestlig lov og levevis , fordi de

tillægger islam den største værdi !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK 10/6-09 

 

 

 

 

______________________________________________________________

 

 

Irakere i besat Dansk kirke " ååh vi er så forfulgte , og vi risikerer livet hvis

vi bliver sendt tilbage til Irak " , alt imens...

 

 

Irakere rejser hjem på ferie

 

Offentliggjort 31.05.09 JP kl. 22:00

 

Mange irakere og kurdere fra Sverige og Danmark

hjem på ferie.

Flere rejseselskaber sender fuldt bookede fly til Bagdad.


Rejseselskaber i Danmark og Sverige har ikke svært

ved at få fyldt sæderne i rutefly til Irak.

Hos MCA Travel Group er samtlige ugentlige afgange

fra Stockholm til Bagdad på både business og

økonomiklasse udsolgt frem til slutningen af oktober.

Ifølge MCA Travel Group er passagererne primært kurdere

og irakere, og der er heller ingen ledige pladser på de

kommende afgange fra Göteborg og Sturup Lufthavn ved

Malmø til Erbil i Nordirak før i midten af juni, oplyser

selskabets kontor i Erbil.

Flyselskabet åbnede i samarbejde med det syriske Cham

Wings Airlines i april en flyrute fra Sturup til Bagdad via

Damaskus. Der er plads til ca. 140 passagerer på det

ugentlige rutefly, og der er ingen problemer med at sælge

de ca. 4.000 kr. dyre returbilletter til Bagdad.

   Planer om sommerferie

EuroSky Aviations direktør, Mohammad Arshad, forventede

 allerede ved åbningen af flyruten, at flyene hurtigt ville være

fuldt bookede, da mange irakere i Københavnsområdet og

den sydlige del af Sverige anså situationen i deres hjemland

for at være så stabil, at de kunne rejse på ferie i deres

hjemland.

»Det går rigtig godt. Vi er kommet godt fra start,« konstaterer

Mohammed Arshad i dag.

Han vurderer, at 90 pct. af passagererne kommer fra Sverige,

hvor Det Irakiske Rigsforbund mener, at situationen i Irak er

for ustabil til at sende afviste asylansøgere hjem.

Forbundets generalsekretær, Hikmet Hussain, der har boet 30

år i Sverige, har dog både i 2003 og 2006 besøgt sin gamle

hjemby Bagdad. Og Hikmet Hussain har planer om at tage på

ferie i Bagdad igen i løbet af sommeren.

»Det er ikke et problem at rejse fra Stockholm til Bagdad og

hjem igen. Og det er ikke et problem at være i Bagdad, hvis du

ved, hvilke områder du skal undgå. Men der er jævnligt

terroraktioner og selvmordsbomber, så alt kan ske.

I Bagdad handler det selv for mig om ikke at skille sig ud fra

mængden, ikke at vække opsigt og ikke at se ud, som om jeg

kommer fra Sverige eller udlandet,« siger Hikmet Hussain.

»Hvis jeg går rundt med en Fjällräven-rygsæk, risikerer jeg i

værste fald at blive kidnappet,« siger han.

   Mange slags ophold i Irak

Dansk Flygtningehjælp vurderer, at der er forskel på, om en

afvist asylansøger bliver tvangsmæssigt hjemsendt, eller om en

iraker, der bor i Danmark eller Sverige, tager på ferie i Irak.

Og forskel på, hvorvidt man har familiære kontakter og et godt

kendskab til forholdene i landet eller ej.

FN's højkommissariat for flygtninge, UNHCR, mener, at der er

stor forskel på, hvor i Irak folk rejser på ferie.

»Jeg tvivler stærkt på, at der er nogle, som tager på ferie i

sydlige eller centrale Bagdad. En af vores ansatte på kontoret

har kurdisk baggrund og er rejst til det nordlige Irak, men også

her skal man se på den enkelte persons situation,« siger Hans

ten Feld fra UNHCR's repræsentation i Stockholm.

 

 

 

Kommentar : Hvis man kan tage på ferie i det land som man

forestiller at være flygtet fra , så bør myndighederne skride

ind med det samme og fratage evt. tildelte statsborgerskaber ,

da de så er givet på et løgnagtigt grundlag , og så skulle

bedragerne sættes på første fly til hjemlandet !.

 

Når det gælder forholdene i Irak , så kan de ikke være så

slemme som det postuleres af godhedsindustrien når alle

flyrejser er booket op af Irakere indtil Oktober måned som

ønsker at tage på ferie i Hjemlandet.

 

Derfor skal der skrides ind nu af myndighederne , og få sat

en repatriering igang af alle bekvemmeligheds flygtningene ,

da man ellers begynder at føle sig godt og grundigt til grin for

sine egne skatteyder penge !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d. 1/6-09

 


 

_____________________________________________________

 

 

Her er de foreløbige kandidater for FRIT DANMARK

ved det kommende Kommunalvalg i Odense

- og Region Syddanmark 2009" 

 

 

Efter et velbesøgt opstillingsmøde vedrørende det kommende Kommunal- og

Regionalrådsvalg 2009 " der blev afholdt i Odense d. 30/5-09 , er der foreløbigt

godkendt følgende kandidater , som der kan stemmes personligt på efter folks

forskellige politiske overbevisninger.

Vi vil anføre , at enhver kandidat kun er forpligtet til at følge FRIT DANMARKs

fremmedpolitiske linie , og i enhver anden politisk sammenhæng frit kan følge

sin oprindelige politiske overbevisning. Anførelsen ud for hvert parti

tilkendegiver kandidatens seneste stemmeafgivelse ved seneste valg.

Alle kandidater opstiller sideordnet. Rækkefølgen på stemmesedlen vil

offentliggøres på et senere tidspunkt.

Vort Kommunal- og Regionalpolitiske program for 2009" følger sidst i artiklen.

Vi skal gøre opmærksom på , at yderligere 6 kandidater er under godkendelse.

 

 

 

 

 Liste A -  Socialdemokratiet    : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                       : 1 kandidat til Region Syddanmark

                                                       L.H Jørgensen - Odense. Kvinde.

                                                      37 år og beskæftiget i detailbranchen.

 

 Liste C - De Konservative       : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                       : 1 kandidat til Region Syddanmark

                                                       S.S Mortensen - Odense. Mand.

                                                       41 år og ansat i transportsektoren. 

 

Liste I - FRIT DANMARK            : 3 kandidater til Odense Kommune

                                                       : 5 kandidater til Region Syddanmark

 

                                                        Odense Byråd :

 

                                                        M. Ellegaard - Odense. Mand.

                                                        43 år og førtidspensionist.

 

                                                        K. K Hansen - Odense. Mand.

                                                        19 år og står i lære.  

 

                                                        H. Jacobsen - Odense. Mand.

                                                        73 år og pensionist. 

 

                                                        Region Syddanmark :

  

                                                        M. Ellegaard - Odense. Mand.

                                                        43 år og førtidspensionist.  

 

                                                         K. K Hansen - Odense. Mand.

                                                    19 år og står i lære.  

 

                                                     H. Jacobsen - Odense. Mand.

                                                     73 år og pensionist. 

 

                                                     C. S Bakmand . Mand.

 

                                                     M. K Andersen - Odense. Kvinde.

                                                     23 år og går på barsel. 

                                                   

Liste   - Socialistisk

Folkeparti                                    : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                       : 1 kandidat til Region Syddanmark

                                                       K.S Jacobsen - Odense. Mand.

                                                       45 år og tidligere sømand.

 

 

Liste O - Dansk Folkeparti     : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                     : 1 kandidat til Region Syddanmark

                                                     R. M Bang - Odense. Kvinde

                                                     studerende.

    

 

Liste Z - Fremskridtspartiet   : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                     : 3 kandidater til Region Syddanmark

 

                                                     Odense Byråd :

 

                                                     S. Årøe - Odense. Mand.

                                                     48 år og tømrer.

 

                                                     Region Syddanmark :

 

                                                    L. G Larsen - Nyborg. Mand

                                                    23 år og hjemmehjælper.

 

                                                    L. A Grønbæk Larsen - Nyborg

                                                   . Mand. 69 år og folkepensionist .

 

                                                   S. Årøe - Odense. Mand

                                                   48 år og tømrer.

  

 

Kommunal - og Regionalrådsprogram 2009 " - FRIT DANMARK

 

 

Odense Kommune

 

 


1)Vi vil sætte hårdere ind overfor indvandrerkriminaliteten

Det ligger indenfor Kommunens bemyndigelse at udsætte
familier til kriminelle indvandrere fra Kommunalt anviste (almenyttige)
boliger. Dette ønsker vi i langt højere grad at benytte os af,
ligesom vi ønsker et tættere samarbejde med boligforeningerne
omkring dette tiltag.

 


2) Vi vil tilse , at der ikke uretmæssigt bliver udbetalt overførselsindkomster
til fremmede som reèlt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet


Der foregår idag en udbredt ” misforståelse ”med udbetaling af bistandsmidler til fremmede
som ikke kan det Danske sprog , og som end ikke bliver sat i aktivering
for deres overførselsindkomst. Kan man ikke det Danske sprog , kan man
reèlt ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derudaf heller ikke
hæve bistandshjælp , og ligesom Danskere på overførselsindkomst skal
også fremmede i aktivering efter en periode. Dette sker ikke for en stor gruppe
af fremmede , hvorfor der så må lukkes af for bistandshjælpen.

 


3) Nytænkning på integrationsområdet


" integration i det Danske samfund betyder at adobtere Dansk kultur og levevis.
Ved at lade de fremmede bibeholde deres gamle kultur og levevis fastholder man
dem i virkeligheden i et fjernøstligt paralelsamfund til det Danske , i stedet for at
hjælpe dem til at blive en del af det Danske samfund.


I årevis har man i Kommunalt regi kørt en integrationspolitik , der i korte træk gik ud
på at føje sig efter de fremmedes ønsker , og resultatet ser vi idag med paralelsamfund ,
og u-integrerede unge der har Danmarksrekord i kriminalitets rater. Denne integrationspolitik
har spillet fallit , og derfor skal der nytænkning til , hvis der skal rettes op på dette.


 

4) Afvikling af alle de fremmedes særordninger i Kommunen


Her tænkes på skolemad ordninger hvor hensynet til de fremmedes
religiøse baggrund giver sig udslag i , at der ikke længere bliver serveret svinekød
i kantinen , og denne bliver udskiftet med muslimsk halal slagtet mad .

 

Som det ligger i ordet , er den Danske folkeskole Dansk , hvorfor det er muslimerne der

skal indrette sig efter Danske forhold , og ikke Danske børn der skal indrette sig efter

muslimske forhold .

 

Derfor ønsker vi at afskaffe tvungen halal slagtet mad i folkeskolen.

 

Ydermere vil vi arbejde for at afskaffe følgende særordninger :

 

1) Ingen skatteyder betalt tolkebistand efter endt Dansk undervisnings periodes udløb.

Hvis man ikke har fulgt med i Dansk timerne , må efterfølgende tolkebistand stå for egen regning.

 

2) Ingen skatteyderpenge til indkøb af Arabisk literatur til bibliotekerne

Der er undervisningspligt i Dansk , hvorfor det er overflødigt at bruge penge på arabiske udgaver.

 

3) Ingen særlige religiøst betingede badedage i offentlige svømmehaller.

Hvis muslimerne ønsker at indgå i det Danske fællesskab , skal dette foregå på lige fod med

Danskerne.

 


I Region Syddanmark vil vi arbejde for :

 

1)   Bevarelse af de små sygehuse i nærområderne i videst muligt omfang. 

 

2)     Som betingelse for evt. lukning af små sygehuse vil vi stille som betingelse , at patienten ikke

tidsmæssigt vil blive ringere stillet indtil behandling kan finde sted.

Dette vil betyde indsættelse af læge helikoptere i de berørte områder.

 

3)    Ingen religiøst betingede særbehandlinger betalt af skatteyderne på de Danske sygehuse.

Hvis muslimerne ikke kan spise den almindelige Danske mad , må religiøst betingede madønsker

financieres af dem selv , ligesom evt. specielle læger og plejepersonale samt andre religiøst

betingede særbehandlinger  stå for muslimernes egen regning.

 

4) Vi vil ligeledes modsætte os planer om , at Region Syddanmark indgår i financieringen af et
      landsdækkende tolkecenter , da vi også hèr mener , at hvis man ikke har de fornødne Dansk
      kundskaber efter endt Dansk undervisning , så er det efterfølgende noget som må stå for de
      fremmedes egen regning. Dette er ikke skatteydernes problem. 

 

Vi vil på stemmesedlen være at finde under Liste I - FRIT DANMARK - Folkebevægelsen Mod

Indvandringen

 

 

 

NB: På grund af tekniske vanskeligheder vil vort Kommunale- og Regionale

 valgprogram først kunne sættes ind under vores menu " valgprogram " engang

først i Juni.

 

Styrelsen

 

 

_____________________________________

 

I den Danske Folkeskole er det

muhammeddanerne der sætter dagsordnen...

   
Folkeskolelærer truet af tæskehold


Offentliggjort 17.04.09 kl. 19:45


En elev på Vibeholmskolen i Ishøj pudsede sin
voksne storebror og dennes kammerat på sin lærer. 
 
Eleven får lov at blive på skolen.

Det voldelige optrin skete på Vibeholmskolens
lærerværelse. 
To voksne mænd kom brasende ind og prøvede 
at finde læreren, som kort forinden havde haft en 
konflikt med den enes lillebror.


"Jeg skal kraftedme bare smadre ham,"
råbte den ene ifølge Folkeskolen.dk.


Den brutale fremfærd blev overværet af lærer
Michael Bayne.


"Jeg havde den der følelse af, at hvis
jeg overhovedet bevæger mig i stolen, så 
pander de mig én. Det føltes ikke, som 
om de kun var ude efter den anden lærer. 
De var ude efter, at nogen skulle slås", 
siger han til folkeskolen.dk.


Mændene var blevet ringet op af drengen
og sat på opgaven. De nåede aldrig frem 
til det udsete offer, men lærerne på 
Vibeholmskolen er grundigt rystede oven 
på episoden.Fortsætter på skolen

Ifølge deres tillidsmand, Morten Risager,
er flere lærere begyndt at gå ad andre 
gange rundt på skolen for ikke at støde på 
de største elever. 
 
Oven i frygten er mange fortvivlede over, 
at forvaltningen i Ishøj vil lade eleven 
fortsætte på skolen.

På forvaltningen benægter man ikke, at
opførslen er uacceptabel. Men drengens opkald 
bør ifølge centerchef for Børn og Undervisning 
Susanne Poulsen ses i lyset af, at eleven var 
presset.


"Vi har haft en snak med elevens forældre, og
der er sammen med skolen lavet en handleplan for 
elevens videre forløb på skolen. En sådan 
handling har naturligvis en konsekvens, men 
det står ikke til, at han skal smides ud af 
skolen", siger hun.
 

Kommentar :  
Knap hver tredje danske folkeskole tager særlige 
hensyn til religiøse mindretal. Det gælder ikke kun 
skoler i de store byer med mange indvandrere; de 
religiøse særhensyn findes på skoler over hele 
landet, viser en rundspørge til landets folkeskoler, 
som Politiken har foretaget. 
 
Og som det klart og tydeligt fremgår af ovenstående
er forkæelsen af muhammeddanerne - og den deraf
manglende konsekvens - med til at ødelægge 
arbejdsmiljøet både for lærere og elever i de Danske
Folkeskoler.
 
Det er ikke gået op for " godhedsindustriens mange 
profeter " at rækker man en muhammeddaner en 
lillefinger , så tar han hele armen - og bagefter resten 
af kroppen ". 
 
Det er IKKE Danskerne der skal integreres på 
islamiske vilkår - det er muhammeddanerne der skal 
integreres på Danske Vilkår !
 
Og kan de ikke finde ud af dette , ja - så skal de bare 
have 5 kolde tæer i røven og et frimærke på ryggen og 
sendes hjem , for så er de ikke villige til at blive en del af 
det Danske samfund !.
 
Nedenstående illustrerer hvor grotesk tingene har udviklet
sig. Muhammeddanernes krævementalitet har nu nået et
punkt , hvor de Danske Folkeskoler er ca. 50 % forvandlet
til islamiske undervisningsinstitutioner.

 
 

I en rundspørge siger 182 ud af 619 adspurgte

skoleledere ja til, at de tager religiøse hensyn.

 

 • Særlige fridage omkring religiøse højtider: 105.
 • Særlige badeforanstaltninger: 94.
 • Særlige hensyn ved fællesspisning: 90.
 • Undgår salmer under fællessang: 9.
 • Fritagelse fra svømning: 7.
 • Andet: 40.
 • Ydermere skal der fra år 2010 ikke længere serveres svinekød i folkeskolerne.
 

 VÅGN SÅ OP KÆRE MEDBORGERE !.

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.26/5-09

 

__________________________________

 

  Drive - by shooting i Odense af

  anden generations indvandrere
     

     

Offentliggjort 24.05.09 JP kl. 21:07

 

Fyns Politi mangler både gerningsmænd

og ofre i en skudsag.

 

Her til aften affyrede to mænd i 20-års

alderen seks pistolskud fra en blå scooter,

da de kom kørende på Nyborgvej i Odense.

 

Skuddene var ifølge vidner rettet mod to

mænd på den anden side af gaden, som

begge nåede at gå i dækning.

 

Bagefter forsvandt alle fire mænd.

 

Politiet oplyser til Ritzau, at der er fundet

seks patronhylstre på stedet, hvor man

desuden er i gang med at afhøre vidner.

 

Endnu er det uvist, om der er tale om en

opgør mellem bander. Kun har vidner fortalt,

at mændene på scooteren er anden

generations indvandrere, mens de to mænd,

som de skød mod, er danskere.

Ritzau

 

Kommentar :Da denne form for

" kulturberigelse " er en næsten dagligdags

tilbagevendende begivenhed , kunne det være

interessant at spørge politikerne om disse

tilstande er noget Danskerne bare skal vænne

sig til , da de jo ikke er parat til at tage om nællens

rod og sende de ikke integrerbare muhammedanere

hjem ?

 

Ikke fordi jeg nogensinde tror at de tør komme med

et ærligt svar , for dertil er de for feje , og vil hellere

feje problemerne ind under gulvtæppet og gøre

som strudsen - begrave hovedet under jorden , for

så kan man jo ikke se , høre eller tale , vel ?

 

Jeg håber at folk har fundet ud af , hvad det er for nogle

skvat de har fået indvalgt , og ved næste valg straffer

dem ved at stemme på andre som er villige til at gøre

noget ved problemerne , for disse tilstande er ikke

holdbare i længden !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.25/5-09 

_________________________________

 

 

VERDENS VÆRSTE VÆRTER , set med

indfødte øjne , er dè politikere der lader

dette blive en hverdagsbegivenhed overfor

civilbefolkningen...

 

Odense : TV 2 Fyn d.22/5-09

 

 

Hjemmerøveri mod 54 årig

 

 

 

Tre udenlandske mænd begik torsdag aften

røveri mod en 54-årig mand i Tjørnehaven i

Odense.


Mændene, der alle var maskerede med

tørklæde og hættetrøje, ringede på døren

klokken 21.45. Da manden åbnede døren,

blev han slået i ansigtet af den ene mand.

Gerningsmændene stjal herefter mandens 42"

fladskærm, en mobiltelefon og 50 kr.

Ifølge vagtchefen hos Fyns Politi talte

mændene arabisk med hinanden.

Signalement:

Person A: Mand, 16-25 år  175 cm høj og

almindelig af bygning med mørk hud omkring

øjnene. Han var iført hvidt tørklæde omkring

næse og mund og en mørk hættetrøje.

 

Talte dansk med accent.

Person B: Mand, 16-25 år, 180 - 185 cm høj,

almindelig til trænet af bygning. Han var også

iført hættetrøje og hvidt tørklæde.

Person C: Mand, 16-25 år, 177-178 cm høj,

almindelig af bygning. Ligesom de to andre

iklædt tørklæde og hættetrøje.

 

 

Kommentar :Hèr - mine Damer og Herrer - ser

i endnu et eksempel på politisk

" laden stå til politik " fra de folkevalgte

politikeres side.

 

Hvad disse dilletanter af folkevalgte

" repræsentanter " burde have gjordt for

ca. 30 år siden , udmyndtes nu i daglige

røverier og vold overfor den Danske indfødte

befolkning , -der skulle naturligvis have

været iværksat en HJEMSENDELSE af ALLE

de kriminelle muhammeddanere i landet 

allerede da islams grimme ansigt for alvor

blev blottet , og de gled ind på en suveren 

førsteplads i kriminalstatestikken i Danmark !!!!.

 

Grotesk , ? ikke sandt ? , FORDI VI SELV HAR

INDVALGT SÅDAN EN FLOK HUNDEHOVEDER

OG HESTEHANDLERE TIL AT FOREGIVE AT

VARETAGE VORE INTERRESER !!!!

 

Må vælgerne komme i tanke om et bedre

alternativ til valget i November !.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.22/5-09

 

 

 

 
______________________________________

 

Redaktionen har modtaget følgende e-mail fra en

sympatisør som vi har valgt at bringe.

 

Kære Frit DK

Ved dette års "X-factor"-show var det lidt af en overraskelse,
at høre Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard sige, at hun
ville stemme på muhammedaneren Muhammed.

Dette var et ynkeligt forsøg på at overbevise sine politiske
modstandere om, at hun ikke var racistisk eller fremmedfjendsk;
men at hun også ville støtte indvandrere der fremstod som
positive rollemodeller.

Dette viser blot, at Danske Folkeparti ikke lever op til sit ry som
et dansk-nationalt parti.

De har ikke fået sat en stopper for indvandringen; de går også
ind for indvandring, når blot der er tale om de "rigtige"
indvandrere, de integrerbare.

De har heller ikke fået påbegyndt en hjemsendelse af de
hundredetusinder af fremmede der befinder sig i Danmark.
 
De siger også at det ikke kan lade sig gøre, så de vil hellere
løseprobelmerne med integration.

Alligevel hævder Dansk folkeparti, at de har fået vendt udviklingen,
men det er jo løgn.
 
 For I den tid de har været ved magten er der blot kommet flere
fremmede til danmark.
 
Dette må få de danske vælgere til, at indse at de er blevet ført
bag lyset og at man ikke kan regne med dansk  folkeparti, de har
i den grad svigtet.

Venlig hilsen M.S  ( Navnet er redaktionen bekendt )
 
 
Kommentar : M.S har jo ganske rigtigt fat i noget helt væsenligt hèr.
 
Det er også min klare fornemmelse at Dansk Folkeparti helt har
opgivet kravet om hjemsendelse af ikke integrerbare
muhammeddanere.
 
Før i tiden rendte Dansk Folkeparti rundt med et konkret forslag til
fratagelse af Dansk statsborgerskab overfor alle der ikke
kunne eller ville integreres i det Danske samfund.
 
Dette skaffede stor sympati i befolkningen , hvilket også var med
til at sikre Dansk Folkeparti et godt valg.
 
Men dette er nu mange år siden , og da vi intet har hørt om dette
lovforslags fremsættelse i Folketinget  må vi gå ud fra at dette
forslag nu er endt i mølposen , hvorfor man nu til dags udelukkende 
kan regne med Dansk Folkeparti som værende et parti på linie med
de Konservative i fremmedpolitisk henseende.
 
FRIT DANMARK vil til gændgæld ikke opgive at kæmpe for " lov om
fratagelse af Dansk statsborgerskab " da vi mener det er et helt
essientielt krav hvis vi nogensinde skal kunne nedbringe de
fremmedes kriminalitet mærkbart.
 
Hvis vi droppede dette krav i den fremmedpolitiske debat ville vi
fremstå lige så utroværdige som Dansk Folkeparti gør idag , så for
vores vedkommende er det stadig et ufravigeligt krav , og får vi
magt som vi har agt vil dette en dag blive fremlagt som lovforslag
i Folketinget !
 
Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.22/5-09
 

_________________________________________

 

Opsætter du stærekasser, skal du ikke undre dig,

hvis stære tager bolig i dem…

 

Strøtanker fra de Britiske Øer, der ikke mere er så britiske at

det gør noget.

 

Jeg har ikke før hørt det udtryk på denne måde. Men det er en

fortræffelig analogi.

 

Jeg købte en fuglefoderbeholder. Jeg hængte den op i min gårdhave

og fyldte den med fuglefrø. Hvor var det en smuk fuglefoderautomat

at se til, mens jeg kærligt fyldte den op med frø. Inden for en uge havde

vi hundredvis af fugle, der gjorde sig til bedste med den stadige strøm

af gratis og let tilgængelig foder.

 

'Men så begyndte fuglene at bygge reder på udhængene i gårdhaven -

også over bordet og ved siden af grillen.

 

Og så kom lorteklatterne. Det var overalt: På fliserne, stolene,

bordet – alle vegne!

 

Dernæst begyndte nogle af fuglene at blive aggressive. De dykbombede

ned imod mig og prøvede at hakke mig, selv om jeg havde fodret dem af

egen lomme. Og andre fugle var kry og larmede. De satte sig på

fodreautomaten og skreg og skræppede alle døgnets timer og forlangte

opfyldning, når den var ved at være tom.

 

Efter et stykke tid kunne jeg ikke engang sidde i min egen have mere.

Derfor tog jeg foderbeholderen ned, og efter tre dage var fuglene forsvundet.

Jeg ryddede deres rod og svineri væk og rev alle de mange reder ned, som de

 havde bygget overalt i gårdhaven.

 

Snart lignede haven sig selv igen: Rolig, fredelig og helt fri for nogens krav om

ret til gratis måltider.

 

Lad os nu lige se: Vor regering uddeler gratis mad, boligstøtte, lægehjælp og

uddannelse, alt imens den tildeler hvem som helst, der er født her,

statsborgerskab automatisk. Ligesom opholdstilladelser gives dem fra

EU-medlemsstaterne. Og ud over immigranterne kom også illegalt indrejste i

tusindvis. Få arbejder, men mange kom.

 

Pludselig steg skatten, for at gratisydelserne kunne betales. Små lejligheder

husede fem familier. Man er nød til at vente seks timer på en

skadestueundersøgelse.

 

Skolen, ens børn går på, sakker bagud i forhold til andre skoler, fordi mere en

halvdelen af klasserne ikke taler engelsk.

Corn Flakse sælges i tosprogede pakker. Jeg er nød til over telefonen at

¨trykke et¨, hvis jeg ønsker at blive tiltalt på engelsk af min bank. Og folk, der

svinger andre flag end Union Jack, råber og skriger i gaderne med krav om flere

rettigheder og friheder.

 

Efter min mening er det på tide at regeringen får pillet foderautomaten ned.

Hvis du er enig i mit synspunkt – så send denne tekst videre til andre.

Hvis ikke – så fortsæt med at rydde lort af vejen!

__________________________________

 

Wilders: Totalt stop for muslimsk

indvandring


08. maj 2009 DR 16.21 Udland 

Ytringsfriheden og friheden står på spil i vestlige

lande, hvis islam vinder frem. 

Det er en totalitær ideologi ligesom fascismen og

kommunismen. 

Der bør indføres et totalt stop for indvandring fra

muslimske lande for at stoppe islamiseringen.

 

Det siger den kontroversielle hollandske

politiker, Geert Wilders, i et interview med

 Ritzau via e-mail. Han er hovedtaler 14. juni

ved Trykkefrihedsselskabets konference 

i Landstingssalen på Christiansborg.


 

Manglende lederskab


For nylig blev han afvist indrejse af britiske

myndigheder trods invitation fra Overhuset 

af frygt for, at han ville opflamme had og skabe

uro i Storbritannien.

 

- Manglen på lederskab i Europa og europæiske

lande er en reel fare. Politisk korrekte

 kujoner, som føjer islam og tror på det farlige

begreb kulturrelativisme.

 

Jo mere fremtrædende den islamiske ideologi

bliver i vore vestlige samfund, jo mere 

vil det koste vor frihed, siger Geert Wilders.


Chamberlain og Churchill

 

- Vi har for mange Chamberlains og for få

Churchills ved magten i mange europæiske 

lande, siger Wilders.

 

Han har intet imod muslimer og ved, at flertallet

af muslimer i Holland og Danmark hverken er

ekstremister eller terrorister. Alligevel vil han

fuldstændig stoppe indvandringen fra muslimske

lande for at forhindre islamisering.


Koranen er en fascistisk bog

 

- Jeg har et stort problem med den islamiske ideologi.

Koranen er en fascistisk bog, og Muhammed var

massemorder og pædofil. Kritik af religioner er en del af et

frit samfund, siger Geert Wilders.

 

- Jo mere islamiske vil bliver, jo mere frihed vil vi miste.

Islam og sharia er modsætninger til demokratiets frihed og

retssamfund, siger han.


 

Kommentar :Hvor er det dog befriende at høre en politiker

udtrykke sig så klarsynet og oprigtigt. Ingen politisk leflen

overfor islamisterne - Kun sande ord for pengene !.


Ikke siden Hr. Mogens Glistrups exit fra den Danske politiske

scene har vi kunne høre denne sandhed fra nogen folkevalgte

politikere.

Men hvis det Danske folk vil dèt , er vi mange kandidater fra

FRIT DANMARK der ved valget i November i år igen vil tilbyde

Danskerne at høre sandheden om vor tids største trussel - islam !


Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.8/5-09

 

_______________________________________

 

 

17 årig " kulturberiger " bag stribe af 

hjemmerøverier , afpresning og trusler

i Odense. 

 

 

Citat fra Fyens Stiftstidende : Røverierne er sket siden

december 2008 og er gået ud  over beboere, der

modtager invalidepension, og som er kendt i området

som misbrugere og socialt svage og sårbare personer.

 

Politiet er foreløbig bekendt med to beboere, en 44-årig
og en 43-årig invalidepensionist, som er blevet nemme
ofre for en gruppe på op til tre unge mænd med
udenlandsk baggrund, som i seks tilfælde har overfaldet
de to invalidepensionister og truet dem til at udlevere
pengebeløb, ligesom den ene af dem er blevet udsat for
afpresning, idet han blev pålagt at aflevere 500 kroner
hver den 1. i måneden til den 17-årige.
 
I et af tilfældene blev den 43-årige opsøgt på sin bopæl af
den 17-årige. Her blev han truet med en kniv til at udlevere
300 kroner. Citat slut.
 
 
Kommentar :Ja , her har vi det så igen for hundrede og
syttende gang , og eksemplerne på muhammeddanernes
udskejelser bare tårner sig op , uden at politikerne gør
noget som helst.
 
Og i dette tilfælde er det bare en snotunge på 17 år , der
havde udset sig de allersvageste i samfundet som ofre ,
for ellers havde han nok forlængst fået et par på kassen !
- FØJ FOR EN MANGEL PÅ MORAL !.
 
Manglen på anstændighed og opdragelse kan delvist
tillægges forældrene , - og  det ansvar som de ikke har levet
op til skal de som forældre også kunne straffes for.
 
Bliver muhammeddaner-ungen dømt i denne sag , vil
FRIT DANMARK i Odense byråd arbejde for , at familien
bliver udsat af deres lejemål , og at en sådan praksis bliver
normalen fremover i Odense , som det også er prøvet i Århus ,
 - så kan de måske lære det ! Hvis der ingen konsekvens er
fortsætter galimatiasen bare !.
 
 
Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.6/5-09

 

 

 

______________________________________

 

 

  Så er det på tide at få revideret retten til selvforsvar , og lave

    en tidssvarende våbenlovgivning - med mindre man ønsker

    fra  politisk side at kriminalisere over halvdelen af den Danske

    befolkning ... 

 

 

Vi vil bruge våben mod røvere 

Hjemmerøvere på togt i Danmark lever livet farligt.

 

 

En undersøgelse, som Megafon har lavet for

TV 2's kriminalmagasin Station 2, viser, at

hele 56 procent af den danske befolkning er klar

til at forsvare sig med våben, hvis de bliver udsat

for et røveri i deres hjem.

 

Altså er det helt almindelige familiefædre, der er

klar til at gribe til våben.

 

Faktisk svarer 33 procent af de adspurgte, at de

allerede har et våben af en slags liggende inden

for rækkevidde klar til at forsvare sig.

 

8 procent vil bruge en kniv, 7 procent vil bruge en

kølle, 2 procent et skydevåben, 3 procent vil bruge

et andet våben og 13 procent vil bruge en anden

genstand, der kan bruges som våben.

 

Klar med lægtehammer og salmiakspiritus
En af dem, der er klar til at gribe til våben, er Niels

Christian Andersen fra Rødding. Han har en

lægtehammer stående i stuen og en flaske med

salmiakspiritus i soveværelset.

 

"Det er tredobbelt salmiakspiritus, og det er helt

vildt stærkt, får man det i ansigtet, mister man al

luft og bliver blændet.

 

Og så er det jo helt lovligt at have stående til at pudse

sine briller i," fortæller Niels Christian Andersen til

Station 2.

 

Claus Christensen fra Ålborg har en tung lommelygte

og en pulverslukker stående i soveværelset til at

forsvare sig med.

 

"Helst ville jeg have en peberspray, fordi det handler

om at få afværget et angreb, indtil jeg kan få tilkaldt

hjælp eller stikke af. Men jeg må ikke have en peberspray,

og så tænkte jeg at den her kan bruges," siger Claus

Christensen.

 

Både politi og eks-røver advarer
Politiet advarer kraftigt danskerne mod at gøre deres

planer til virkelighed, hvis de bliver udsat for et

hjemmerøveri, da det kan ende med at optrappe

situationen, så den bliver endnu mere farlig.

 

    Den samme bekymring deler Robert Nyborg, der er
    tidligere narkoman og indbrudstyv.

"Drop de våben, lås jer ind på badeværelset, gør

opmærksom på I har hørt dem, og at I har ringet til

politiet.

Bliver man som tyv overrasket vil man gøre alt for at

slippe væk.

 

Det kan være en kniv i maven eller en kølle i hovedet,"

siger Robert Nyborg til Station 2.

 

Har du en kniv, kølle eller et andet våben liggende,

som du overvejer at bruge, hvis du skulle blive

udsat for et hjemmerøveri?

Ja, kniv: 8 %

Ja, kølle: 7 %

Ja, skydevåben: 2 %

Ja, andet våben: 3 %

Ja, anden genstand, som kan bruges som våben: 13 %

 

 

Kommentar : Der er ikke længere nogen gyldig

undskyldning fra hjemmerøvernes side , da de nu ved

hvad der venter dem hvis de krænker den private

ejendomsret og privatlivets fred !.

 

Bliver de passifiseret , så må det fremover skulle betragtes

som en " erhvervs risiko " !!!. - og dette vel og mærke HELT

straffrit for det/de ofre , som røveriet skulle have været

gået ud over !.

 

Derfor har vi nu brug for en lovændring der afkriminaliserer

folks ret til at beskytte sig selv og sine kære ved røverier i

eget hjem.

 

Det KAN da ikke være rigtigt at vi har en lovgivning der

direkte beskytter den slags forbrydere ???...

 

- for som lovgivningen er i øjeblikket , så ryger DU - som offer - 

ind bag tremmer hvis røveren har så meget som et blåt mærke

når ordensmagten kommer !.

 

En anden - men ligeså effektiv måde at komme problemet til

livs på ville selvfølgelig være at fratage de fremmede , der jo 

begår de fleste hjemmerøverier , deres statsborgerskab og

sende dem hjem med første flyver ! - men med de vattede

politikere vi har er der nok størrere sandsynlighed for , at der

ingenting sker overhovedet ! 

 

Hatten af herfra for den Danske befolkning i dette spørgsmål -

hèr er det politikerne , der er fuldstændig ude af trit med

befolkningens ønsker !

 

 

Michal Ellegaard - FRIT DANMARK d.4/5-09

 

 

 

_________________________________________

 

 

    " Vi kan da ikke leve foruden dem - det er jo

    derfor vi giver dem både pas og  statsborgerskab "

    - hilsen de naive Danske politikere...

 

 

 Samme bande bag to gaderøverier


 

En bande på fem menes at stå bag to overfald i

Næstved by i nat. De fik småpenge, ofrene fik

slag og spark.

En bande på fem unge menes at stå bag to

overfald i Næstved by i nat, oplyser politiet.

 

Kort før kl. 04 blev to unge mænd passet op af

fem på Kildemarksvej og truet til at udlevere

indholdet af deres lommer.

 

En times tid senere blev to andre unge på vej

hjem overfaldet med slag og spark i Grønnegade

længere inde i midtbyen.

 

De måtte udlevere deres småpenge, nøgler og

mobiltelefon.

 

Igen var der tale om fem overfaldsmænd, og i

begge tilfælde beskrives de som unge med

udenlandsk baggrund, oplyser Sydsjællands- og

Lolland-Falsters Politi.

/ritzau/

 

- Og galimatiasen fortsætter ud i det uendelige ,

læs også nedenunder...

_________________________________________________________________

 

 

" kulturberigelsens velsignelser " lever i bedste velgående... 

 

 

Groft gaderøveri gav minimumsstraffe

 

 

 "kulturberigelse" imod Dansker af 4 unge af mellemøtlig herkomst

gav en minimumsstraf for hver af de 2 unge på 19 år for medvirken

til gaderøveri på 6 måneders fængsel , imens en 18 årig kommer

under særligt tilsyn af kommunen, fordi han har et

"vidtgående psykisk handicap" og er mentalt retarderet.

 

En 20 årig blev idømt 1 år og 3 måneders fængsel , som også er

en udløsning af prøvetid for et andet kriminelt forhold.

 

Alle nægtede sig ( sædvanligvis ) skyldige.

 

 

 

Sagen begyndte  d. 25 Januar i år da ofret holdt parkeret i sin bil i

Enggade i Odense, da de dømte - også i bil - kørte op foran ham, så

de på den måde spærrede ham inde.

Citat fra Fyens Stiftstidende : - Eèn af de unge steg ud af bilen , bankede

på ruden i ofrets bil og spurgte efter prisen på en af de prostituerede

i gaden.

 

- Men det vidste jeg ikke noget om , forklarede ofret i retten , - pludselig

bankede det det også på ruden i den anden side af bilen , og så blev

ruden knust i min side med en bus-hammer.

 

Ifølge ofret sagde en af gerningsmændene så

" det er et røveri , kom med pengene ". - En satte sig også ind i bilen

til ham. Der blev lidt tomult , han blev slået på hånden og frarøvet 300

kroner og en bilnøgle. 

 

Under røveriet forsøgte ofret at køre frem og ind i den spærende bil.

- Jeg ville have dem væk , så jeg selv kunne komme væk. Jeg havde

ikke andre flugtmuligheder , sagde han i retten.

 

Og dette flugtforsøg skulle vise sig at sikre nogle af de afgørende

beviser i sagen. Påkørslen skadede nemlig begge biler , og en

bilinspektør kunne med stor sikkerhed fastslå , at de to skader hang

sammen.

 

Samtidig " bugnede " de dømtes bil af stjålne røde bus-hamre da

mændene blev anholdt cirke 20 minutter efter røveriet. Citat slut.

 

 

Kommentar :At hele banden ikke blev udvist af landet for bestandigt

skyldes sikkert , at 3 ud af de 4 var i besiddelse af et

rødbedefarvet pas - venligst givet til dem af vore indvalgte politikere ,

så vi kan være sikre på deres kulturberigelse overfor os indfødte i

mange år frem !.

 

Hvis dè, kære medborger - synes at den latterlige leflen og

eftergivenhed overfor de fremmedes kriminalitet er ved at gå

ud af propretioner ,- ja , så kan vi kun anbefale dem at lade

være med at stemme på dè politikere , som tillader hele dette

cirkus at fortsætte.- nemlig " de sædvanlige " politikere.

 

Skal de fremmedes kriminalitet nogensinde væk fra det

Danske gadebilled kræver det , at man får muligheden for at

rette op på politikernes største fejltagelse 

- uddeling af Danske statsborgerskaber i flæng - og seriøst

begynde en revision af de tildelte statsborgerskaber , samt en

gennemførelse af " lov om fratagelse af Dansk stasborgerskab !.

 

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.3/5-09

   

 

 

______________________________________

 

 

 

  De sidste desperate krampetrækninger fra Liberal Alliance...

 

      Hvis Geert Wilders skal indviteres til

    efterårets konferance om ytringsfrihed ,

   er Liberal alliance parat til at blokere for

   tiltrængt renovation af en række nationale

   symboler

 

 

     01. maj 2009 23.04 Indland

 

 

Den omstridte hollandske kritiker af islam, Geert Wilders

har bragt dansk Folkeparti og Liberal Alliance på

kollisionskurs.

 

Hvis Dansk Folkeparti fortsat kræver, at Gert Wilders

skal inviteres til efterårets konference om ytringsfrihed

og viden, vil Liberal Alliance blokere for parties ønske om

penge til at renovere en række nationale symboler, som

for Jellingstene og Roskilde Domkirke.

 

Lederen af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, siger til

Berlingske Tidende, at der ikke er brug for at høre en

mand med yderligtgående meninger.

 

Men Dansk Folkeparti står fast på, at Geert Wilders skal

komme.

 

Politisk ordfører, Kristian Thulesen-Dahl betegner 

Liberal Alliances udspil som ren desperation, fordi

partiet ikke kan måle nogen vælgertilslutning.

 

 

Kommentar :Hvem er det nu lige der hèr har

yderligtgående meninger ?

 

Når Anders Samuelsen fra Liberal Alliance er parat

til at lade Jellingstenen og Roskilde Domkirke gå

i forfald , hvis Hr. Geert Wilders gør brug af

ytringsfriheden til den kommende konferance ,

så er det Anders Samuelsen der har et stort problem

med ekstremistisk tankegang.

 

Man tager da ikke nationale symboler som gidsler

for at blokere for at en mand med begge ben på jorden

som Hr. Geert Wilders ikke skal have lov til at deltage

i den kommende konferance.

 

Så er man ikke værdig til at deltage som politiker

i Dansk politik , hvilket jeg heller ikke er et øjeblik i tvivl

om at vælgerne vil vise Liberal Alliance ved næste valg.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.2/5-09 

 

________________________________________

 

 

   Geert Wilders kommer ikke til Danmark

 

 

Regeringen har droppet at invitere den islamkritiske

Geert Wilders til Danmark inden sommerferien.

 

Konferencen om ytringsfriheden er udskudt til efteråret,

og nu frygter Udenrigsministeriet, at det kan få

betydning for de muslimske landes deltagelse i

klimakonferencen til efteråret.

Den provokerende hollænder, som tidligere i år

blev afvist indrejse i Storbritannien grundet sine

kritiske udfald mod islam kommer heller ikke til

Danmark til juni, som der ellers har vært

overvejelser om.

 

 

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)

har netop sendt et brev ud, som Berlingske

Tidende er i besiddelse af, hvor hun kort meddeler,

at den danske konference om ytringsfrihed og

antiradikalisering er udskudt til efteråret.

 

 

- På trods af det intense arbejde og sonderinger

er tiden nu så fremskreden, at det vil ikke være

praktisk muligt at afholde konferencen inden

sommerferien, skriver integrationsministeren.

 

Bekymring for muslimers reaktion

 

 

Årsagen er Geert Wilders. Dansk Folkeparti vil

gerne have ham til landet. Naser Khader fra de

Konservative har sagt ja, da det jo netop skal

handle om ytringsfrihed, men i regeringen er

man langt fra glade for den provokerende

hollænder.

 

Nu er problemet skudt til efteråret, men her kan

det vise sig at blive endnu større.

 

Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger har

Udenrigsministeriet udtrykt sine bekymringer

for, at Geert Wilders kan spolere dele af

klimakonferencen til december.

 

Hvis Wilders dukker op til efteråret, vil de muslimske

lande endnu engang få bekræftet indtrykket af

Danmark, som et knap så venligt sindet land og

derfor kunne de pludselig få blodet i kog og enten  

boykotte konferencen eller på anden måde spolere

den.

 

Samme bekymring har man eksempelvis i Venstre.

Her siger miljøordfører Eyvind Vesselbo:

- Det er da klart en bekymring og det må vi da nøje

overveje, siger han.

 

Khader fik penge til konferencen

 

Konferencen er oprindeligt Naser Khaders ide.

Han fik som medlem af Liberal Alliance penge til at

afholde konferencen.

Først var den planlagt til februar. Så senere på

foråret og endelig var tanken, at det skulle være i juni.

 

Men på grund af balladen omkring Wilders, har Birthe

Rønn Hornbech ikke kunnet komme videre med sit

arbejde.

 

Der er ikke kommet nogen klar melding og senest har

statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vævet rundt.

Han blev på sit pressemøde i tirsdags spurgt til, om

Wilders er velkommen.

 

Det spørgsmål afviste Løkke.

 

Khader selv er åben for Wilders. Det er dog ikke Khader,

som har fundet på Wilders, men han har til gengæld

ikke villet afvise ham, da det jo netop er en konference

om ytringsfrihed.

 

Ifløge Berlingske Tidendes oplysninger, så optræder

Wilders da også på en bruttoliste over 23 navne - dog

skal der kun bruges 4-5 navne.

 

Til det sidste har der været spekuleret i, at Rønn

Hornbech ville komme ud af klemmen omkring Wilders

ved bare at kalde det for en antiradikaliseringskonference -

det ved Wilders ikke spor om, og derfor ville han ikke være

relevant, men de seneste overvejelser har gået på,

at konferencen skulle deles i to.

 

Om formiddagen skal det handle om ytringsfrihed, og

så skal det dreje  sig om antiradikalisering resten af dagen.

 

Dermed spøger Wilders stadig og nu er det ovenikøbet op

til den store klimakonference.

 

 

Kommentar :Der er en skræmmende prioritering fra

regeringen i dette spørgsmål.

 

Prioriterer man en leflen overfor de muslimske lande

højere end en konferance om ytringsfriheden ? , og vil

man til syvende og sidst ikke erkende , at islam er vor

tids største trussel mod de demokratiske

frihedsrettigheder , er det et stort tilbageslag for

hele islam debatten i Danmark !.

 

Et knæfald for islam vedrørende udsættelsen af denne

konferance vil blive opfattet af de islamiske lande som

en sejr for dèm , og et nederlag for deres kritikere - så

simpelt er det , og at bruge konferancen om ytringsfrihed

som gidsel i det storpolitiske spil omkring en klima-

konferance er fuldstændigt u-acceptabelt i den forbindelse.

 

Det er en flok vage Danske politikere , der ved deres

prioritering af konferancen om ytringsfrihed

viser deres sande demokratiske sindelag !.

 

 

Michael Ellegaard - FRITDANMARKd. 1/5-09 

 

 

_____________________________________

 

 

Ikke alle muslimer tager afstand fra terror

 

    30. apr. 2009 06.57 DR Indland

 

 

Et overvældende flertal af den danske befolkning tager

 klart afstand fra terror.

 

Men i gruppen af muslimer er tallet ikke så højt som i

resten af befolkningen. 

 

Spørger man den ikke-muslimske del af befolkningen

siger 97 procent, at terror er uacceptabelt.

 

Men kun 82 procent af muslimerne tager klar afstand

fra terror, viser en måling som Capacent har lavet for

DR Nyheder.

 

Resten af muslimerne vil derimod ikke direkte tage

afstand fra terror.

 

Seks procent er enig i, at terror kan være acceptabelt.

 

Justitsminister Brian Mikkelsen er bekymret over tallet.

 

- Vi bor i et retssamfund og et demokrati. I et samfund

som vores burde det være alle muslimer uden

undtagelse, der tog skarpt afstand til terrorisme. 

 

Anden opfattelse af terror

 

Terrorforsker Jørgen Staun fra Dansk Institut for

internationale studier er dog knap så bekymret som

ministeren


 

- Det kan være, at dem, der er spurgt, har en anden

opfattelse end det, man har her i landet af, hvad der

er terror.

Det kan være, de ikke synes, det er terror, men

befrielseskamp, siger han til Radioavisen. 

 

Hver 10. muslim i undersøgelsen havde ikke nogen

holdning til spørgsmålet.

 

 

Kommentar :Hvordan kan Justitsministeren dog

være bekymret overfor , at man i det Danske

samfund nu har ca. 6 % potentielle terrorister

rendende frit rundt ?

 

- Jeg mener - han har jo selv været med til at lukke

dem ind i landet , og for en stor dels vedkommende

har han også været med til at give Dansk

statsborgerskab , så hvorfor ligepludselig

bekymret ?

 

Lad os håbe at Brian Mikkelsen siger dette i en

erkendelse af , at der nu er brug

for en revision af tildelte statsborgerskaber , samt

hjemsendelse af den u-integrerede 5 kolonne

af muhammeddanere , som udgør en potentiel fare

for den øvrige befolkning !

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.30/4-09

 

 

_____________________________________

 

 

 

 I mange år har vi været mange der har advaret imod det islamiske barberi

     som bliver praktiseret overalt i Europa - dette eksempel siger ALT ....

     Må de skyldige få samme tur ........ !!!!!!

 

 

 

 Han døde , fordi han var jøde

 

 

 

En 23-årig jøde blev mishandlet i tre uger, mens kidnapperne ventede på

løsesummen i 2006. Retssagen startede i dag i Paris.

Januar 2006: En 15-årig smuk iransk pige kom ind i mobil-butikken, hvor

 23-årige Ilan Halimi arbejdede i Paris. De flirter, og han får hendes nummer.

 

 

Fredag forlader han sit hjem og sin mor på vej på date i det forsømte

 boligområde Bagneux i det sydvestlige Paris. Det var sidste gang

hans mor så ham i live og genkendelig.

 

Lørdag ringer han til sin mor med beskeden, at han er blevet kidnappet, og

 hun skal tjekke sin mail. I mailen er der et billede af ham bundet til en stol

med bind for øjnene og en pistol mod hovedet. En tekst i mailen lød:

 

»450.000 euro eller ring til bedemanden« fortæller moren Ruth Halimi til

den israelske avis Haaretz, skrev The Washington Post i 2006.

 

Tre uger efter blev han fundet nøgen og bundet til et træ. Han havde bind

for munden og hans krop var fuld af snit og stik, der havde været ild i ham,

og kroppen var fyldt med syre - formentlig for at skjule de skyldiges DNA.

Ilan Halimi døde i ambulancen på vej til hospitalet.

 

I dag: På trods af syren er det lykkes de franske myndigheder at finde

de mistænkte, og i dag starter retssagen mod en bande af muslimske

medlemmer kendt som »Barbarerne«, skriver BBC.

 

Der er 27 på anklagebænken, men den hovedtiltalte er bandelederen

Youssouf Fofana, som politiet fik udleveret fra Elfenbenskysten, efter

han var flygtet til sine forældres fødeland.

 

Bandelederen har tidligere indrømmet at stå bag mordet på Ilan Halimi,

men har siden erklæret sig uskyldig. Hvis han erklæres skyldig i mord,

lyder dommen fængsel på livstid.

 

Protester satte fokus på racismen

 

Kidnapningen og mordet skabte stor debat i Frankrig, for var det

antisemitisk motiveret eller ej?

Først beskrev det franske politi mordet som et drab for at få penge.

 

Og medier som den parisiske avis Le Figaro undlod at nævne

gerningsmænd og offers baggrund, som politiet også havde udlagt det.

 

 

De følgende dage lød der protester fra familiemedlemmer, jødiske

organisationer og en fransk magistrat beskrev drabet som racistisk

motiveret. De beskrev torturen og citerede forlydender om, at Youssouf

Fofana var blevet fundet i et muslimsk område på Elfenbenskysten,

skrev den canadiske avis The Sunday Times.

 

Ilan Hamili blev offer, fordi han var jøde

 

Siden indrømmede politiet, at antisemitisme var en årsag til mordet.

 

Til Ilan Hamilis mindehøjtidelighed deltog daværende præsident Jaques

 Chirac, premierminister Villepin og daværende indenrigsminister og

nuværende præsident Nicolas Sarkozy.

 

Sarkozy meldte ud til det franske parlament, at røveriet havde oprindelse

i "røverkultur" - banden ville have penge.Men samtidig sagde han, at Ilan

Hamili aldrig var blevet overfaldet, hvis han ikke var jøde.

 

»Barbarerne« havde nemlig den forestilling, at jøder er rige. Hvis ikke

lige Ilan Halimis familie havde pengene, ville det jødiske samfund punge

op med de 450.000 euro.

 

Lederen af »Barbarerne« Youssouf Fofana skulle angiveligt have instrueret

sin bande til at gå efter jøder. Han er hovedtiltalt under retssagen i dag,

mens andre fra banden er tiltalt for mindre forbrydelser - inklusiv

lokkemaden, der kom ind i mobilbutikken og flirtede for tre år siden.

 

 

 

Kommentar : Mit raseri kan ingen grænser tage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Hvem husker ikke ENDNU EN MUSLIMS besærkergang omkring

Jul /Nytårsaften  2008 / 2009" , hvor de med  deres besale muhammeddanske

 instinkter endnu engang gik amok i Rosengårdscentret i Odense hvor

endnu en sindsforvirret muhammeddander gik amok overfor 2 fredelige

JØDISKE handlende. De blev skudt !!!

 

Og nu dette ???

 

Jeg vil på disse sider gerne offentliggøre , at skulle det samme ske

overfor Danskere i Danmark , som er sket i ovenstående tilfælde på 

grund af vores tro og overbevisning . så tager jeg gerne initaitivet når vi

så skal have oprettet  en ORGANISERET DØDSPATRULJE , som tager lige

så lidt hensyn til mennesket , som den ovenstående grusomme handling

der blev begået af muhammeddanere overfor " medborgere " ????

 

Disse primitive ABER har af samme grund ikke anført ordet

" medmenneskelighed " i djævelens modstykke til Kristendommens bibel -

Koranen , eller skal vi kalde den" ISLAM BAM; BUM " - for det er jo hverken

ateister ,hinduer , buhdister , protestanter , katolske , grøndlandske troende ,

 eller enhver anden som vi møder på gaden der er villig til at spænde et

selvmordsbombe-bælte omkring livet , og sprænge sig selv - og en masse

uskyldige mennesker ihjel for en eèn gud !!!

 

- DER ER KUN EÈN TROSRETNING DER GØR DETTE , OG DET ER ISLAMS

TILHÆNGERE !!!!!!!!!

 

SÅDAN ER DET BARE - MINE DAMER OG HERRER - HVAD ENTEN DE KAN

LIDE DET ELLER EJ !!!!!!!

 

- Men heldigvis ved vi hvor de forsamles hver fredag - for at tilbede DJÆVELEN

så der kan vi nok finde de formastelige - i lige så lang tid som islam eksisterer i

 Europa ! ISLAM - BAAAAAAM BUUUUUUM .... !

 

In memery of Ilan Halimi - may he never be forgotten

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.29/4-09

 

 

_______________________________________________________

 

 

     Muhammeddansk ekstremisme slår til igen...

 

Egypten vil slå alle grise ihjel

 

 

Offentliggjort 28.04.09 JP kl. 17:10

 

 

En kvart million grise skal øjeblikkeligt slås ihjel, siger

Egyptens parlament. Også selvom ingen af grisene har

fået svineinfluenza.

 
 

Der er i forvejen ikke meget salg i svinekød i det

fortrinsvist muslimske Egypten.

 

Og nu vil parlamentet have samtlige grise i landet slået

ned. Det er omkring 250.000 grise, skriver

nyhedsbureauet AFP.

 

»Folkets Forsamling opfordrede regeringen til straks

at begyndte at slå grisene ned i stedet for at flytte

grisefarme bort fra beboede områder af frygt for

spredning af svineinfluenza,« oplyser det statslige

nyhedsbureau Mena.

 

Det er angiveligt frygt for spredning af svineinfluenza,

der har ført til beslutningen, men der er endnu ikke

konstateret nogle tilfælde af sygdommen blandt

svin noget sted i verden.

    I forvejen skepsis mod grise

Egyptens 80 millioner indbyggere er hovedsageligt

muslimer, der ikke må spise svinekød. Kun de mellem

seks til 10 procent kristne spiser undertiden svinekød.

 

Grisene i landet opdrættes først og fremmest i de kristne

distrikter i hovedstaden Kairo.

 

Tidligere har myndighederne forsøgt at få produktionen

af svinekød flyttet længere sydpå og væk fra storbyen.

 

Kommentar : Mon ikke der hèr i landet vil være mere end

det sædvanlige bistående personel , hvis vi en dag

besluttede at skulle af med svinene , - herhjemme ?

- Det vèd jeg at vi ville være....!!!

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.28/4-09

 

 

________________________________________________________

 

 

Rapport fra Danmarks tredie største by :...

 

" korrupt politi , fucking pansere !

Vi er altid imod politiet og de skal

have tæsk ! 

 

 

Sådan lød det fra Odenses næravis

 " Dalum-Hjallese Avis " den 22/4-09 hvor en gruppe

på 6 personer af anden etnisk herkomst skulle

prøve at uddanne Danskerne i den " kulturberigelse "

som vi tilsyneladende har i vente.

 

Og vi citerer videre fra avisen - " Det er ikke de

sarte gloser man hører på Youtube , når man afspiller

den video , som unge andengenerationsindvandrere

fra " Dianavænget i Odense " har lagt ud på nettet !.

 

På et billed , som vi desværre ikke kan lægge ud på

nettet p.g.a ophavsret m.v , står der 6 " hårde " og

slet smilende andengenerationsindvandrere og

" griner " af de " dumme Danskere ".

 

Citat : - Vi lavede egentlig bare noget sjov den dag ,

forklarer Mohammed Rahman , som er frivillig

medarbejder i Dianavængets opholdssted for " unge " .

 

Odense kommunes Borgmester Jan Boye ( K ) har

ligeledes været ude og besøge området i fjor , hvor

han belønnede de stærkt kriminelle elementer med et

" kulturhus " for deres samfundsnedbrydende mentalitet

der i de sidste 3 år er gået ud på VOLDELIGE OVERFALD

på tilfældige Danskere, der er gået ned af den fælles sti

til den lokale købmand , AFBRÆNDINGER af enhver karakter

- garager , biler , scootere , og  containere - M.v !!!

og daglig chikane overfor de Danske beboere !.

 

Ingen af de ældre Danske beboere tør længere gå ude efter

mørkets frembrud af frygt for de fremmede !!!.

 

 

Citat fra avisen :Abdi Rahman opfanger dog

kommentarerne som en " spøg ".  Vi har et godt

fællesskab hèr , vi generer ikke nogen. Efter vi har

fået vores opholdssted , har der ikke været så

mange containerafbrændinger slutter den unge somalier.

 

Mon der ikke er mange der af samme grund ikke stemmer

" Konservativt " denne gang ? Eller er man fuldstændigt

blændet af for enhver anstændighed ?

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.27/4-09

 

 

 

______________________________________

 

 

  Over halvdelen af muslimerne i Danmark

   der bekender sig til ytringsfrihed ønsker

   begrænsninger i samme

 

 

    27. apr. 2009 07.42 DR Indland

   Opdat.: 27. apr. 2009 07.45

 

Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig

ikke, at religion bliver kritiseret.

 

Det viser en undersøgelse Capacent har lavet for DR.

 

I undersøgelsen, Din muslimske nabo, der er foretaget

blandt muslimerne i Danmark, bliver der spurgt til om

det bør være forbudt at kritisere religion.

 

Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er

uenige.

 

Capacent har også spurgt resten af den danske

befolkning om det samme, og her mener ti procent, at

det skal være forbudt at kritisere religion.

 

Direkte adspurgt om ytringsfriheden bør begrænses i

visse tilfælde, svarer 66 procent af muslimerne i

Danmark ja, mens 10 procent af resten af den danske

befolkningen mener det samme.

 

 

Kommentar :Det bekræfter bare os andre i hvad vi hele

tiden har fremført som argumentation i debatten , og det

er , at flertallet af muslimerne sætter deres religion højere

end den Danske lovgivnings ord om ytringsfrihed !.

 

Dette flertal ønsker IKKE at integrere Dansk kultur og

levevis - samt lovgivning i deres hverdag !

 

De klamrer sig til stadighed til tro- og lov religionen islams

lære , og vil derfor aldrig med held kunne blive integreret i

det Danske samfund.

 

Islam èr og bliver en dimentral modsætning til demokrati

og ytringsfrihed , og vil altid være det ! , og af samme grund

burde man sortere i disse muslimer og sige : Vil du Dansk

skik følge , så må du blive - hvis du kun vil leve efter islams

foreskrifter , så må du fly !!!. - hvor svært kan det være ???

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.27/4-09


____________________________________

 

  

 " Kulturberigelsen " vil ingen grænser tage...

 

 

Røver truede pige med kniv

 

 

En 20-årig pige fik sit livs chok, da hun kom

ud fra badeværelset i foræld­renes hus i Osted,

hvor hun var alene hjemme.

 

I soveværelset stod en tyv, der med en kniv tvang

hende ud i sove­værelset og slog hende, før han

forsvandt.

 

Pigen kom ikke til skade, viste det sig efter en tur

på skadestuen. Men der går formentlig nogen tid,

før hun kommer sig over chokket.

 

Røveren var en mand, der var 180-185 centimeter

høj. Han var iført sort hættetrøje og grønne

gartnerlignende bukser, oplyser politiet i Roskilde.

 

Han talte gebrokkent dansk.

 

 

Kommentar :Nå ja - hvis de fremmede ikke kan få

hvad de vil ha` - så tar de det jo bare !

 

Det må være noget kulturelt betinget " skidt " ,

for vi andre kan godt tage et nej for et nej - det

behøves man ikke , når man som fremmed

" kulturberiger "Danskerne !!! 

 

 Hvor lang tid mere , kære medborgere - skal vi finde

os i de fremmedes udskejelser ?- Vi spørger bare

dumt , for vi er mange der hàr fået nok !!!

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

- Og " the never ending storie " fortsætter da bare...

 

Kreditkort-røvere truer med skruetrækker

 

 

Offentliggjort 27.04.09 JP kl. 17:27

 

To yngre mænd blev søndag tvunget til at udlevere

både koder og kreditkort, da to røvere truede dem

med en skruetrækker på Wesselsgade ved

Nørrebro i København.

To yngre mænd var natten til søndag udsat for

et groft røveri, oplyser Københavns Politi.

 

I nærheden af Blågårds Plads og Wesselsgade

på Nørrebro, blev de passet op af to arabisk

 udseende mænd, som var bevæbnet med en

skruetrækker.

   Truede med skruetrækker

Gerningsmændene tvang de to unge mænd

ned på knæ og gennemrodede deres lommer.

 

Her fandt de nogle kreditkort og med skruetrækkeren

truede de mændene til at udlevere pin-koden til kortene.

 

Begge gerningsmænd beskrives som ca. 17 år, 170 cm

høje og arabisk af udseende.

 

Eventuelle oplysninger i sagen kan rettes til station

Bellahøj på telefonnummer 33 14 14 48.

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.27/4-09

 

___________________________________

 

 

 Først havde vi sagen om imamer der brød lovgivningen

     ved at vie flere kvinder til den samme mand , nu er den gal

     igen med islams forkyndere....

   

 

Imamer vier teenagere

 

Offentliggjort 25.04.09 JP kl. 07:22

 

 

Et voksende antal muslimske teenagepiger

indgår uregistrerede giftermål, foretaget af

imamer i private hjem.

 
 

Unge muslimske piger risikerer at havne i

både økonomisk og social isolation, fordi

de ingen lovmæssige rettigheder har i en

type muslimske ægteskaber, der bliver

mere og mere udbredte, advarer

socialarbejdere og forskere.

Konfliktmægler Farwha Nielsen, der i årevis

har arbejdet med konflikter i indvandrerfamilier

for bl.a. kommuner, kvindekrisecentre og

politiet, siger:

»Stadig flere unge muslimske teenagepiger

indgår ægteskaber, hvor de ingen rettigheder

har i forhold til dansk ægteskabslovgivning.

 

Hvis ægteskabet brydes, er det sharia-loven,

der gælder, og der står pigerne svagt.

 

Denne type af ægteskaber er rimeligt udbredt,

og de er især steget efter indførelsen af den

danske 24-års-regel.«

Når ægteskaberne ikke er officielt registreret,

er det typisk imamen, der afgør, hvad der skal

ske ved en skilsmisse.

Bestyrelsesmedlem i Danske Familieadvokater

Poul Gudberg siger:

»Hun har ingen rettigheder. Har de boet

sammen længe, kan man få lidt penge, så

tæppet ikke bliver revet væk under hende.

Men man har ikke nogen krav.

Det er op til parret at finde ud af, hvad der

skal ske.«

Poul Gudberg siger, at en vielse foretaget af

en imam har lige så lidt gyldighed, som hvis

det var købmanden nede på hjørnet, der havde

viet parret.

   Sex før ægteskabet

Ekstern lektor på Center for Mellemøststudier

Syddansk Universitet Saliha Marie Fettah,

der har lavet studier i børneægteskaber i

Mellemøsten, siger, at der er flere årsager til

teenageægteskaberne.

 

Forældrene er bange for, at pigerne har sex før

ægteskabet. I andre tilfælde ønsker de unge

selv at blive gift, fordi det ifølge islam er den

eneste måde, de kan være sammen med en

partner på.

»Det er naivt, hvis danske politikere tror, at

sådanne kulturelle forkvaklede forhold forsvinder,

bare de unge piger tager sig en uddannelse eller

får et arbejde,« siger Saliha Marie Fettah.

Ingen ved, hvor mange muslimske teenagebrude,

der er i Danmark. Fahrwa Nielsen og nogle af hendes

kolleger taler om et udbredt fænomen. Jacques Royal,

socialarbejder på Københavns Vestegn, har alene haft

med 11 sager at gøre. Flere af dem har været etnisk

danske piger.

 

 

Kommentar :Når imamerne bevidst foretager vielser

som i dette tilfælde stiller kvinderne næsten uden

rettigheder ved en skilsmisse - og som overlader

dem til sharia loven , er der IGEN tale om at man

fra imamernes side fuldstændig tilsidesætter Dansk

lovgivning til fordel for koranens ord.

 

For der er jo " intet ved siden af , eller over koranen "!.

 

Èt er , at sådanne såkaldte ægteskaber ingen juridisk

legalitet har i Danmark , men sålænge paralelsamfundet

af muhammeddanere bekender sig mere til koranen

end til den danske lovgivning har de ramte kvinder

et stort problem - og det har det Danske samfund sørme

også !

 

Vi har at gøre med religiøst samfund i samfundet som

ikke har den fornødne respekt for Dansk lovgivning , og

som gerne tilsidesætter den til fordel for koranens ord !

Dette er en farlig udvikling , for hvor ender den ?

 

Hvis ikke politikerne gør noget alvorligt ved denne

udvikling , er det mit bud at denne udvikling ikke stopper

før muhammeddanerne har fået afskaffet Dansk lov

til fordel for sharialovgivningen , og bliver den først 

implanteret i alle samfundets forhold , ja - så vil der helt

klart være tale om at muhammeddanerne udøver

" samfundsomstyrtende virksomhed " , som er en af

de alvorligste forseelser i straffeloven !.

 

Måske er tiden blevet moden til at erkende , at der

findes grupper af muhammeddanere , som absolut

ikke kan eller vil integrere sig i det Danske samfund

efter vore love og regler , og som havde bedst af at

kunne leve i et muslimsk land hvor de kunne udfolde

deres trang til at dyrke deres uciviliserede og

middelalderlige tro !

 

Fratagelse af Dansk statsborgerskab og hjemsendelser

er vejen frem for denne gruppe af u-integrerbare

fremmede!. DANSK SKIK FØLGE , ELLER LAND FLY !!!

 

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.25/4-09


 

____________________________________________________

 

 

      Skal man bukke og neje for en indbrudstyv ?...

 

 Mand sigtet for vold mod indbrudstyv

 

Offentliggjort 24.04.09 JP kl. 18:59

 

En 38-årig mand fra Aabenraa-området var lidt for

ivrig, da han søndag tilbageholdt en ung mand,

som havde sneget sig ind i hans hjem.Den

38-årige er blevet sigtet for vold mod en

17-årig indbrudstyv, som truede ham med en

kniv.

 

Da politiet kom til stedet, kunne man ifølge P4

Syd konstatere, at den 17-årige indbrudstyv

havde fået flere skader af tilbageholdelsen.

 

Brugte unødigt meget magt

 

"Vi har vurderet, at han har brugt mere magt end

nødvendigt for at tilbageholde den 17-årige, og

derfor er han sigtet for vold," siger Knud

Reinholdt fra lokalpolitiet i Aabenraa til P4 Syd.

 

Den 17-årige er i øjeblikket varetægtsfængslet,

og han er sigtet for røveri, fordi han søndag truede

med at bruge en kniv for at komme væk fra huset.

Den 38-årige mand nægter sig skyldig i vold.

 

 

 

 

Kommentar :Det er sku evigt uhyggeligt gang på gang

i medierne at kunne læse om almindelige folk - hvis

privat`s - sfære bliver overtrådt ,  af indbrudstyve og

hjemmerøvere som bevidst overtræder lovgivningen

om privatlivets fred og ukrænkelighed , og HVER GANG

bliver lovovertræderen betragtet som offer !!!

 

Jammen bliver politi og dommere da ikke klogere ,

eller er de på de kriminelles parti ?

 

Det er for eèn i hele hule h...... da ikke noget som folk

selv har bedt om skal overgå dem ??? !!!.

 

Jeg personligt ville ikke have nogen som helst kvaler

hvis jeg fandt en indbrudstyv i mit hus !

 

De fik sådan ca. et par sekunder til at lægge sig fladt ned

på maven indtil politiet kom ( civil anholdelse ) - og hvis

de havde et potentielt livsfarligt instrument imellem

hænderne ville jeg ikke tøve med at pacifisere dem med

en lovlig tromlerevolver ( jvf. politiets skyde-relament )

 

- Og så ville jeg da i øvrigt være FULDSTÆNDIG LIGEGLAD

med hvad gældende lovgivning siger på området , for

er mit- eller mine nærmestes liv i fare , så gælder

NØDVÆRGEPARAGRAFFEN - ... ellers må vi jo have

de KONSERVATIVE på banen for at lovgive om hvad der

er rigtigt eller forkert !..... Øhhh- nå nej , - det må jo vige til

fordel for mængden af mennesker de kan slæbe igennem

retssystemet !.

 

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK d.24/4-09

 

 

 

______________________________________________

 

 

Danmark i en terrortid

 

 

Hans Jørgen Bonnichsen - forhenværende operativ

chef for politiets efterretningstjeneste - havde igår

d. 23/4 et meget interessant Debatarrangement ,

som nedenstående deltog i.

 

Arrangementet foregik i Odense , hvor hallen i AOFs

lokaler på Vestre stationsvej blev fyldt med ca. 40-50

deltagere.

 

Hoveddelen af deltagerne var almindelige menige

mennesker som ikke var forudindtagede , men kom

med et åbent sind. Det var glædeligt også at se folk

fra den den såkaldte " yderste venstreføj " deltage

i arrangementet. Den anden halvdel bestod af

nuværende , og tidligere kolleger.

 

Han beskrev sine 41 år i det Danske politi , terrorismens

islamiske tankesæt - rødder og metoder - , og er iøvrigt

fortaler for PET`s mere åbne væsen overfor det Danske

samfund.

 

En interessant ting ved Hr. Bonnichens åbningsreplik

var , at den startede i 1985`, hvor terrorbomberne sprang

i København for første gang. Her startede Bonnichsen

hans vej til at forklare islamismens vej til det Danske

samfund.

 

Ifølge Bonnichsen startede muslimernes " intifada "

mod vesten , da " mujahedin-krigere " gjorde erfaringen

med at smide soviet-unionen ud af afghanistan. På det

tidspunkt hvor det tidligere soviet-unionen , pakkede

deres grej , og gav op overfor allahs hellige krigere , så

mente man at det kun kunne være " allah " der kunne have

bidraget til sejren. Man havde hèr fået det religiøse

stempel , der gjorde dèt , at man så selvfølgelig kunne

retfærdigøre enhver videre kamp mod " de vandtro "

 

DÈR begyndte problemerne at opstå i Danmark ! -

Og politikernes omkring sig smidende med

statsborgerskaber gjorde jo ikke tingene nemmere !.

 

Det var interresant at erfare , at politiet anser hellige

jiihad krigere fra Afghanistan og delvis Pakistan som

dèm der først fik asyl af potentielle terrorrister

 i Danmark , og som udgjorde - og stadig udgør den

største fare for terrorrisme i Danmark.

 

I årene efter den første Afghanske såkaldte " frihedskrig "

udgjorde islamisterne først en fare

da de imigrerede til Danmark , men PET anså på det

tidspunkt IKKE denne imigration til vore himmelstrøg

som en fare , da de mente at disse mennesker ikke

var til fare for det Danske samfund , fordi de med tiden

ville blive assimiliseret.